نمایندگی استان البرز
نام و نام خانوادگی: ابراهیم شاملو
تاریخ اخذ نمایندگی: ۱ ٫ ۸ ٫ ۱۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۵۶۷۵۲
تلفن ثابت: ۳۴۷۶۴۰۷۶ (۰۲۶)
نشانی: کیلومتر ۵ آزادراه کرج - قزوین، خروجی کمالشهر، میدان علم و فناوری، خیابان شهدای جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز ، کد پستی: ۳۱۹۷۹۹۶۶۶۲