محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تعریف انبار و گروه های انبار به صورت نامحدودو درختی و امکان جابجایی گروه ها و انبارها با حفظ سابقه گردش
تعیین کالاهای عضو انبار جهت کنترل منطقی گردش و جلوگیری از اشتباه کاربری
امکان تعریف کالا و گروه های کالا به صورت نامحدود و قدرت جابجایی گروه ها و کالا ها با حفظ سابقه گردش
کنترل موجودی (حداقل و حداکثر موجودی، نقطه سفارش و میزان سفارش) و آلارم سفارش کالا و اعلام موجودی
امکان تعیین کالاهای مشابه جهت استفاده در صنایع خاص
مدیریت کنترل شاخص نامحدود جهت جلوگیری از تعدد کدینگ کالا در ساختارهای منظم
امکان تعریف کدینگ کالا و گروههای کالا بدون وابستگی به گروه های بالاتر و یا استفاده از روش کنترل شده
ثبت کلیه ورودی ها و خروجی ها و اصلاحیه های مربوط با عملکرد های قابل تعریف برای آنها جهت دسته بندی دقیق
امکان صدور مجوز خروج کالا بر اساس حواله های ثبت شده در سیستم و چاپ جهت تایید خروج از انبار
امکان صدور و ورود داده ها در سیستم در قالب XML با استفاده از استاندارد های موجود (Import & Export)
امکان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک از سیستم انبار و بر اساس نوع سند وارده و صادره
انتقال کالا میان انبارها با استفاده از حواله مستقیم میان انبارها
عملیات انبارگردانی با دوره های قابل تعریف و خصوصیات قابل تنظیم و صدور تگ های مربوطه براساس شرایط
ثبت اتوماتیک نتایج ناشی از انبارگردانی به عنوان موجودی اول دوره بعد
گزارشات متنوع گردش کالا و انبار بر اساس پارامترها و گروه های قابل انتخاب
گزارشات کاردکس و موجودی کالا بر اساس گروه ها و خصوصیات قابل انتخاب و آمارهای مربوط
درخواست دمو