محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم تولید

تولید ماهیتاً تعریفات و الزامات گسترده ای دارد و بسته به صنف و تولید سفارشی یا تولید انبوه نیازهای متفاوتي خواهد داشت. از طرف دیگر گستردگی کار ، دید و سطح انتظاری که مدیریت یک مجموعه تولیدی انتظار دارد؛ این تفاوتها محسوس تر مي شود. واژه Production در لغت به معنای استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.
 

تولید، پروسه اي از فعالیت‌های انسانی است که عوامل تولید توسط آنها با یكدیگر تركیب شده و كالاها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می كند. تولید كردن یعنی ایجاد فواید اقتصادی جدید. مفهوم تولید، علاوه‌ بر جریان تغییر كالاها، شامل كلیه خدماتی است كه در بهبود فایده كالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می گیرند. تولیدكنندگان اقتصادی برای كسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ای مناسب با یكدیگر تركیب می كنند. همچنین روند فعالیت‌های تولیدی آنها چنان است كه كمترین هزینه های تولیدی را برای یك سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می كنند.
 

نکته مهم در پیاده سازی نرم افزار تولید ارتباطات گسترده و حیاتی تولید با سایر زیر سیستمها خصوصا انبار است. مسلم است که سیستم تولید قیمتهای ارسال شده از انبار و تعدیلات و تغییرات و قیمت گذاری های انبار را در بحث مصرف مواد جذب می کند و قبل از تولید لازم است سیستمهای دیگر خصوصا انبار و حسابداری انبار عملیاتی شده باشند.

 

 
دریافت سفارشات رسیده از واحد فروش و یا سایر واحدهای تقاضا كننده
قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
پیش بینی سفارشات قابل انجام در یك پریود زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط كاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
اعلام برنامه تولید بر اساس واحد های كاری و سایر خصوصیات مرتبط در آنها
تولید فرم شروع مجوز كار و صدور آن
ارائه یك برنامه مشخص به تفكیك هر ایستگاه كاری
امكان ارسال پیام های توضیحی كاربران و بخش های تولید برای یكدیگر به صورت Offline و مدیریت پیام ها
قابلیت ارئه برنامه ریزی دوره ای دلخواه از جمله هفتگی، ماهانه و سالانه
امكان ارائه دستورات ساخت خاص یا عمومی بر اساس باقیمانده انبار، مواد اولیه و محصول
قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال Offline اسناد در سیستم با فرمت XML
به كارگیری تقویم كاری در برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن روزهای تعطیل سال
خبرگی در پیش بینی سفارشات بر اساس نیاز دوره ای گذشته بازار
ارتباط دائمی و كنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت كنترل مواد اولیه و محصولات موجود