محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سيستم حسابداري مالی

همانطور كه مي دانيد پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شدکه در پاسخ به نیازهای زمان,سیرتحولی وتکاملی داشته است. نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده ازقرن ها پیش درتاریخ بشرمعمول بود است. بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند. مصریان قدیم درآمد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.
 

ليكن در دنياي امروزي مديران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالي به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اينرو شرکت حاب رایان پارس جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن كارهاي مالي سیستم حسابداري را توليد نموده است.

 

 
كدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مركز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شركت ها
امكان تعیین تعداد سطوح كنترل و كنترل كننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه كاربر
ثبت سند حسابداری با كنترل و كاربری آسان و امكان فیلترینگ و مرتب سازی كلیه ستون ها بر اساس نیاز
امكان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستون های دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهكار و بستانكار به صورت اتوماتیك
داشتن امكانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
امكان تعیین سال های مالی متعدد و جابجایی سریع بین سال های مالی
امكان استفاده از مقدار جهت كنترل حساب های ارزی و تعدادی و استفاده از شماره و تاریخ مؤثر در كلیه اوراق مالی
دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراكز مربوطه
امكان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفكیكی در هر یك از سطوح حسابداری
امكان دریافت ترازهای مراكز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش آنها
دریافت انواع صورت ها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
تحلیل گردش های مالی اشخاص و شركت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حساب ها
ثبت كلیه وقایع كاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
دریافت كلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی كاربر