محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مدیریت سیستم

همانطور كه مي دانيد امنيت و نگهداري اطلاعات هر سازمان يكي از مهمترين مسائل درون سازماني مي باشد؛ در واقع  اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمجاز نباید بتوانند اطلاعات را در اختیار گیرند. لذا با توجه به يكپارچه بودن سيستم هاي مالي حساب رايان، نرم افزار مديريت سيستم جهت حفظ امنيت اطلاعات طراحي شده است.
 

با استفاده از اين سيستم مي‌توان با تعريف كاربران جديد و گروهبندي آنها سطوح دسترسي مختلفي را به كاربران اختصاص داد همچنين با توجه به قابليت نگهداري عمليات هر كاربر در كليه سيستم ها، مدير سيستم امكان گزارشگيري از عمليات مختلف كاربران را نيز دارد. شايان ذكر است در اين سيستم امكان تعريف اطلاعات پايه كليه سيستم ها و پرونده ها را نيز وجود دارد. 
 

 
امكان تعريف گروه‌هاي كاربري مختلف جهت اعمال دسترسي در سطوح مختلف
امكان نمايش كاربران فعال در كليه زير سيستم
قابليت مشاهده عمليات كاربران در كليه سيستم‌ها در فرم رخدادهاي سيستمي
امكلن تعريف كاربران فعال كاربر جهت نمايش رخدادهاي سيستمي
امكان تعريف اطلاعات پايه كليه سيستم ها از مديريت سيستم
امكان تعريف چند سازمان مجزا جهت دسته بندي اطلاعات سازمان هاي مختلف
امكان تعريف پرونده هاي مختلف جهت استفاده در ساير زير سيستم ها
قابليت انتقال گردش پرونده هاي كليه زير سيستم ها
قابليت تهيه فايل ارزش افزوده براي سيستم هاي خريد فروش و كنترل قرارداد
قابليت تعريف سازمان مركز جهت ثبت يكپارچه اطلاعات در ساير سازمان ها
 
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم