محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تولید و برنامه ریزی تولید

تولید ماهیتاً تعریفات و الزامات گسترده ای دارد و بسته به صنف و تولید سفارشی یا تولید انبوه نیاز های متفاوتي خواهد داشت. از طرف دیگر گستردگی کار ، دید و سطح انتظاری که مدیریت یک مجموعه تولیدی انتظار دارد؛ این تفاوت ها محسوس تر مي شود. واژه Production در لغت به معنای استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالا های مورد نیاز صورت می‌گیرد.
 

تولید، پروسه اي از فعالیت‌ های انسانی است که عوامل تولید توسط آنها با یكدیگر تركیب شده و كالا ها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می كند. تولید كردن یعنی ایجاد فواید اقتصادی جدید. مفهوم تولید، علاوه‌ بر جریان تغییر كالا ها، شامل كلیه خدماتی است كه در بهبود فایده كالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می گیرند. تولیدكنندگان اقتصادی برای كسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ ای مناسب با یكدیگر تركیب می كنند. همچنین روند فعالیت‌ های تولیدی آنها چنان است كه كمترین هزینه های تولیدی را برای یك سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌ های اقتصادی ایفا می كنند.
 

نکته مهم در پیاده سازی نرم افزار تولید ارتباطات گسترده و حیاتی تولید با سایر زیر سیستم ها خصوصا انبار است. مسلم است که سیستم تولید قیمت های ارسال شده از انبار و تعدیلات و تغییرات و قیمت گذاری های انبار را در بحث مصرف مواد جذب می کند و قبل از تولید لازم است سیستم های دیگر خصوصا انبار و حسابداری انبار عملیاتی شده باشند.
 

 
قابليت تعبيه فرمول ها ساخت استاندارد بر حسب ساختار توليد كالا
امكان تكثير فرمول ساخت جهت تسريع در ثبت اطلاعات
امكان گروهبندي فرمول ساخت ها بر حسب سليقه كاربر
قابليت ابطال فرمول و جايگزيني فرمول ساخت جديد
قابليت تنظيم شابلون سند در هر فرمول ساخت به صورت مجزا
امكان جستجوي فرمول ساخت بر حساب كد، نام، انبار، كالا و شاخص
صدور كارت توليد ها به ازاي هر مركز توليد به صورت مجزا
صدور همزمان رسيد و حواله
صدور سند حسابداری از هرکارت تولید به صورت مجزا
صدور كارت توليد مرحله اي به ازاي هر مركز توليد به صورت مجزا
ارتباط دائمي و كنترل لحظه اي با سيستم انبار جهت كنترل مواد اوليه و محصولات موجود.
امكان صدور رسيد و حواله از كارت توليد و امكان مشاهده آن ها
قابليت قيمت گذاري مبلغ كالا هاي مواد اوليه و محصول بر اساس 2 روش ( روش هاي قيمت گذاري و ارزش نسبي محصولات) در انبار از كارت توليد
مديريت اضافه / كسر مصرف
پيش بيني سفارشات قابل انجام در يك بازه زماني بر اساس توان ايستگاه هاي توليد و خطوط كاري و برنامه تجهيزات و پرسنل
امكان نمايش متن پاورقي و عناوين و اسامي امضا كنندگان سند، در چاپ فرمول ساخت محصول، كارت توليد محصول، كارت توليد محصول مرحله اي
مديريت اسكن اصل قرارداد و الصاق كليه ضمائم و پيوست هاي قرارداد ها به صورت فايلي و تصوير
امكان محاسبه قيمت تمام شده در توليد محصول
قابليت ثبت مقدار دوم كالا.
امکان اضافه و کم کردن رديف و مبلغ در قسمت سربار هاي کارت توليد
امكان محاسبه قيمت تمام شده با توجه به ابعاد سنگ ،در صنعت سنگ
امكان تعريف قيمت تمام شده و فرمول قيمت تمام شده و محاسبه آنها
امكان تعويض شماره كارت توليد
امكان صدور سند توليد به صورت گروهي
قابليت پيش بيني سفارشات بر اساس الگوي سفارشات فصلي، ماهانه و يا سالانه قبلي و يا بر اساس الگوي باز
ارئه گزارش هاي مختلف اعم از: اسناد مرتبط، انحراف توليد از استاندارد، دفتر توليد، گزارش توليد محصول، گردش توليد، آمار مصرف مواد اوليه، گزارش هزينه جذب شده،........
قابليت تعيين چندين مركز توليد و اعمال دسترسي مجزا به هر يك از كاربران
كنترل موجودي منفي كالا هنگام صدور حواله
امكان صدور سند دوبل سيستم توليد وانبار در كارت توليد
 
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید