محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تعريف كليه اطلاعات مربوط به اعضاء
ثبت اطلاعات كاري اعضاء
ثبت و مديريت اطلاعات خريد سهام و تعداد در تاريخهاي مختلف توسط عضو
امكان ثبت شرح فعاليتهاي عملياتي عضو در تاريخهاي مختلف
قابليت ارتباط با سيستم حسابداري و دريافت اطلاعات سود قابل تقسيم در هر دوره مالي
قابليت محاسبه اتوماتيك سود سهام اعضاء
امكان تعيين ميزان افزايش سرمايه در هر دوره مالي و كنترل اتوماتيك ميزان سهام متعلقه
ارائه گزارشات دقيق از پرونده اعضا شامل اطلاعات شخصي، كاري و وضعيت سهام
ارائه گزارشات از دوره هاي محاسبه سود، افزايش سرمايه و تاريخهاي مربوطه
ارائه گزارشات مديريتي متنوع از اطلاعات سيستم
امكان استفاده از گزارش ساز جهت توليد گزارشات ويژه سازمان
امكان ثبت اطلاعات بازديد از محل كار اعضا و گزارشات مربوطه
امكان كنترل نقل و انتقال سهام بين اعضا
قابليت تسويه حساب با عضو هنگام خروج دائم از عضويت
 
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام