محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مدیریت منابع انسانی و ارائه خدمات مربوط به این حوزه ، یکی از چالش های مهم همه سازمان ها ، ادارات ، شرکت های و دستگاه های دولتی و خصوصی است که با توجه به فراگیر شدن ابزار های فناوری و ارتباطات الکترونیکی در اکثر آنها و همچنین نیاز به دسترسی سریع به این خدمات همراه با قابلیت تغییر و توسعه ، نیاز به استفاده از نرم افزار های تخصصی منابع انسانی در بستر شبکه با انعطاف پذیری بالا و قابلیت ارتباط با سایر سیستم های مالی و اداری ، کاملاً محسوس است.

در همین راستا ، شرکت حساب رایان با پشتوانه تجربیات ارزنده خود از فعالیت در بخش های دولتی و خصوصی ، اقدام به تولید نرم افزار ارتباط با منابع انسانی نموده است که علاوه بر برآورده کردن نیازهای اولیه یک دستگاه نظیر ، مدیریت تردد ، صدور فیش حقوقی ، صدور حکم کارگزینی ، مدیریت وام ، ارزیابی عملکرد و ... امکان ارتباط با کلیه نرم افزار های مالی و اداری محاسبان را داشته و از بیشتر نرم افزارهای شرکت های دیگر نیز پشتیبانی می نماید.

درخواست دمو