صدای مشتری شرکت حساب رایان پارستقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سر و کار دارد، نیازمند ارائه تصویر روشنی از خود به جامعه است. نمایش چهره واقعی و شفاف موسسه به مشتریان از وظایف مهم هر سازمانی است و اگر این درک بوجود آید که مشتریان صاحبان اصلی شرکت ها هستند و بدون وجود آنها سازمان و عملکرد موفق آن معنا نخواهد داشت، پس توجه به انتقادات و پیشنهادات امری ضرورری تلقی خواهد شد.

صدای مشتری، تکنیک شنیدن سخنان، نظرات، پیام ها و بازخوردهای مشتری و تبدیل آن به نیازها و انتظارات وی است. در این تکنیک، کار با صدای مشتری آغاز می شود. مشتری، احساس و برداشت خود از محصول (کالا یا خدمات) را در قالب کلمات و جملات بیان می کند، سپس نیازهای واقعی وی با روش هایی خاص از درون این صداهای خام، استخراج می شوند که در ادامه و برای رسیدن به نتیجه ارزشمند، باید آنها را به زبان تولید، ترجمه کرد.

تکنیک صدای مشتری با مطالعه سنتی بازار، تفاوت هایی دارد. مطالعه بازار، روش مبتنی بر داده های عددی و استفاده از ابزار استدلال های آماری است؛ در حالی که صدای مشتری، روشی مبتنی بر داده های جمله ای و استفاده از درک شهودی است. این روش، نه تنها نقش عمده ای برای شهود و احساس درونی قائل است بلکه از انعطاف بیشتری در مقایسه با دیگر روش ها برخوردار است.

ضمن تشکر و قدر دانی از حسن انتخاب شما خواهشمند است هر گونه پیشنهاد, انتقاد و یا اعلام عدم رضایت از کیفیت محصولات و یا نحوه ارائه خدمات همکاران ما در خدمات پس از فروش و یا سایر واحدها با شماره تماس 87760 -021 و پست الکترونیک صدای مشتری cvoice@hesabrayan.com مطرح فرمایید.

این اطمینان به شما داده می شود که در جهت حفظ کرامت و حقوق مصرف کننده عزیز ایرانی، مسؤولین شرکت به طور جد با شکایات برخورد نموده و نتیجه آن را به مشتریان اعلام خواهند کرد و در نهایت رضایت مشتریانی که به نام حساب رایان پارس اعتماد نمودند را جلب می نمایند.
 

درخواست دمو   درخواست دمو