محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابلیت تعریف کلیه اطلاعات مربوط به اعضاء
ثبت اطلاعات کاری اعضاء
ثبت و مدیریت اطلاعات خرید سهام و تعداد در تاریخهای مختلف توسط عضو
امکان ثبت شرح فعالیتهای عملیاتی عضو در تاریخهای مختلف
قابلیت ارتباط با سیستم حسابداری و دریافت اطلاعات سود قابل تقسیم در هر دوره مالی
قابلیت محاسبه اتوماتیک سود سهام اعضاء
امکان تعیین میزان افزایش سرمایه در هر دوره مالی و کنترل اتوماتیک میزان سهام متعلقه
ارائه گزارشات دقیق از پرونده اعضا شامل اطلاعات شخصی، کاری و وضعیت سهام
ارائه گزارشات از دوره های محاسبه سود، افزایش سرمایه و تاریخهای مربوطه
ارائه گزارشات مدیریتی متنوع از اطلاعات سیستم
امکان استفاده از گزارش ساز جهت تولید گزارشات ویژه سازمان
امکان ثبت اطلاعات بازدید از محل کار اعضا و گزارشات مربوطه
امکان کنترل نقل و انتقال سهام بین اعضا
قابلیت تسویه حساب با عضو هنگام خروج دائم از عضویت
 
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
تصویر نرم افزار سهام
درخواست دمو