نمایندگی اصفهان
نام و نام خانوادگی: حسین بهبهانی پور
تاریخ اخذ نمایندگی: ۱۵ ٫ ۸ ٫ ۱۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۳۴۸۸
تلفن ثابت: ۵۵۴۷۰۷۲۰ و ۵۵۴۷۰۷۱۰ (۰۳۱)
نشانی: کاشان، خیابان طالقانی، کوی محراب ۴، مجتمع یاس، طبقه ۲، واحد ۵، کد پستی: ۸۷۱۶۶۱۴۵۳۰