محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار ضرورت یک برنامه ریزی دقیق در جهت استفاده بموقع و حداکثر استفاده از امکانات را می طلبد و به عنوان واسطه، موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. بنابراین انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جریان عادی تولید، ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشین ها، نقش مهمی را ایفا نماید، بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.
 

سیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبار شرکت حساب رایان پارس، یک سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد که برای مدیریت و مکانیزه نمودن فرآیندهای انبارداری طراحی و پیاده سازی شده است و پس از چند سال استفاده در سازمان های مختلف هم اکنون با امکانات بیشتر و کاربری های قوی تر در جهت پوشش دادن کلیه فرایندهای انبارداری در موسسات و سازمان های مختلف قابل استفاده می باشد. استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تولید نرم افزار و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات و کاربری بسیار آسان، از ویژگی های منحصر بفرد نرم افزار انبارداری محاسبان .نت می باشد.
 

امکان انجام تمام عملیات مربوط به انبارگردانی نیز در نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار در نظر گرفته شده است و در نهایت با ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان، امکان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خرید، فروش و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان ها قرار می دهد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.
 


تنظیمات و اطلاعات پایه :
امکان تعریف انبار و گروه های انبار به صورت نا محدود و درختی و امکان تعیین گردش کالاها در انبار جهت کنترل کاربری و عملیاتی
امکان تعریف کالا و گروه های کالا به صورت نا محدود و قدرت جابجایی گروه ها و کالاها با حافظ سابقه گردش
قابلیت تعریف دسته های کالا جهت ثبت گروهی کالاها در قالب دسته کالا و دریافت گزارشات مربوطه
کنترل موجودی (حداقل و حداکثر موجودی، نقطه سفارش و میزان سفارش) و آلارم سفارش کالا و اعلام موجودی
مدیریت کنترل شاخص نا محدود جهت جلوگیری از تعداد کدینگ کالا در ساختارهای منظم
امکان ترکیب کد کالا و شاخص در گزارشات مربوطه
امکان تعریف واحدهای دوم و سوم کالا و محاسبه اتوماتیک این مقادیر بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
امکان تعیین کد حساب کالا از طریق عملکردهای تعریف شده
امکان تعیین کالاهای مشابه جهت استفاده در صنایع خاص
قابلیت تعیین یکی از روشهای استاندارد قیمت گذاری کالاهای صادره به ازاء هر انبار و محاسبه و کنترل دقیق جزئیات ریالی کردن انبار
قابلیت تعریف موجودی اول دوره کالاها در سیستم
اختیاری بودن جلوگیری از صدور حواله در صورت کمبود کالا
امکان تعیین وضعیت انبارهای فعال برای هر یک از کاربران تعریف شده
تخصیص خصوصیات افزوده تکمیلی از قبیل خصوصیات کاراکتری و خصوصیات عددی به کالاها و قابلیت تعیین فرمول محاسبه برای این خصوصیات
قابلیت تعریف شرح سند اسناد انبار به دلخواه کاربر.
ایجاد فرم جدید برای تعریف سفارش ساخت
امکان گروهبندی شاخص ها
امکان افزوده شدن نمایش آلارم کنترل سند، هنگام ریالی کردن اسناد انبار
قابلیت تعیین انبارهای ویژه جهت کنترل مقداری ورود و خروج کالا
امکان قطعی کردن حواله ها بعد از پروسه ریالی شدن ، جلوگیری از ریالی شدن مجدد حواله های قبلی
غیر قطعی کردن حواله ها در گردش انبار
نمایش ریز جزئیات ، پروسه عملیات ریالی کردن


ثبت و ورود اطلاعات :
ثبت کلیه ورودیها و خروجیها و اصلاحیه های مربوط با عملکردهای قابل تعریف برای آنها جهت دسته بندی دقیق
قابلیت ثبت و محاسبه رسید و حواله تعدیلی و اسناد حسابداری مربوطه جهت تعدیل نرخ و افزایش یا کاهش مبلغ و تاثیر اتوماتیک این تغییرات در عملیات وابسته
امکان صدور مجوز خروج کالا براساس حواله های ثبت شده در سیستم و چاپ جهت تایید خروج از انبار
امکان صدور و ورود داده ها در سیستم در قالب XML با استفاده از استانداردهای موجود (Import & Export)
انتقال کالا میان انبارها با استفاده از رسید و حواله مستقیم میان انبارها
امکان ثبت درخواست کالا، کنترل موجودی، صدور حواله و یا صدور تقاضای خرید در صورت کمبود موجودی در سیستم انبار.نت و صدور رسید انبار از تقاضای خرید انجام شده
ایجاد چاپ جدید مقداری ریالی با فیلتر 5 امضا مرکز هزینه
جلوگیری از ورود کالای تکراری در اسناد انبار
ایجاد قالب چاپی برای آلارم مجوز فروش و سفارشی کردن گزارش
رند کردن رو به بالا مقدار دوم در رسید و حواله
کنترل مقدار ورودی در هر انبار براساس شماره مرچع وشماره ساخت در فرم فرمول ساخت
محاسبه مقدار بر مبنای واحد اندازه گیری بسته در اسناد حواله و حواله اصلاحی
اضافه شدن شماره فنی در اسناد انبار
امکان چاپ حواله بر اساس فرمت گروه بندی شاخص
امکان محاسبه مقدار دوم از طریق تقسیم نسبت
امکان مشاهده گزارش کاردکس کالا از رسید و حواله صادر شده
امکان کنترل اتوماتیک سطح اول برای کاربر ثبت کننده اسناد
امکان صدور رسید و حواله با ملاحظات به تفکیک سند
امکان ذخیره نمایش از شماره سریال تا شماره سریال در اسناد و موجودی ابتدای دوره
امکان ثبت و ذخیره شماره جمع داری در حواله


