محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تهيه كليه صورتهاي مالي اساسي و يادداشت هاي ضميمه و پيوست صورت مالي
امكان طراحي گزارشها و صورتهاي مالي با قابليت حفظ ساختار و شرايط
امكان ارائه گزارشات مدلهاي افزايشي، مدل سود و زيان، ترازنامه اي و طراحي خاص
قابليت فرمول بندي عناصر تشكيل دهنده گزارشات به دلخواه كاربر بر اساس حسابداري و مقادير عددي
امكان استفاده از كليه عمليات رياضي در محاسبات سيستمي
قابليت تهيه گزارشات مديريتي تركيبي براساس گردش مالي دوره خاص
قابليت انتقال گزارشات از سيستم (Copy ) و انتقال كليه محيطهاي منطبق از جمله Excel, word & powerpoint
قابليت ارائه صورتهاي مالي براساس دو دوره مقايسه اي متوالي
قابليت ارائه گزارش سود و زيان ماهانه (P&L) به تفكيك مركز هزينه
قابليت ساخت گزارشات جديد با تركيب حسابهاي جديد
امكان انتخاب حسابهاي تكراري در يك گزارش
 
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا