محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت اطلاعات پایه شامل مراکز فروش، گروه مشتریان، اطلاعات جغرافیایی، اضافات و کسور، بازاریاب ها، انواع ارز و ...
گروه بندی مشتریان بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
امکان محاسبه پورسانت بازاریاب ها بر اساس تنظیمات صورت گرفته در اطلاعات بازاریاب
ثبت و مدیریت اطلاعات پیش فاکتور، فاکتور و برگشت از فروش با کلیه خصوصیات لازم
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور، فاکتور فروش به حواله انبار و مجوز خروج کالا با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امکان ثبت مشخصات حمل کالاها به صورت نامحدود و براساس خصوصیات کامل
امکان تبدیل برگشت از فروش به رسید انبار با تعیین پارامترهای مورد نیاز
کنترل موجودی کالا بر اساس آخرین موجودی ثبت شده با کنترل اطلاعات انبارها
ثبت و مدیریت اعلامیه قیمت گذاری و ضابطه تخفیف بر اساس گروه بندی مشتریان و قابل استفاده در اسناد فروش
امکان تخفیفات در صدی تعیین کاربر برای هر ردیف، تخفیفات کلی و ...
امکان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاکتور فروش (شامل فروش داخلی، صادراتی، جنس به نمونه و...)
امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری بر اساس عملکردهای مختلف به صورت تفکیکی یا گروهی
امکان ارتباط با سیستم بارکد خوان جهت ثبت کد کالا، مبلغ واحد و ...
امکان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری مشتریان و استفاده درآلارم های کنترلی
دریافت کلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر فروش، گزارشات آماری مشتریان، گزارشات آماری کالا و ...
امکان تهیه گزارشات مشخصات حمل کالاها، گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان فروش مشتریان و بازاریها
درخواست دمو