محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

گزارش ساز

گزارش ساز سيستمي است كه محيطي براي كاربران ايجاد مي كند كه از طريق زيرساخت هاي موجود براي زيرسيستم ها گزارشات مورد نظرشان را ايجاد نمايند.از طريق اين سيستم مي توان گزارشات متفاوتي با فيلتر هاي مورد نظر براي سيستم هاي حسابداري، خريد، اموال، حقوق و دستمزد،خزانه داري و انبار ايجاد نمود. طراحي گزارش را مي توان هم به صورت دستي و هم از طريق قالب (Wizard) به راحتي انجام داد.علاوه بر اين مي توان در ابتداي ايجاد گزارش تنظميات خاصي مانند عمودي يا افقي بودن گزارش، تنظيم ستون هاي  گزارش، تنظيم فونت، سايز و رنگ عنوان و متن گزارش براي نمايش زيباتر و سفارشي تر شدن گزارش انجام داد و با يكبار ذخيره كردن اين تنظيمات مي توانيد هميشه از آن استفاده نمائيد.

گزارشات ساخته شده را مي توان با گروهبندي از هم متمايز نمود.علاوه بر اين با تعيين دسترسي براي هر گزارش مي توان نمايش آن را براي گرو هاي كاربري متفاوت مديريت نمود.همچنين در طراحي گزارش با قرار دادن شرط هاي متنوع مي توان نتيجه گزارشات را فيلتر و در نتيجه به گزاراشات متعدد و دلخواهي دستيابي نمود.مزيت ديگري كه اين سيستم دارد امكان فرمول نويسي مي باشد كه مي توان فرمول هاي متفاوتي مانند جمع،تفريق، ضرب، تقسيم و ساختار هاي كنترلي مانند if-else را تعريف نمود.
 

 
قابليت ايجاد الگوهاي گزارش سازي (palette) هاي مختلف براساس نياز كاربر
امكان طراحي گزارش آسان براساس روش مرحله به مرحله (wizard) و صفحه بندي خودكار
قابليت تعيين template گزارش توسط كاربر
امكان ذخيره سازي الگوهاي گزارش جهت استفاده هاي بعدي
قابليت طراحي پيشرفته گزارش توسط كاربر با تمامي امكانات تصويري(visual)
امكان توليد انواع چارت از گزارشات
قابليت تغييرات ظاهري دلخواه كاربر براساس فيلدهاي موجود و استفاده در گزارشات
قابليت تعريف فرمول دلخواه كاربر براساس فيلدهاي موجود و استفاده در گزارشات
امكان نامگذاري دلخواه كاربر براي كليه فيلدهاي اطلاعاتي مورد استفاده
استفاده از موتورهاي گزارش سازي Active report , Crystal report
امكان تعيين سطح دسترسي براي كاربران جهت گزارشات توليد كاربر
قابليت گروه بندي گزارشات براساس انواع گزارش
امكان تعيين سطح دسترسي طراحي (Designing) و يا صرفاً استفاده (Reporting) براساس گروه كاربران
امكان استفاده از هر نوع تصوير و يا متن مورد نياز كاربر و هرگونه تغيير ظاهري در گزارش
قابليت ذخيره تنظيمات كاربر (Setting) در توليد گزارش به روش مرحله اي (Wizard)
امكان ايجاد خودكار ته جمع، ميانگين و يا محاسبات آمري براي ستونهاي دلخواه كاربر
قابليت توليد چارت هاي ميله اي، منحني و خطي براساس نياز كاربر
امكان ارائه خروجي هاي مختلف از گزارش براساس فرمت هاي استاندارد نظير Excel وPDF و...
امكان تنظيم و استفاده از انواع فرمت صفحات نظير A5, A3, A4 و... به دلخواه
امكان تنظيم حاشيه چاپ كاغذ (Margin) توسط كاربر
امكان استفاده از ابزار استاندارد باركد در توليد گزارش
 
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز