محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

لیزینگ

ليزينگ براي متقاضيان موجب افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و برخورداري از امكان آينده درحال، وبراي عرضه كنندگان موجب بازارسازي و تسريع درگردش فروش كالا از طريق بسترسازي بازار تقاضا مي گردد.
 

سيستم ليزينگ خودروي شركت حساب رايان مي تواند با مكانيزه كردن كليه عمليات مربوط به فروش كالا و مشخصاً خودرو، كليه فرايندهاي ليزينگي را اعم از ثبت اطلاعات خودرو، قراردادها، تعيين اقساط،‌ تسويه حساب و انجام محاسبات مربوطه و ثبت كليه مراحل درخواست، به انجام برساند.
 

لذا سيستم نرم افزاري ليزينگ محاسبان.نت با داشتن قابليت هاي فوق الذكر به شركتهاي ليزينگي اين امكان را مي دهد تا با صرف كمترين زمان و بدون دغدغه هاي نرم افزاري روش هاي ليزينگ را تجريه كرده و مسبب افزايش تقاضا، توليد اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصاد ملي شوند.
 

 
قابليت تعريف كد حساب موجودي و بهاي تمام شده به ازاي هر نوع خودرو
امكان صدور سند خريد خودرو و سند اجاره خودرو
امكان تعريف مشخصات متقاضي، خودرو، ضامن و ساير مشخصات در يك فرم
قابليت ارتباط زير سيستم خزانه داري بابت لينك چك ها و سفته هاي دريافتي
امكان چاپ قرارداد با فرمت استاندارد
امكان گزارش گيري اسناد دريافتي
قابليت محاسبه اقساط به صورت جداگانه (خارج از فرم قرارداد)
امكان مشخص نمودن وضعيت متقاضي ( در جريان، پايان يافته و...)
امكان تعريف نمودن نرخ سود و نرخ بهره
قابليت محاسبه اتوماتيك اقساط با توجه به مدت قرارداد، تعداد اقساط، فاصله اقساط
محاسبه اتوماتيك مبلغ چك تضميني، سفته تضميني،‌ سود تسهيلات و در نهايت مبلغ اصل و فرع
امكان ثبت پيش دريافت به ازاي هر قرارداد
قابليت گزارشگيري از قراردادها و قراردادهاي تسويه شده و تسويه نشده
 
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