محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ارائه آلارم هاي مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهاي خريد و قابليت چاپ آن ها
امكان ثبت و تاييد درخواست خريد كالا و خدمات براساس جزئيات اقلام مورد نياز و تعيين تاريخ نياز يا فورين آن
قابليت ارائه سرويس درخواست كالا و خدمات و تاييد آن ها با كنترل سطوح دسترسي تحت Web
امكان كنترل ميزان موجودي انبار هنگام تاييد درخواست و اصلاح ميزان مورد تاييد جهت درخواست خريد و سفارش
قابليت صدور اتوماتيك سفارش خريد از روي درخواست تاييد شده و يا ثبت مستقل يك درخواست خريد
قابليت تعيين روش خريد براي هر درخواست خريد براساس استعلام هاي دريافت شده و يا تخمين هزينه و كنترل دستورالعمل خريد
امكان محدود سازي منابع تامين كنندگان كالا براي يك سفارش خاص جهت دريافت استعلام
امكان صدور اتوماتيك رسيد انبار براي درخواست خريدهاي تحويل مستقيم
امكان ثبت يم يا چند استعلام براي سفارش هايي كه نياز به دريافت استعلام دارند
قابليت ارائه دستورهاي خريد براي يك يا چند استعلام دريافتي براي هر سفارش
امكان صدور اتوماتيك رسيد انبار يا فاكتور خريد از روي دستور خريد بسته به گردش كار عملياتي مجموعه
امكان ارائه آلارم هاي مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهاي خريد و قابليت چاپ آن ها
دريافت گزارشات مورد نياز از سيستم شامل درخواست ها، استعلام ها، فاكتورها و...
امكان دريافت گزارشات لازم از فروشندگان كالا و عرضه كنندگان خدمات از بانك فروشندگان سيستم
امكان تعيين بازه آلارم ها و تعيين آيتم هاي گزارشات و اسناد
ثبت اطلاعات كارپردازها (مامورين خريد) با كليه اطلاعات لازم اعتباري و حسابداري
ثبت و مديريت اطلاعات منابع خريد و گروه بندي تامين گنندگان كالا با اطلاعات كامل و منطبق با كدينگ انبار
 
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید