محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است. سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد محاسبان، مجموعه عملیات مربوط به فرایند کارگزینی و حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، ثبت حکم، محاسبات و گزارش دهی متنوع را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.

با توجه به پیچیدگی ها و وجود قوانین استخدامی متعدد و متنوع در محاسبه، دقت در انجام محاسبات و پاسخ دهی مناسب به سازمان ها، دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف پذیر با ساده سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت کارگزینی و حقوق و دستمزد، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

ارائه گزارش ها متناسب با استانداردها و فرمت های ارائه شده توسط سازمان های مربوطه، معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می آید. امکان تهیه انواع گزارش های حسابرسی و گزارش های خاص در سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.

 

 
قابلیت تعریف چارت سازمانی
امکان صدور حکم پرسنلی قانون کار و رسمی دولتی به صورت گروهی
امکان افزایش حقوق پرسنل قانون کار به سه روش مختلف
ایجاد کارتابل گردانی و امکان گردش حکم کارگزینی غیر فعال و تائید حکم
امکان تعریف فرمول برای عوامل حقوقی احکام کارگزینی
امکان تعریف عناوین اختیاری مختلف در حکم کارگزینی
امکان تعریف عوامل موثر برای آیتمهای اختیاری حکم
امکان صدور حکم از نوع خدمات کشوری
محاسبه همزمان حقوق پرسنل و مابه التفاوت و صدور سند همزمان
امکان تفکیک محاسبه ماموریت، بن کارگری و پاداش موردی از محاسبه حقوق
قابلیت محاسبه مالیات با لحاظ تعدیل اتوماتیک ماهیانه و کنترل کامل درآمد سالیانه و مالیات پرداختی پرسنل
امکان تهیه گزارشات چارت سازمانی
قابلیت تهیه دیسکت پرداخت بانک های مختلف
تهیه دیسکت مالیات، بیمه و بیمه خدمات درمانی
قابلیت کنترل حقوق منفی با درج اتوماتیک در حساب پرسنل و کنترل با پرداخت ماه های بعد
امکان محاسبه حقوق برای پرسنل بازنشسته (بدون نیاز به ثبت کارکرد)
امکان انتقال کارکرد از دستگاه های کارت خوان
امکان فراخوانی اطلاعات کارکرد پرسنل از فایل اکسل
امکان ثبت گروهی اطلاعات سالیانه
قابلیت لحاظ معافیت مالیاتی برای بیمه تکمیلی سهم کارمند
امکان محاسبه ذخیره سنوات در سال مالی جاری
امکان محاسبه افزایش سنواتی به چند روش مختلف
امکان محاسبه مالیات بازخرید سنوات در تسویه دائم بدون لحاظ تعدیل
امکان محاسبه عیدی و سنوات براساس 360 روز
امکان محاسبه مجزای یک سری عوامل بعد از محاسبه حقوق و تهیه دیسکت جداگانه
امکان تنظیم پارامترهای سند حقوق به تفکیک سازمان و نوع استخدامی
امکان عدم محاسبه کسورات وام هنگام تسویه حساب
محاسبه اتوماتیک امتیازهای سالیانه پرسنل خدمات کشوری
قابلیت ثبت گروهی عیدی سالانه و عیدی فوق العاده
قابلیت ثبت گروهی ذخیره سنوات، تسویه حساب و سهمیه مرخصی
قابلیت انتقال مرخصی از سال قبل
امکان محاسبه مقرری ماه اول پرسنل
قابلیت اعمال آخرین گروه شغلی در هنگام تکثیر احکام
قابلیت ثبت سریع کارکرد
امکان ایجاد دسترسی کاربر بر اساس سازمان و نوع استخدامی
قابلیت محاسبه مجزای نرخ پایه و مزد سنوات
امکان محاسبه نرخ پایه به سه روش مختلف جهت پرسنل قانون کاری
امکان تعریف گروه تشویقی برای پرسنل رسمی دولتی
امکان تعریف چندین حوزه مالیاتی به صورت همزمان
قابلیت کنترل میزان سابقه در سنوات
قابلیت محاسبه اتوماتیک علی الحساب عیدی و حقوق اسفند ماه
نمایش آلارم پایان حکم، تاریخ استخدام، سوابق بیمه، گروه شغلی و مزد سنوات
امکان قطعی کردن عملیات پس از محاسبه
امکان تهیه گزارشات استاندارد سیستم همانند گزارشات فیش و لیست حقوق
امکان تهیه گزارش فیش حقوقی به چندین مدل مختلف
امکان تهیه گزارش لیست بیمه، مالیات و بازنشستگی
امکان تهیه گزارش تفصیلی لیست هزینه های حقوق براساس حقوق، مابه التفاوت و سرجمع
تهیه گزارشات حقوقی و پرسنلی به صورت داینامیک(همراه با امکان تنظیم آیتمهای مورد نیاز در گزارش)
قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی
امکان گزارش گیری با فرمت های متنوع از حکم پرسنلی
امکان ساخت و تهیه گزارشات با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
امکان تهیه گزارش آماری پرسنل
 
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
درخواست دمو   درخواست دمو