محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
كدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مركز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شركت ها
امكان تعیین تعداد سطوح كنترل و كنترل كننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه كاربر
ثبت سند حسابداری با كنترل و كاربری آسان و امكان فیلترینگ و مرتب سازی كلیه ستون ها بر اساس نیاز
امكان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستون های دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهكار و بستانكار به صورت اتوماتیك
داشتن امكانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
امكان تعیین سال های مالی متعدد و جابجایی سریع بین سال های مالی
امكان استفاده از مقدار جهت كنترل حساب های ارزی و تعدادی و استفاده از شماره و تاریخ مؤثر در كلیه اوراق مالی
دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراكز مربوطه
امكان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفكیكی در هر یك از سطوح حسابداری
امكان دریافت ترازهای مراكز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش آنها
دریافت انواع صورت ها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
تحلیل گردش های مالی اشخاص و شركت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حساب ها
ثبت كلیه وقایع كاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
دریافت كلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی كاربر