محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تعريف كد حساب موجودي و بهاي تمام شده به ازاي هر نوع خودرو
امكان صدور سند خريد خودرو و سند اجاره خودرو
امكان تعريف مشخصات متقاضي، خودرو، ضامن و ساير مشخصات در يك فرم
قابليت ارتباط زير سيستم خزانه داري بابت لينك چك ها و سفته هاي دريافتي
امكان چاپ قرارداد با فرمت استاندارد
امكان گزارش گيري اسناد دريافتي
قابليت محاسبه اقساط به صورت جداگانه (خارج از فرم قرارداد)
امكان مشخص نمودن وضعيت متقاضي ( در جريان، پايان يافته و...)
امكان تعريف نمودن نرخ سود و نرخ بهره
قابليت محاسبه اتوماتيك اقساط با توجه به مدت قرارداد، تعداد اقساط، فاصله اقساط
محاسبه اتوماتيك مبلغ چك تضميني، سفته تضميني،‌ سود تسهيلات و در نهايت مبلغ اصل و فرع
امكان ثبت پيش دريافت به ازاي هر قرارداد
قابليت گزارشگيري از قراردادها و قراردادهاي تسويه شده و تسويه نشده
 
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