محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت اطلاعات پایه شامل چارت سازمانی، انواع استخدامی، رسته و رشته های شغلی، انواع قرارداد، بانک ها و شعبات و ...
امکان تعریف کلیه قوانین و مقررات استخدامی دولتی و کارگری در سیستم بر اساس نیاز کاربر
تعریف و مدیریت اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات هویتی و اداری به تفضیل، ماموریت ها، مرخصی ها و ...
ثبت اطلاعات پرونده پرسنل شامل مشخصات استخدامی، مدرک تحصیلی، سوابق استخدامی، گروه های شغلی و ...
امکان ثبت و فرمولاسیون انواع پرداختی و کسور مورد نیاز در نظام اداری
امکان تخصیص پرداختی و کسور مورد نیاز به پرسنل با کنترل زمان
محاسبه اتوماتیک احکام پرسنلی بر اساس اطلاعات تخصیصی به افراد، محاسبه سنوات و ...
امکان تعیین و تخصیص انواع بیمه های تکمیلی، صندوق پس انداز و ...
امکان تعیین کلیه اطلاعات ماهانه محاسباتی نظیر کارکرد پرسنل، بدهی دفتری، مساعده و ...
محاسبه حقوق پرسنل به صورت فردی و گروهی بر اساس شرایط دلخواه
امکان تعیین و محاسبه شرایط انواع بیمه های تامین اجتماعی، بازنشستگی و ...
تعریف و تخصیص عیدی و پاداش طبق متغیرهای قابل تعریف و شرایط قانونی سالانه قوانین کار و نظام جامع هماهنگ
انواع گزارشات سیستم شامل احکام و لیست های مورد نیاز(انواع لیست های حقوقی، وام، فیش های حقوقی، بیمه و ...)
امکان دریافت دیسکت های بیمه (قدیم و جدید)، انواع دیسکت های بانک و ...
امکان تعیین و یا محدودیت کلیه قوانین و عوامل پرداختی در فرمولاسیون
امکان کنترل عملیات کاربری و سطوح دسترسی به سیستم بر اساس نیاز کارفرما و تعیین شرایط کاربری
درخواست دمو