محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

حسابداری تجمیعی

امروزه برخی از شركتها در قالب هلدینگ فعالیت می نمایند و يا به علت داشتن پراکندگی جغرافیایی نيازمند اين هستند که اطلاعات مالي زير مجموعه هاي مختلف خود را بصورت تجمیعی در هر لحظه در اختیار داشته باشند. از اين رو سيستم حسابداري تجميعي به اين صورت طراحي شده است كه كاربر امكان گزارشگيري از سازمان هاي مختلف را بصورت تجميعي داشته باشد.
 

 
امكان تهيه گزارشات حسابداري بصورت تجميعي
امكان تهيه گزارشات سازمان هاي مختلف بصورت مجزا
قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
امكان تهيه گزارش گردش روزانه كليه سرفصلها به تفكيك مناطق در بازه زماني مشخص
امكان تهيه تراز ماتريس شركتها
امكان مشاهده نام شركت در گزارش ريز عمليات اشخاص
امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی