محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سهام

سهم، قطعه ای از سرمایه یک شرکت است. هر سهم، نشان دهنده یا نماینده کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده هر سهم یا سهام دار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. سهام سرمایه ای در دو گروه دسته بندی مي شود : سهام عادی که به دارنده خود، حق اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت را داده و سود تقسیم شده در شرکت را دریافت می کند. سهام ممتاز که معمولاً حق رأی نداشته، اما در دریافت سود سهام، نسبت به سهامداران عادی، در اولویت قرار دارد.
 

سهام انتفاعی : سهم انتفاعی وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام که در قانون ایران از آن به عنوان استهلاک سرمایه یاد شده است.

از نظر ماهیت آورده : سهام نقدی و يا سهام غیرنقدی.

از نظر شکل : سهام با نام ( سهام بانام سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم گفته شده باشد و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد ) سهام بی نام ( حقوق صاحبان سهم بی نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد ).
 

 
قابليت تعريف كليه اطلاعات مربوط به اعضاء
ثبت اطلاعات كاري اعضاء
ثبت و مديريت اطلاعات خريد سهام و تعداد در تاريخهاي مختلف توسط عضو
امكان ثبت شرح فعاليتهاي عملياتي عضو در تاريخهاي مختلف
قابليت ارتباط با سيستم حسابداري و دريافت اطلاعات سود قابل تقسيم در هر دوره مالي
قابليت محاسبه اتوماتيك سود سهام اعضاء
امكان تعيين ميزان افزايش سرمايه در هر دوره مالي و كنترل اتوماتيك ميزان سهام متعلقه
ارائه گزارشات دقيق از پرونده اعضا شامل اطلاعات شخصي، كاري و وضعيت سهام
ارائه گزارشات از دوره هاي محاسبه سود، افزايش سرمايه و تاريخهاي مربوطه
ارائه گزارشات مديريتي متنوع از اطلاعات سيستم
امكان استفاده از گزارش ساز جهت توليد گزارشات ويژه سازمان
امكان ثبت اطلاعات بازديد از محل كار اعضا و گزارشات مربوطه
امكان كنترل نقل و انتقال سهام بين اعضا
قابليت تسويه حساب با عضو هنگام خروج دائم از عضويت
 
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام