محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم فروش

سيستم فروش شركت حساب رايان در حوزه بازرگاني و لجستيك، از مباني اصلي شركت هاي بازرگاني و توليدي، بخصوص شركت هايي كه براي راه اندازي خطوط توليدي و بازرگاني درلحظه گام برمي دارند، مي باشد. علاوه بر آن، مي تواند در ثبت سفارشات مشتريان، طي روال هاي از پيش تعريف شده براي سفارش، كنترل دقيق موجودي كالاهاي قابل فروش، كنترل دقيق تراكنش هاي انجام شده با مشتريان و دريافت اطلاعات تحليلي از فروش هاي صورت گرفته، نقش مهمي را ايفا كند.
 

امروزه باتوجه به رشد فزاينده ي تعداد فروشندگان نسبت به خريداران، و پيچيدگي هاي موجود درامر فروش، ضرورت وجود سيستمي كه نيازهاي اوليه و اساسي هرسازمان را به شيوه اي مؤثر مرتفع نمايد، بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. از اين رو سيستم فروش محاسبان. نت با ارائه امكانات مطلوب ، امكان ثبت كليه اطلاعات فروش، طبقه بندي آن به ازاي مراكز فروش مختلف، فراخواني اطلاعات مورد نياز طي گزارشات روزانه، ماهانه و ساليانه ي متفاوت را براي كليه سازمان هاي خصوصي و يا دولتي و به ازاي نيازهاي متنوع هر سازمان، فراهم مي كند.

 

 
ثبت اطلاعات پایه شامل مراكز فروش، گروه مشتریان، اطلاعات جغرافیایی، اضافات و كسور، بازاریاب ها، انواع ارز و ...
گروه بندی مشتریان بر اساس ساختار مورد نظر كاربر
امكان محاسبه پورسانت بازاریاب ها بر اساس تنظیمات صورت گرفته در اطلاعات بازاریاب
ثبت و مدیریت اطلاعات پیش فاكتور، فاكتور و برگشت از فروش با كلیه خصوصیات لازم
امكان تبدیل پیش فاكتور به فاكتور، فاكتور فروش به حواله انبار و مجوز خروج كالا با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امكان ثبت مشخصات حمل كالاها به صورت نامحدود و براساس خصوصیات كامل
امكان تبدیل برگشت از فروش به رسید انبار با تعیین پارامترهای مورد نیاز
كنترل موجودی كالا بر اساس آخرین موجودی ثبت شده با كنترل اطلاعات انبارها
ثبت و مدیریت اعلامیه قیمت گذاری و ضابطه تخفیف بر اساس گروه بندی مشتریان و قابل استفاده در اسناد فروش
امكان تخفیفات در صدی تعیین كاربر برای هر ردیف، تخفیفات كلی و ...
امكان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاكتور فروش (شامل فروش داخلی، صادراتی، جنس به نمونه و...)
امكان صدور اتوماتیك سند حسابداری بر اساس عملكردهای مختلف به صورت تفكیكی یا گروهی
امكان ارتباط با سیستم باركد خوان جهت ثبت كد كالا، مبلغ واحد و ...
امكان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری مشتریان و استفاده درآلارم های كنترلی
دریافت كلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر فروش، گزارشات آماری مشتریان، گزارشات آماری كالا و ...
امكان تهیه گزارشات مشخصات حمل كالاها، گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان فروش مشتریان و بازاریها