محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابلیت تهیه کلیه صورتهای مالی اساسی و یادداشت های ضمیمه و پیوست صورت مالی
امکان طراحی گزارشها و صورتهای مالی با قابلیت حفظ ساختار و شرایط
امکان ارائه گزارشات مدلهای افزایشی، مدل سود و زیان، ترازنامه ای و طراحی خاص
قابلیت فرمول بندی عناصر تشکیل دهنده گزارشات به دلخواه کاربر بر اساس حسابداری و مقادیر عددی
امکان استفاده از کلیه عملیات ریاضی در محاسبات سیستمی
قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی ترکیبی براساس گردش مالی دوره خاص
قابلیت انتقال گزارشات از سیستم (Copy ) و انتقال کلیه محیطهای منطبق از جمله Excel, word & powerpoint
قابلیت ارائه صورتهای مالی براساس دو دوره مقایسه ای متوالی
قابلیت ارائه گزارش سود و زیان ماهانه (P&L) به تفکیک مرکز هزینه
قابلیت ساخت گزارشات جدید با ترکیب حسابهای جدید
امکان انتخاب حسابهای تکراری در یک گزارش
 
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
تصویر نرم افزار صورتهای مالی پویا
درخواست دمو