محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابلیت تعبیه فرمول ها ساخت استاندارد بر حسب ساختار تولید کالا
امکان تکثیر فرمول ساخت جهت تسریع در ثبت اطلاعات
امکان گروهبندی فرمول ساخت ها بر حسب سلیقه کاربر
قابلیت ابطال فرمول و جایگزینی فرمول ساخت جدید
قابلیت تنظیم شابلون سند در هر فرمول ساخت به صورت مجزا
امکان جستجوی فرمول ساخت بر حساب کد، نام، انبار، کالا و شاخص
صدور کارت تولید ها به ازای هر مرکز تولید به صورت مجزا
صدور همزمان رسید و حواله
صدور سند حسابداری از هرکارت تولید به صورت مجزا
صدور کارت تولید مرحله ای به ازای هر مرکز تولید به صورت مجزا
ارتباط دائمی و کنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت کنترل مواد اولیه و محصولات موجود.
امکان صدور رسید و حواله از کارت تولید و امکان مشاهده آن ها
قابلیت قیمت گذاری مبلغ کالا های مواد اولیه و محصول بر اساس 2 روش ( روش های قیمت گذاری و ارزش نسبی محصولات) در انبار از کارت تولید
مدیریت اضافه / کسر مصرف
پیش بینی سفارشات قابل انجام در یک بازه زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط کاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
امکان نمایش متن پاورقی و عناوین و اسامی امضا کنندگان سند، در چاپ فرمول ساخت محصول، کارت تولید محصول، کارت تولید محصول مرحله ای
مدیریت اسکن اصل قرارداد و الصاق کلیه ضمائم و پیوست های قرارداد ها به صورت فایلی و تصویر
امکان محاسبه قیمت تمام شده در تولید محصول
قابلیت ثبت مقدار دوم کالا.
امکان اضافه و کم کردن ردیف و مبلغ در قسمت سربار های کارت تولید
امکان محاسبه قیمت تمام شده با توجه به ابعاد سنگ ،در صنعت سنگ
امکان تعریف قیمت تمام شده و فرمول قیمت تمام شده و محاسبه آنها
امکان تعویض شماره کارت تولید
امکان صدور سند تولید به صورت گروهی
قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
ارئه گزارش های مختلف اعم از: اسناد مرتبط، انحراف تولید از استاندارد، دفتر تولید، گزارش تولید محصول، گردش تولید، آمار مصرف مواد اولیه، گزارش هزینه جذب شده،........
قابلیت تعیین چندین مرکز تولید و اعمال دسترسی مجزا به هر یک از کاربران
کنترل موجودی منفی کالا هنگام صدور حواله
امکان صدور سند دوبل سیستم تولید وانبار در کارت تولید
 
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید

 

درخواست دمو