محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت اطلاعات پایه شامل مراكز فروش، گروه مشتریان، اطلاعات جغرافیایی، اضافات و كسور، بازاریاب ها، انواع ارز و ...
گروه بندی مشتریان بر اساس ساختار مورد نظر كاربر
امكان محاسبه پورسانت بازاریاب ها بر اساس تنظیمات صورت گرفته در اطلاعات بازاریاب
ثبت و مدیریت اطلاعات پیش فاكتور، فاكتور و برگشت از فروش با كلیه خصوصیات لازم
امكان تبدیل پیش فاكتور به فاكتور، فاكتور فروش به حواله انبار و مجوز خروج كالا با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امكان ثبت مشخصات حمل كالاها به صورت نامحدود و براساس خصوصیات كامل
امكان تبدیل برگشت از فروش به رسید انبار با تعیین پارامترهای مورد نیاز
كنترل موجودی كالا بر اساس آخرین موجودی ثبت شده با كنترل اطلاعات انبارها
ثبت و مدیریت اعلامیه قیمت گذاری و ضابطه تخفیف بر اساس گروه بندی مشتریان و قابل استفاده در اسناد فروش
امكان تخفیفات در صدی تعیین كاربر برای هر ردیف، تخفیفات كلی و ...
امكان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاكتور فروش (شامل فروش داخلی، صادراتی، جنس به نمونه و...)
امكان صدور اتوماتیك سند حسابداری بر اساس عملكردهای مختلف به صورت تفكیكی یا گروهی
امكان ارتباط با سیستم باركد خوان جهت ثبت كد كالا، مبلغ واحد و ...
امكان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری مشتریان و استفاده درآلارم های كنترلی
دریافت كلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر فروش، گزارشات آماری مشتریان، گزارشات آماری كالا و ...
امكان تهیه گزارشات مشخصات حمل كالاها، گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان فروش مشتریان و بازاریها