محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابلیت تعریف کد حساب موجودی و بهای تمام شده به ازای هر نوع خودرو
امکان صدور سند خرید خودرو و سند اجاره خودرو
امکان تعریف مشخصات متقاضی، خودرو، ضامن و سایر مشخصات در یک فرم
قابلیت ارتباط زیر سیستم خزانه داری بابت لینک چک ها و سفته های دریافتی
امکان چاپ قرارداد با فرمت استاندارد
امکان گزارش گیری اسناد دریافتی
قابلیت محاسبه اقساط به صورت جداگانه (خارج از فرم قرارداد)
امکان مشخص نمودن وضعیت متقاضی ( در جریان، پایان یافته و...)
امکان تعریف نمودن نرخ سود و نرخ بهره
قابلیت محاسبه اتوماتیک اقساط با توجه به مدت قرارداد، تعداد اقساط، فاصله اقساط
محاسبه اتوماتیک مبلغ چک تضمینی، سفته تضمینی،‌ سود تسهیلات و در نهایت مبلغ اصل و فرع
امکان ثبت پیش دریافت به ازای هر قرارداد
قابلیت گزارشگیری از قراردادها و قراردادهای تسویه شده و تسویه نشده
 
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
تصویر نرم افزار لیزینگ
درخواست دمو