اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

مديريت منابع انساني سبز با پذيرفتن آن در فلسفه مديريتي , سياستهاي HR , رويه ها و با تربيت كردن افراد و اجباري نمودن قوانيني در رابطه با حمايت محيط زيست , نقش بسيار مهمي را در صنعت براي بالا بردن مقوله هاي محيط زيستي ايفاء خواهد كرد. مديريت منابع انساني سبز , همچنين به كارمندان , توليد كنندگان در ساختن تصوير و علامت ( مارك) كمك مينمايد و با اجبار نمودن استانداردهاي ايزو 14000 بازرسي محيط زيست , بنا به تغييراتي در فرهنگ سازمانها , انديشيدن درباره مديريت فضولات , آلودگي و كمك به جامعه و مردمانش كه تحت تاثير آلودگي قرارگرفته اند . همچنين كاركنان و اعضائ جامعه را از بهره برداري منابع طبيعي بطور اقتصادي تر و تشويق آنان به استفاده از محصولات دوستدار طبيعت آگاه خواهد ساخت .

مقدمه
مديريت منابع انساني سبز ضرورت هر روز قرن بيست و يكم ميباشد بخاطر مصرف زياد منابع طبيعي بعنوان مواد اوليه توسط صنايع و ديگر سازمانهاي مالي , آن هر روز در رسانه ها گوشزد ميشود . بخاطر وجود فشار بسيار فاحشي بر روي منابع طبيعي سياره زمين و وضع هشدار دهنده , دانشمندان و محيط زيست گرايان راجع به معضلات عدم تناسب اكولوژيكي و تنوع بيولوژيكي بحث مينمايند . در هر كنفرانس بين المللي محيط زيست ملل , درباره اهميت كربن , گرماي جهاني , تغييرات آب و هوايي كه منجر به زلزله , جاري شدن احتمالي سيل و از بين رفتن بشر و جانوران گردد , بحث ميكنند.

مسئوليت نسل حاضر , مديران منابع انساني , ايجاد آگاهي در ميان جوانترها و افرادي كه درباره مديريت منابع انساني سبز , حركت سبز و افرادي كه در باره مديريت منابع انساني سبز , حركت سبز بهره برداري از منابع طبيعي و كمك به مشاركت در راستاي نگهداري محيط زيست شايسته حفظ منابع طبيعي براي نسل هاي آتي , بعنوان مثال "پيشرفت هاي تاب آوردني " كار ميكنند مي باشد.

اهداف مقاله
اهداف مقاله تلاشي است براي بسط و انتشار آگاهي در ميان صنايع برروي منابع انساني سبز در سرتاسر كشور از طريق كمك به سازمانها و افراد آن براي فهم موضوعات در رابطه با محيط زيست و كاهش مشكلات محيط زيستي , خطرات و آلودگي مي باشد.

حركت سبز
حركت سبز يك حركت سياسي است كه از چهار اصل مهم , محيط زيست گرايي , تاب آوردني , عدم خشونت و عدالت اجتماعي دفاع مينمايد .طرفداران حركت سبز "سبزها " ناميده ميشوند .كه وفا دار به به ايدئولوژي سبز بوده و ايده هاي بسياري را با اكولوژي , حفظ منابع طبيعي محيط زيست , طرفداران حقوق زنان و حركتهاي صلح طلبانه در ميان ميگذارند . در مارس سال 1972 اولين حزب سبز جهاني گروه متحده تاسمانيا ( Tasmania )تشكيل گرديد . در همان زمان در كانادا يك حزب كوچك تاسيس شد سپس آن در كشورهاي ديگر گسترش يافت.

ايدئولوژي سبز , بر روي دمكراسي مشاركتي و اصل جهاني فكر كن , محلي عمل كن تاكيد دارد . حركت سبز ،احزاب سبز كشورهاي گوناگوني را در بر گرفته و بر ايده آلهاي حركتي اكولوژي بزرگتر ، حركتهاي صلح آميز صلح دوستانه , حركتهاي حفظ منابع طبيعي , حركت محيط زيستي و ديگر تمايلات عام در راستاي محيط زيست گرايي تكيه دارد.