عملیات :
امکان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک از سیستم انبار بر اساس شابلون سند تنظیمی کاربر
قابلیت محاسبات اتوماتیک ریالی کردن کالاها در انبار بر اساس روش استاندارد تعیین شده به تفکیک انبار
امکان ریالی شدن حواله های سند خورده.
افزوده شدن رسیدهایی صادره از فروش در پروسه ریالی کردن
اختیاری بودن جلوگیری از ریالی کردن حواله ها در صورت وجود رسید با مبالغ صفر
عملیات انبارگردانی با دوره های قابل تعریف و خصوصیات قابل تنظیم و صدور تگ های مربوطه براساس شرایط و ثبت اتوماتیک نتایج مربوطه و در نهایت صدور اصلاحی
امکان انجام عملیات انبارگردانی به ازای انبار فعال کاربر مربوطه
قابلیت انتخاب تعداد شمارش تا 3 مرحله در خصوصیات انبار گردانی
امکان گرفتن لیست کالاهای مغایرت دار براساس درصد مغایرت هایی که می توان در خصوصیات انبار گردانی تعیین کرد.
قابلیت درج اتوماتیک کالاهای عضو انبار و یا ورود کالا بصورت دستی در شمارش خصوصیات انبار گردانی
امکان انتقال موجودی کالاها به تفکیک انبار به سال مالی جدید
امکان تغییر فی یک کالا در رسید های انبار در یک دوره زمانی خاص به صورت گروهی
امکان قفل اسناد به تفکیک انبار جهت اسناد قطعی شده
قابلیت حصوصی سازی ثبت اطلاعات، عملیات و گزارشات بر اساس صنعت فرش و محاسبه قیمت تمام شده فرش و مدیریت کلیه مسائل مربوط به نیمه بافت ها طی دوره، از دستگاه رسیده، جذب سربار و ...
ایجاد تاریخچه ریالی کردن اسناد انبار ، نمایش علت ریالی نشدن هر کالا در انبار
log نمودن عملیات کنترل گروهی و حذف کنترل گروهی اسناد امکان صدور فاکتور از آلارم مجوز فروش به تناسب درصد تخفیف جنسی اعمال شده در فاکتور
فرمول تخفیف مقداری - (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)*مقدار پیش فاکتور
فرمول تخفیف جنسی = (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)* تخفیف جنسی پیش فاکتور
امکان غیر فعال کردن کالاهای استفاده نشده
امکان خصوصی سازی پرونده در آلارم مجوز فروش
ایجاد شرح آرتیکل های جدید :درج شماره حواله و شماره رسید و نام مرکز هزینه و...
امکان بازیابی مقدار حواله در آلارم مجوز فروش
امکان تکثیر کالا با تمامی شاخص‌ها
قابلیت انتقال گردش کالا
امکان صدور فاکتور فروش از حواله با توجه به قیمت موجود در دوره قیمت گذاری سیستم فروش
امکان تکثیر کالا بر اساس شماره مرجع با کلید میانبر Ctrl+B
امکان انتخاب / عدم انتخاب همه حواله ها در هنگام ریالی کردن و یا اختصاص دادن چند حواله
log عملیات ابطال ،خروج از ابطال ، قطعی کردن و غیر قطی کردن حواله های ریالی
امکان قفل مراکز هزینه قطعی شده


گزارشات :
گزارشات متنوع گردش انبارها بر اساس تفکیک انبار، عملکرد انبار، شماره مرجع(Batch Number)، به تفکیک سفارش دهنده و تحویل دهنده و تحویل گیرنده، و تفکیک مراکز هزینه
گزارش تراز ماتریسی چندبعدی انبار با قابلیت ردگیری دقیق کلیه سطوح اطلاعاتی شامل گروه انبارها، انبارها، گروه کالاها، کالاها، مراکز هزینه، سفارش دهنده ها و تحویل دهنده/گیرنده ها و رجوع به سایر گزارشات
امکان مشاهده و تشخیص حواله های ریالی نشده و گرفتن چاپ گزارش مربوطه
تهیه گزارش عملکرد هر یک از انبارها با جزئیات
تهیه گزارش دفتر انبار به تفکیک ریز اسناد و تفکیک نوع اسناد و سایر فیلترهای اطلاعاتی
امکان تهیه گزارش گردش تفصیلی انبار و گرفتن چاپ کامل و چاپ جزئیات گزارش
تهیه گزارش های تفکیکی اسناد انبار
امکان تهیه گزارش مرور انبارها و چاپ تفکیکی جزئیات گزارش مورد نظر
گزارشات متنوع انبار و کاردکس کالا براساس پارامترها و گروه های قابل انتخاب و دریافت سایر گزارشات دفتری و آماری
ایجاد چاپ گزارش گردش انبار به تفکیک گروهبندی شاخص به صورت ماتریسی افزودن ستون توضیحات در گزارش دفتر انبار برای رسید و حواله
امکان طراحی گزارشات در فرم های حواله و رسید
امکان نمایش اختیار بودن ستون ها در گزارشات
چاپ حواله ها با خصوصیات افزوده جهت کنترل دقیق تعداد ، توسط انباردار
خروجی گزارشات بصورت اکسل و ...
امکان تهیه گزارش تقاضای خرید کالا
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
درخواست دمو   درخواست دمو