محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اطلاعات پایه :
امکان ثبت و ویرایش اشخاص حقیقی و حقوقی (افراد و شرکت ها)
امکان تعریف مناطق جغرافیایی
ثبت و ویرایش محصولات و گروه محصولات
امکان ثبت رقبای شرکت و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها
تعریف کاربران و گروه بندی آن ها
تعیین سطح دسترسی به کاربران


بازاریابی :
ثبت و ویرایش لیدها و در نهایت تایید لید که منجر به تبدیل لید به مشتری یا فرصت می شود
امکان ثبت فرصت ها و مدیریت محصولات مربوط به آن
مدیریت سمینارها و ارزیابی تاثیر آنها در جذب مشتری
امکان ثبت و ویرایش جلسات برای هریک از لیدها و فرصت ها و اشخاص
مدیریت تماس های تلفنی
تعریف وظایف برای روی لیدها و فرصت ها و اشخاص
ثبت یادداشت ها برای لیدها، اشخاص و فرصت ها
زمان بندی و دسترسی سریع به وظایف و تماس های هر روز کاری
امکان تعریف لیست بازاریابی و تعریف اعضا با انتخاب از اشخاص و شرکت ها
تعریف و مدیریت بازاریاب ها


فروش :
امکان پیشنهاد قیمت برای شرکت یا شخص بر روی محصولات
 
درخواست دمو