حركت سبز در هند بر روي مقولاتي در رابطه با محيط زيست تمركز دارد و حركتهايي نظير حركت چيپكو , آندولان باچائو فارمارا , شيم تايگر پروژه و تايگر فورس تاسك را پوشش ميدهد . 

مشاركت ONGC در حركت سبز با مسئوليتي در راستاي جامعه و جهان , مانند
1) IPSHEM روز جهاني محيط زيست را جشن ميگيرد
2) ONGC اقدام به برگزاري حركت ودودارا (Vododara ) زا با مطبوعات هند انجام ميدهد .
3) روز جهاني محيط زيست در ONGC جشن گرفته شد
4) ناحيه شرقي ONGC روز جهاني محيط زيست را جشن ميگيرد

منابع انساني سبز
حركت سبز در سرتاسر جهان , به منابع انساني سبز حيات بخشيد . مديريت منابع انساني مسئول اداره كردن , توسعه و حفظ كاركنان در سازمانها ميباشد . قرن نوزدهم و بيستم , دوره صنعتي شدن بود مخصوصا در اروپا , انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم آغاز شد و سر اغازي بود براي توليد كالاهاي مصرفي بمقدار فراوان , سيستم كارخانه اي و تقاضا براي محصولات گوناگون , پيشرفت تكنولوژي فشار زيادي بر منابع انساني وارد كرد , مثل استفاده بي جا از آب و هوا , گياهان و جانوران همانند ؛ الوار , مواد معدني , مواد شيميائي شامل استفاده از حيوانات و جنگل ها براي نيازهاي تجارتي جامعه , تعداد زيادي از انسانها , مشاغل سنتي خود را در كشاورزي رها نموده و آموزش ديده و در صنايع به استخدام در آمدند . نتيجه صنعتي شدن , اين بود كه جامعه جهاني شروع كرد به بحث درباره منابع طبيعي , آلودگي , عدم تعادلهاي محيط زيستي و گوناگوني زيستي . بهمان اندازه كه توان كارگران صنعتي افزايش مي يافت , بخش يا سلول جدايي براي اداره كردن كاركنان ايجاد ميگرديد. در اوايل دپارتمان پرسنل ناميده ميشد , امروزه منابع انساني بكار ميرود.

مسئوليتي كه به اين بخش سپرده شد , اطمينان از انتخاب فرد شايسته براي كاري خاص بود و تربيت و محافظت از آنان بخاطر ضرورت صنعتي بود . نتيجه اين بود كه اين كاركنان تازه بكار گرفته شده شروع كردند به استفاده از منابع طبيعي بعنوان مواد خام براي توليد كالاهاي مورد لزوم يا محصولاتي كه باعث كاهش در صنعت ( كاهش صنعتي ) و يا هواي پيراموني بود.

تاثير صنعتي شدن در محيط زيست
تاثير صنعتي شدن بقدري زياد بود كه صنايع مصرف كننده اصلي منابع طبيعي نظير هوا , آب , مواد معدني , گياهان و جانوران گرديد. بنابرين باعث اثر گذاري در محيط و علت اصلي آلودگي و عدم تعادل هاي اكولوژيكي شد.
 

اثرات

محصولات

منابع طبيعي مورد استفاده

صنعت

شماره

جنگلها

كاغذ

گياهان و درختان

كاغذ

1

گياهان و جانوران

تنوع زيستي

دارو

گياهان و جانوران

دارو

2

آلودگي هوا

اتومبيل و كاميون

محصولات نفتي

اتومبيلها

3

آلودگي آب و آب

محصولات مصرفي بشر

گياهان , حيوانات , آب

محصولات غذايي

4

آلودگي محيط ( هوا , آب)

محصولات كشاورزي و صنعتي

خاك , سنگ معدن ,مواد معدني

مواد شيميايي

5

 

بهره برداري از منابع طبيعي بطور جهاني , به معضل هاي خيلي جدي نظير منجر به گرماي جهاني , تقليل در لايه هاي ازن و افزايش گازهاي Co2و Cfc در اتمسفر زمين شده است .و نتيجه , ذوب شدن , يخ و برف نزديك قطب ها و افزايش آب در سطح درياها شده است .بنابرين محيط زست گرايان جهان شروع به مباحثي در رابطه با مقولات اكولوژيكي بطور جهاني گرديدند .اولين كنفرانس ملل متحد در رابطه با محيط زيست بشري در ژوئن 1972 استكهلم سوئد برگزار گرديد.

دومين كنفرانس در ژوئن 1992 بنام اعلاميه ريو برگزار گرديدد , بسبب اين كنفرانس , دولت هاي مربوطه قوانيني را در راستاي حمايت از محيط زيست در كشورهايشان در هند نيز , دولت قوانيني در حمايت از منابع طبيعي تصويب كرد.

سوال اينجاست كه آيا اين قوانين براي كمك به محيط زيست يا حركت سبز مفيد مي باشند يا نه؟
اعلاميه كوكويو درباره محيط زيست و "توسعه " در اوايل دهه 1970 از واژه اي "توسه تاب آوردني " استفاده كرد .واژه توسط كميسيون جهاني براي محيط زيست و توسعه ( كميسيون برونت لند)‌ درگزارش سمينار 1987 بنام " آينده مشترك ما" مورد استفاده عام قرار گرفت .گزارش برونت لند تعريف بسيار جامعي را از توسعه تاب آوردني را در جمله ذيل آورده است . "توسعه تاب آوردني" توسعه اي است كه نيازهاي كنوني را بدون بخطر انداختن توانايي نسل آتي براي معرفي كردن نيازهاي خودشان معرفي مينمايد . توسعه تاب آوردني محدوديت خاصي را براي رشد , تفهيم نميكند و آن نام جديدي براي حمايت از محيط زيست نميباشد .آن مفهوم جديدي از رشد اقتصادي است.

بنابرين , حركت سبز ، صنعتي شدن منابع انساني سبز , توسعه تاب آوردني همه مربوط به محيط زيست و مديريت آن براي حمايت از سياره زمين مي باشد . با بحث در اين رابطه و يا تصويب قوانيني , مسئله تا حدي حل مي شود , اما با اين حال نشريات مهمي در تلاشند تا مشاركت جهاني را براي فهم اين موضوع ايجاد نمايند , كاركناني براي صنايع گوناگون كار مي كنند بفهمند , و نهايتا جامعه و مصرف كننده محصولات . اين فهم منتهي به توليدات , محصولات اقتصاد دوستانه خواهد شد.

معرفي تفكرات سبز در سازمانها
منابع انساني نقش بسيبار مهمي را در مديريت مردم بازي ميكند , كه بعنوان دارايي يك سازمان محسوب ميگردد . مسئوليت مديران منابع انساني نسل حاضر يكي كردن فلسفه منابع انساني سبز در خط و مشي منابع انساني , بيانيه هاي ماموريت هاي مشاركتي مي باشد .
پيش بسوي منابع انساني پاك
الف) استانداردهاي مديريت محيط زيستي ايزو 14000 براي كمك به شركتهايي براي حداقل رساندن تاثيرات عملياتي بر روي منابع طبيعي و محيط زيست مي باشد.
ب) دفتر بدون كاغذ .بانكها و ديگر مراكز خدماتي مصرف كننده اصلي كاغذ بودند .اما امروز با معرفي IT مصرف كاغذ پايين آمده است . تجارت الكترونيك , آموزش الكترونيكي , روشها و روندها را در ادارات و دفاتر تغيير داده است .
پ) اين توسعه اخير در كاهش فضولات صنعتي , فضولات خانگي , سيستم فاضلاب , فضولات زيست دارويي مثالي از " حفظ محيط زيست " بوده و يا ما براي محيط اهميت ميدهيم .

