نمایندگی استان البرز
نام و نام خانوادگی: ابراهیم شاملو
تاریخ اخذ نمایندگی: ۱ ٫ ۸ ٫ ۱۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۶۷۵۲
نشانی: کرج، فردیس، جاده ملارد، خیابان قائمیه ۲، ساختمان آرمین، واحد ۹، کد پستی: ۳۱۶۹۹۱۶۳۸۳