اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

اگر نوآوری پیاده سازی خلاقیت باشد، به این معنی است كه برای داشتن نوآوری نیاز دارید كه خلاق باشید. درست است؟ خب، نه اگر فردی عادی هستید. پس چگونه در محیط رقابتی كسب و كار خلاق می مانید؟

خلاقیت منبع ثروت همراه است:

تحقیقی كه اخیرا" توسط نخستین شناسان دانشگاه زوریخ بر فرآیندهای خلاق بر روی اورانگوتان ها انجام شده است، یافته هایشان ضرب المثل های قدیمی را نقض می كند كه " ضرورت مادر نوآوری است." در عوض آنها متوجه شده اند كه اورانگوتانها كمتر در حل مشكلات یا رفتار كنجكاوانه زمانیكه غذا كم است خلاقیت نشان می دهند. به جای آن، آنها به حالت ذخیره انرژی رفته، منابع ذخیره می كنند و در زمان كمبود از آن استفاده می كنند. اما در اسارت، مقلدها بیشتر كنجكاو هستند و بنابراین احتمال بیشتری دارد كه خلاق باشند. بدون شكارگران و با غذاهای تهیه شده برای آنها، آنها به طور ناگهانی زمان زیادی را برای كنجكاو بودن داشتند. و مقلد كنجكاو مقلد خلاق تری است. داشتن این فضای ذهنی راههای خلاقیت را گسترش می دهد كه منجر به رفتار نوآورانه می شود و انسانها متفاوت نیستند. مطالعات قبلی نشان می دهد كه استرس مالی ادراك و شناخت توانایی افراد را از كار می اندازد، از جمله حل مشكلات خلاق. تحقیق نشان می دهد هنگامیكه تحت استرس مالی هستید یا زمانیكه كمبود آنها حس می شود، تصمیمات ضعیف تری میگیرید. از این تحقیق می توان درس گرفت كه باید خلاق باشیم، ما ابتدا باید یك فضایی برای كنجكاوی در زندگیمان ایجاد كنیم. تنها زمانیكه نیازهای اساسی ما برآورده می شود می توانیم این كار را انجام دهیم. هنگامیكه افراد امنیت و فضا برای كشف دارند، می توانند خلاق باشند.

نمایان شدن و كار كردن:

مبادا ما كلیشه ای به كسی كه بوالهوسانه بی ارزش خلاق یا دانش آموز مبارزه كار است تسلیم شویم، این كمك می كند به یاد داشته باشیم اهمیتی كه كار سخت در فرآیند نوآوری خلاق بازی می كند. اگر بررسی جك وایت به اندازه كافی قوی نبود، نقاش مشهور جهان، چاك كلوز آن را سختتر می كند: او می‌گوید" الهام بخشی برای تازه كاران است." مابقی ما فقط نشان می دهند و كار می كنند. ایجاد فضا برای كشف كردن و كنجكاو بودن، گام بعدی به سادگی كار می كند. اما كلوز در اینجا متوقف نمی شد. آن بر روی چیزی كه گفته بود"خلق مشكل" بیشتر از حل مشكل تمركز كرده بود. او می گوید كه برای او جالب تر است كه خود را در گوشه ای قرار دهیم، جاییكه پاسخ های هیچ كسی به كار گرفته نمی شود. در بعضی شرایط شما هیچ گزینه دیگری ندارید اما باید نوآور باشید. زیرامشكل خلاقیت خودتان است، راه حل های شخصی خودتان تنها راه های ممكن هستند. این خلاقیت درست است. كلوز ممكن است درباره فاین آرت صحبت كند، اما این كلمات به صورت عاقلانه برای خلاق ماندن در محیط كسب و كار رقابتی نیز اعمال می شود. تمایل برای ایجاد آشفتگی و سپس یافتن راه خود از آن، فضایی كه خلاقیت و نوآوری واقعی دروغ است، نیازمند چیزی به اسم تفكر واگرا می باشد.

تفكر واگرا و راه حل مشكل(یا ایجاد مشكل):

تفكر واگرا فرآیند توسعه تعدادی از راه حل های ممكن برای هر مشكل ارائه شده، به عنوان مخالفت با تفكر همگرا، كه به دنبال حل مجدد تعدادی از مشكلات با یك راه حل است. به زبان ساده تر: تفكر واگرا می‌گوید چه می شود اگر ما این را انجام دادیم، یا این، یا این، با هر احتمالی در آخر خلاق تر خواهیم بود. گزارش ارائه شده توسط مركزی برای خلاقیت كودك، نشان می دهد كه فعالیت هایی كه تفكر واگرا هستند را شبیه سازی می كنند، به طور ذاتی افراد جوان را خشنود می كند. این البته برای بسیاری از بزرگسالان نیز درست است كه آیا این فعالیت ها شاهكارهای فتورئالیست را نقاشی می كند، یك آلبوم ضبط می كند یا یك استارت آپ با تكنولوژی خوب را پیدا می كند. بررسی تعدادی از راه حل ها برای یك مشكل پیشنهاد شده یا وارد شدن با راههای مختلف استفاده از موضوعات عادی، در ارزیابی هایشان، یك عنصر كلیدی خلاقیت است. و در حد محدودیت های خاص، گزارش اضافه می كند كه كودكان راه حل های منحصر به فرد خود را ایجاد و پیدا خواهند كرد. چه برای فهمیدن اینكه چگونه خط راست  بكشند یا چگونه دم خر را سرجایش به بهترین حالت وصل كنند! اما این نتیجه نهایی است: تفكر واگرا اگر پاسخ ها ارائه نشود كار نمیكند. شما باید با آنها خودتان را بلند كنید و به همین دلیل است، همانطور كه كلوز خاطر نشان كرده است جادوی واقعی خلاقیت زمانیكه شما به ایجاد راه حل های خود وابسته هستید، اتفاق می افتد. زمانیكه شما فضا برای بررسی كردن دارید و كنجكاو هستید سپس نمایان شوید و سخت كار كنید و مشكلات جدید ایجاد كنید. شما می توانید راه حل های خودتان را ابداع كنید. این ممكن است به فرمول خلاقیت نزدیك باشید، همانطور كه تاكنون دریافت كرده ایم و شما می توانید به آن حتی روزهایی كه خیلی احساس الهام بخشیدن نمی كنید، اعتماد كنید.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو