راهکار ویژه صنعت دارو و داروسازی

درک مجموعه کامل فعالیت هایی که قبل از رسیدن دارو به دست بیماران انجام می گیرد، شناخت بهتری از زنجیره ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مولفه های هزینه ای آن را بدست می آید.
این موارد می تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد.
برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و شکل مناسب دریافت می کنند، نیاز به شناخت زنجیره تامین و متناسب با آن زنجیره ارزش است که شامل 4 مولفه اصلی زیر است:
1) بازرگانی: این بخش که شامل مواد اولیه، تجهیزات و تکنولوژی (که حدودا در %70 به صورت وارداتی- ارزی است) جهت آماده سازی و پیاده سازی خط تولید باید دیده شود. در بخش بازرگانی کار به صورت صادرات- واردات، به صورت ارزی صورت می‌گیرد و سیستم باید قابلیت تبدیل واحد هایی پولی به واحد ارزی را داشته باشد. همچنین توانایی پیاده‌سازی استانداردهای مالی و قوانین بین‌المللی را داشته باشد. 2) تولید دارو: برای ساخت دارو، چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری سازی را شامل می شود. هر کدام از این مراحل و نیازمندی‌های آنها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. در رابطه با تولید دارو، بخش های کنترل کیفیت (به جهت کنترل استانداردهای کیفی دارو که شامل: کنترل دما و شرایط محیطی و کالیبره بودن دستگاه ها و سیستم تولیدی (دیدگاه فنی سیستم)) نگاه ویژه ای وجود دارد. 3) توزیع دارو به نقطه عرضه: این مرحله شامل حمل و نقل و مدیریت دارو از دست تولید کننده به مصرف کننده نهایی است که می‌تواند عرضه کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دور افتاده متفاوت است. در سیستم توزیع و پخش حمل و نقل و لجستیک نقش بسیار قابل ملاحظه ای در فرآیند دارد. به طوری که برای انتقال مواد اولیه به بخش بازرگانی و تولید انبار و تجهیزات مناسب و خاصی برای آن نیاز است. برای حمل دارو نهایی از حوزه تولید به مکان‌های توزیع و پخش نیاز به انبارهای مخصوص دارو و یا حتی ترابری خاصی می‌باشد. به طوری که داروها باید در دمای خاصی با استاندارد های دقیقی مراقبت، نگهداری و حمل شود. در نتیجه سیستمی برای کنترل هر چه بهتر این روند وجود داشته باشد ( کنترل عملیاتی فرآیند). 4) عرضه به مصرف کننده نهایی: فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمانبندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است. این گام می تواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات نهایی، ارائه توصیه ها و غیره باشد که هر کدام از آنها به منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر سود توسط بیمار ضروری است.
دغدغه و چالش های صنعت دارو و داروسازی:
  • 1)عدم هماهنگی
  • 2)مدیریت موجودی
  • 3) اطلاعات تقاضا
  • 4) وابستگی منابع انسانی
  • 5) مدیریت سفارشات
  • 6) جلوگیری از کمبود کالا
  • 7) انقضای دارو

شرکت حساب رایان با استفاده از تجربه چندین ساله در همکاری با شرکت های صنعت دارو و داروسازی مانند کیمیا فام، اسکان پویاتب، پخش دارو آبان، داروخانه 29 فروردین، داروخانه وحدت و .... ،‌ ضمن بررسی کلیه مسائل مطروحه،‌ اهم نیازمندیهای عملیاتی و فرآیندی آن را در قالب راهکار نرم افزاری صنعت دارو سازی و پخش دارو به شرح ذیل ارائه داده است:
قابلیت های راهکار ویژه صنعت دارو وداروسازی عبارتند از:

۱)1- قابلیت مدیریت متنوع در کدینگ کالا اعم از دز دارو، بسته بندی، کشور سازنده، برند
۲) شناخت کسب و کار
شناخت شاخص های کلید
۳)تحلیل نیازمندیهای کارکردی/ تحلیل نیازمندیهای واسط سیستم – کاربر
تحلیل منابع - تحلیل کسب و کار - تحلیل نیازهای اطلاعاتی -
۴)طراحی و پیاده سازی
طراحی مدل مفهومی / طراحی انبار داده / طراحی مد منطقی/ طراحی ETL ها /طراحی گزارشات
۵) آموزش
آموزش کاربردی / راهبردی و مفاهیم
۶)پشتیبانی
پشتیبانی، نگهداری، بروزرسانی
درخواست دمو