محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مدیریت املاک و مستغلات

سيستم املاك حساب رايان سامانه اي تحت  وب بوده كه جهت مديريت املاك و مستغلات با قابليت ثبت  , نگهداري  و طبقه بندي انواع مختلف ملك ( زمين, ساختمان, مجتمع و سرقفلي ) با كليه وضعيتها ( ملكي, تمليكي, استيجاري و .... ) و همچنين ثبت تراكنشهاي رخ داده بر روي يك ملك در حداقل زمان با حفظ كليه تاريخچه ملك ميباشد. اين سامانه قابليت نصب و كار با انواع مرورگرها و سيستم عاملهاي مختلف را دارا ميباشد .سامانه املاك قابليت صدور سند حسابداري اتوماتيك در حالتهاي مختلف ملكي را دارا ميباشد .همچنين اين سيستم از  ضريب امنيتي بالايي در جهت دسترسي كاربران به فرمها و تعيين عمليات انجام شده بر روي هرفرم  برخوردار است.
 

 
قابليت تعريف و ثبت مناطق جغرافيايي و واحدهاي سازماني و انواع امكانات كاربري, سند, تاسيسات ,قراداد كارشناسي , انواع بهسازي , ارزيابي ,سقف, اسكلت و ...
تعريف اشخاص حقيقي حقوقي و ارتباط آنها با سيستم حسابداري به عنوان يك تفضيلي شناور
,تعريف مناطق جغرافيايي به صورت تقسيمات منطقه اي كشور‌,استان و شهر و واحدهاي سازماني به صورت درختي
تعريف انواع گروههاي كاربري و كاربران و تعيين سطح دسترسي گروهها براي انجام عمليات بر روي هر فرم
تعريف مراكز املاك مختلف و خصوصي سازي آن براي كاربر مورد نظر(هر كاربر به كدام مركز ملك دسترسي داشته باشد)
قابليت ثبت انواع ملك با وضعيتهاي مختلف ملكي و قراردادهاي مربوط به هر كدام و همچنين تراكنشهاي ملكي ,مشتمل بر : انشعابات ,تاسيسات ,امكانات , طبقات ,واحدها , مدارك بهسازي و نوسازي , كارشناسي ملك, بيمه ,حوادث و مزايده
امكان تعريف و محاسبه استهلاك به روشهاي روزانه ,15 روزه و ماهانه
ارتباط با حسابداري به صورت اتوماتيك با قابليت صدور سند در حالتهاي مختلف ملكي مانند: ملكي ,ملكي بفروش رسيده , استيجاري , بهسازي و نوسازي ,سند استهلاك و....
تعريف امضا كنندگان در فرمها
آلارم بيمه و قراردادها با توجه به تنظيم زماني تعريف شده در تنظيمات كنترلي
قابليت تعريف فرمت سريال ملك
تعريف سالهاي مالي و شركتهاي متعدد
امكان ثبت و مشاهده كليه تراكنشهاي ثبت شده در سيستم توسط هر فرد با قيد تاريخ و زمان
امكان گزارشگيري استهلاك بر اساس قيمت تمام شده به تفكيك گروه نوع ملك و هر ملك
امكان گزارشگيري و آمار دهي به تفكيك وضعيت
امكان محاسبه قيمت ملك بر اساس متراژ و في متري
گزارش و آمار دهي براساس به تفكيك واحد سازماني
امكان گزارشگيري از تاريخچه تغيير و تحولات ملك
 
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات