محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم خزانه داری

مفهوم لغوي خزانه به جايي كه اموال و نقود را در آن نگهداري مي شود اطلاق مي گردد. مالیه عمومی، خزانه را با عنوان، صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج، تعریف کرده . خزانه داري، به عنوان يكي از اركان اساسي و بسيار مهم كه نقش حياتي آن براي آحاد جامعه مهجور مانده است، جايگاه ويژه در مديريت نظام بودجه و ساختار مالي جامعه و حاكميت دارایی که در آن پول یا فلزات گرانبها مانند طلا، الماس و... نگه داری می شود، هم چنین شاید بتوان خزانه داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی نقد یک سازمان مدیریت می شود. خزانه داری را می توان بخشی از حسابداری به شمار آورد.
 

یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران مالی، بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد می باشد. به عبارتي کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد از جمله مهمترين و پر اهميت ترين موضوعات موجود در شرکت ها و سازمان ها مي باشد.
 

خزانه داري، به عنوان يكي از واحدهاي برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب مي شود. خزانه علاوه بر تمركز و پرداخت وجوه ، وظيفه هماهنگ كننده دريافت ها و پرداخت ها را از نظر زماني ، با برقراري مجموعه اي از كنترل هاي مالي را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه اي نيز در تنظيم امور ايفا مي كند.

 

 
امكان تعريف انواع بانك و شعب مرتبط و حسابهاي مربوطه
امكان افتتاح حساب، تعريف دسته چكها و كنترل روند صدور عمليات بانكي چكها
انجام كليه امور بانكي چكها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد،خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها
پرفراژ چك با انجام تنظيمات لازم المانهاي واقع بر روي چك با توجه به گوناگون بودن دسته چكهاي بانكهاي مختلف
امكان معرفي و كنترل موجودي صندوقها (ريالي، ارزي، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
ثبت و چاپ اسناد دريافت و پرداخت به صورت چند رديفي نامحدود براي هريك از صندوقها و بانكهاي تعريف شده
ثبت و صدور رسيد براي كليه مراحل عمليات دريافت و پرداخت
امكان گرفتن مغايرت بانكي از بانكهاي مختلف با كنترل دقيق ريز عمليات
ثبت برگه هاي دستور پرداخت و يا مجور دريافت (با امكان كنترل مانده حسابها)
امكان ارائه گزارش خلاصه وضعيت و موجودي بانك و صندوق در هر لحظه
چاپ اعلاميه واگذاري به تفكيك هر بانك
قابليت انتقال حسابهاي مانده دار به دوره بعد (شامل ريز دريافتي، پرداختي، درجريان وصول، مانده موجودي بانكها و...)
صدور همزمان و غير همزمان اسناد حسابداري براي كليه مراحل با كنترل دقيق و نياز به حداقل دانش حسابداري
قابليت دسته بندي و گروه بندي دريافت ها و پرداخت ها و تهيه گزارش هاي مربوط (منابع و مصارف)
امكان تهيه دفاتر و گزارش هاي ريز، تحليلي دريافت و پرداخت به تفكيك صندوق يا بانك، طرف حساب و ...
امكان راس گيري از اسناد دريافتي مدت دار (ارزش فعلي بر اساس نرخ بهره معين)