محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان ها برای دستیابی به هدف هایشان است. تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخش های سازمان، از جمله: خرید، مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و ... بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد.

چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند.

از سوی دیگر، مدیریت تدارکات پروژه یک راه حل جامع، منظم و سیستماتیک است که به یکپارچه سازی مبانی ارتباط با فروشندگان و پیمانکاران، یعنی فرآیندهای استعلام، مناقصه، خرید، نظارت و کنترل دقیق تر فرآیند خرید می‌انجامد. فرایندهای به کار گرفته شده در مدیریت تدارکات، ثبت دقیق فرایندهای خرید و تدارکات و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری در محدوده درونی و برونی سازمان را با هدف بهینه سازی رابطه سازمان با ارائه‌کنندگان کالاها و خدمات در داخل و خارج از کشور، ممکن می سازد. هدف نهایی از مدیریت تدارکات پروژه، به پایان رساندن و تحویل به موقع و کیفی طرح است.
 

 
 • ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید و قابلیت چاپ آن ها
 • امکان ثبت و تایید درخواست خرید کالا و خدمات براساس جزئیات اقلام مورد نیاز و تعیین تاریخ نیاز یا فورین آن
 • قابلیت ارائه سرویس درخواست کالا و خدمات و تایید آن ها با کنترل سطوح دسترسی تحت Web
 • امکان کنترل میزان موجودی انبار هنگام تایید درخواست و اصلاح میزان مورد تایید جهت درخواست خرید و سفارش
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست خرید
 • قابلیت تعیین روش خرید برای هر درخواست خرید براساس استعلام های دریافت شده و یا تخمین هزینه و کنترل دستورالعمل خرید
 • امکان محدود سازی منابع تامین کنندگان کالا برای یک سفارش خاص جهت دریافت استعلام
 • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار برای درخواست خریدهای تحویل مستقیم
 • امکان ثبت یم یا چند استعلام برای سفارش هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • قابلیت ارائه دستورهای خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار یا فاکتور خرید از روی دستور خرید بسته به گردش کار عملیاتی مجموعه
 • امکان ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید و قابلیت چاپ آن ها
 • دریافت گزارشات مورد نیاز از سیستم شامل درخواست ها، استعلام ها، فاکتورها و...
 • امکان دریافت گزارشات لازم از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات از بانک فروشندگان سیستم
 • امکان تعیین بازه آلارم ها و تعیین آیتم های گزارشات و اسناد
 • ثبت اطلاعات کارپردازها (مامورین خرید) با کلیه اطلاعات لازم اعتباری و حسابداری
 • ثبت و مدیریت اطلاعات منابع خرید و گروه بندی تامین گنندگان کالا با اطلاعات کامل و منطبق با کدینگ انبار
 
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
تصویر نرم افزار تدارکات خرید
درخواست دمو   درخواست دمو