محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت و ويرايش اطلاعات چارت سازماني, واحدها و سمت ها (ساختار سازماني) و مديريت آن
امکان تعيين سطوح دسترسي کاربران به سيستم بر اساس نظام مديريتي و جايگاههاي سازماني مجموعه
امکان ثبت و مديريت اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي طرف نامه نگاري
امکان ثبت کليه مکاتبات و مراودات درون سازماني از طريق سيستم و ثبت كليه جزئيات لازم
تعيين سطح اهميت و محرمانگي مكاتبات و كارها در سيستم و كنترل آنها
امكان زنجيرنمودن مكاتبات و پيگيري مسير گردش كارها و مكاتبات در مجموعه
امکان ضميمه نمودن انواع فايل هاي ممکن به نامه و ردوبدل آن درون مجموعه بر اساس اصول امنيتي
ثبت کليه مکاتبات رسيده(نامه وارده) و مکاتبات برون سازماني(نامه صادره) بر اساس جزئيات لازم
امکان مديريت اسكن صفحات نامه با استفاده از ابزار قدرتمند اسکن و اتصال تصوير به نامه
امكان استفاده از قلم نوري جهت درج دستور اقدام و پاراف و گردش آن
امكان دريافت و ارسال اتوماتيك نامه هاي الكترونيكي در سيستم و مديريت آن از طريق كارتابل
امكان دريافت اتوماتيك فكس در سيستم از طريق نرم افزارهاي استاندارد و ارتباط با فكس مودم
ذخيره سازي ضمائم نامه ها اعم از متن و تصوير و ... در بانک اطلاعاتي جهت بالا بردن امنيت اطلاعات
امکان درج و ضميمه نمودن متن نامه صادره و داخلی با استفاده از ابزار قدرتمند Microsoft Word
واسط كاربري(UI) زيبا با طراحي گرافيك مناسب
انجام تنظيمات شخصي در سيستم جهت راحتي كاربر در انجام امور
كنترل دقيق تاريخ و ساعت هر عمليات در سيستم جهت مديريت روند اتوماسيون
استفاده از كارتابل شخصي قدرتمند و کامل براي هر شخص در سيستم و ميزهاي كار و پيگيري
کنترل گردش دستورات ارجاع, پاراف, نمودار گردش نامه, تاريخچه عمليات, ليست پاسخ هاي رسيده و ...
ليست تاريخچه نامه و کنترل دقيق گردش ارجاعات نامه جهت پيگيري روند و مکان فعلي نامه
بررسي نمودار چرخش نامه به صورت درختي و گرافيکي و امکان مشاهده وضعيت پاسخ گوئي نامه ها در نمودار
امکان بايگاني کارهاي به اتمام رسيده و مديريت قدرتمند بايگاني در سيستم
استفاده از آلارم (Received Notification) در سيستم جهت اطلاع کاربران از آيتم هاي جديد رسيده
استفاده از چرخه الكترونيك جهت تهيه پيش نويس کار و نامه صادره و امکان گردش اتوماتيک و آزاد پيش نويس ها
استفاده از سيستم پيام رسان(Local Chat) و امکان برقراري ارتباط On-Line و Off-Line
وجود بخش مديريت دبيرخانه در سيستم جهت انجام عمليات متمركز و سريع توسط كاربران دبيرخانه مركزي
استفاده از مديريت جستجوي قدرتمند(Search Engine) و امكان چاپ خروجي نتايج جستجو
دريافت گزارشات متنوع از سيستم جهت مديريت گردش و روال اتوماسيون در مجموعه
ثبت جلسات و کنترل زمانی و مکانی تشکلیل جلسات و ارسال دعوت نامه برای مدعوین جلسه
ثبت صورت جلسات و ارسال ان جهت تایید کنندگان
مشاهده جلسات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سررسید شخصی جهت ثبت فعالیت های روزانه و مشاهده سررسید فعالیت ها
استفاده از تابلو اعلانات و ثبت اطلاعیه های مهم جهت رویت کاربران سیستم
امکان برقراری ارتباط با پست الکترونیک و تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه وارده یا داخلی
استفاده از بایگانی شخصی و یا برچسب ها جهت دسته بندی مکاتبات دریافتی و ارسالی
امکان گروهبندی افراد جهت تسریع در ارسال مکاتبات
امکان استفاده از متون و جملات پر استفاده در ارجاع و رونوشت نامه ها
امکان ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد و مشاهده فیش های حقوقی هر ماه، مانده مرخصی و حکم کارگزینی
امکان اشتراک اسناد با کاربران دیگر و تعین موعد اتمام اشتراک
ثبت حق امضای کاربران در سیستم
ثبت جانشین و تفویض اختیارات با امکان تعیین مدت جانشینی
ثبت چرخه فرم های اداری و مالی و گردش اسناد بر اساس چرخه
ثبت اطلاعات اشخاص مراجعه کننده به سازمان و مدیریت ارباب رجوع
امکان دریافت فایل ECE و تبدیل آن به نامه وارده
امکان تبدیل نامه صادره به فایل ECE
امکان امحا نامه و ثبت علت امحای ان
ثب شماره های رزرو جهت ثبت نامه های ثبت نشده
امکان تنظیم فرمت اندیکاتور به دلخواه
امکان ثبت قالب ها و سربرگ هر شرکت در سیستم جهت استفاده در تایپ نامه ها
ثبت تمام عملیات کاربران در سیستم
امکان ثبت چندین عنوان امضا برای یک پست و استفاده از انها در امضا نامه ها
امکان ارجاع گروهی نامه ها به چندین نفر
امکان گردش فرم های اداری چند امضایی در سیستم
امکان محدود کردن کاربران در ارسال مکاتبات به کاربران دیگر
امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک جهت گیرندگان نامه
امکان ثبت و استفاده از قالب های شخصی جهت ثبت نامه ها
امکان کپی نامه های صادره و وارده
مشاهده گزارش از عملیاتی که توسط جانشین در سیستم انجام شده است
امکان ثبت چندین دبیرخانه در سیستم و مشخص کردن واحد های سازمانی و فرمت اندیکاتور آن
امکان حذف امضا از نامه صادره و برگشت آن به مرحله قبل از امضا و ویرایش محتوی نامه
تصاویر نرم افزار اتوماسیون اداری آرسا