گواهینامه ها و افتخارات شرکت حساب رایان

افتخارات، جوایز و گواهینامه های کسب شده

گواهینامه سـیستم
مـدیریت کیـفیـت
ISO 9001 : 2008
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
مـجـوز سـازمـان
شــهرداری هـا و
دهیاریهای کشور
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
گواهینامه عضویت در
سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
گواهینامه تایید فنی
سیستم جامع محاسبان.نت
از شورای عالی انفورماتیک
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
پروانه بهره برداری از
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در زمینه تولید نرم افزار
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید نرم افزار
 
برگزیده کنگره چهره های
ماندگار صنعت و تجارت ایران
اسفند ماه 1387
برگزیده همایش
برترین های انفورماتیک ایران
مرداد ماه 1389
برگزیده اولین همایش
ملی بزرگان کارآفرین کشور
دی ماه 1389
برگزیده همایش ملی
مدیریت شهری و مدیریت عملکرد
دی ماه 1389
برگزیده اولین جشنواره تجلیل از
100 مدیر خلاق و برتر سرمایه گذاری
بهمن ماه 1391
برگزیده اولین همایش
صنعت و صادرات فناوری اطلاعات
خرداد 1392
برگزیده کنگره ملی
حماسه سازان اقتصادی
خرداد ماه 1393
درخواست دمو   درخواست دمو