مشاركت مسئوليت هاي اجتماعي و منابع انساني سبز
CSR يا مشاركت مسئوليتهاي اجتماعي , همچنين معروف به تجارت مسئول يا نمايش مشاركت اجتماعي مي باشد ع آن بصورت يك شركت با مقررات خود است كه بصورت يك مدل تجاري تجميع شده است , خط و مشي CSR ناشي از ديدگاه , ماموريت و اهداف مشترك مي باشد .شركت در خلاء عمليات انجام نميدهد , آنها بخشي از جامعه اند و براي انواع شروط مسئولند . ديدگاههاي گوناگوني براي CSR از طريق شركت اجتماع و بر اساس پروژه هاي توسعه وجود دارد كه بعنوان برنامه هاي CSR محسوب مي شود . بعضي اين ها كه اثراتي از مديريت منابع انساني سبز و منابع انساني پاك ديده ميشود در ذيل مورد بحث قرار ميگيرد .

مسئوليت اجتماعي شركت نفت هند
مسئوليت اجتماعي شركت نفت هند درست از زمان شروع آن در سال 1964 اساس موفقيت بود . اهداف شركت در اين KPA در بيانيه ماموريتش براي كمك به آن و اغنا كيفيت زندگي جامعه و حفظ تعادل اكولوژيكي و ميراث جهاني , از طريق تقويت بنيان محيط زيست , مقدس و گرامي داشته شده است. نفت هند مجموعه اي از ارزشهاي هسته اي نظير مراقبت , نو آوري اشتياق و اعتماد تعريف كرده است . محيط زيست گرايان اخطار كرده اند كه ناپاكي ممكن است به دهه سمي كردن تدريجي منتهي گردد . اين باعث شده است كه دولت گامهاي ضروري را با اصلاح قوانيني نظير اصل كارخانجات 1948 انجام دهد .

شوراي ساختمان سبز هند (IGBC ) سيستم ارزيابي LEED هند را اداره ميكند برخي از مشخصه هاي برجسته ساختمان سبز عبارت است از :

  • حداقل تعرض به چشم انداز و شرايط محل
  • استفاده از بازيافت ها و مواد ساختماني دوستدار محيط زيست
  • استفاده از مواد غير سمي و دوباره بازيافت شده
  • استفاده بهينه از آب و استفاده ازبازيافت دوباره آن
  • استفاده از انرژي قابل نو شدن
  • كنترل كيفيت هواي درون سالنها براي سلاتمتي و راحتي بشر
  • كنترل موثر و سيستم مديريت ساختمان

 

نتيجه
بر اساس يك بررسي اجمالي كه توسط مشاوران بوك در سال 2008 در ايالات متحده انجام گرفت , بيش از نيمي از كاركنان به استراتژي مديريت محيط زيستي عمل مينمايند .اين تحقيق كاركنان مبتكر "سبز" در مديريت نيروي كار و رويه هاي منابع انساني كه مشغول بكار بودند را مورد ارزيابي قرارداد .يافته هاي كليدي " بررسي اجمالي منابع انساني سبز" نشان ميدهد كه 54 درصد از سازمانها در عمليات هاي تجاريشان با مديريت محيط زيستي مشاركت داشته اند , 74 درصد براي كاهش مسافرتها از وب استفاده كرده اند , 76 درصد كاهش استفاده از كاغذ را ترفيع داده اند و 60 درصد برنامه هاي سلامتي جسم و روح را براي كارمندان خود ايجاد نموده اند.

در هند , حركت سبز و منابع انساني سبز , هنوز در دوران طفوليت هستند , بنابرين , از طريق برنامه هاي آگاهي بخش سبز توليد ميشود و برخي از سازمانها راهكارهاي منابع انساني , دوستداران محيط زيست و حفظ دانش سرمايه را شروع كرده اند . در نتيجه , يك فرد ميتواند بگويد كه منابع انساني در اعمال رويه هاي تجاري سبزتر نقش دارد و براي نجات سياره زمين و بكار گماردن كاركنان جديد و اجبار رويه هاي كاري سبز هم نقش دارد . رفتارهاي غير مهربانانه با محيط زيست را تغيير دهد . نيروي انساني فرصت عالي دارد تا به حركت هاي سبز و كارمندان با انگيزه مردماني كه براي مراوده هاي تجاري سبز كار ميكنند مساعدت نمايد