اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

مدیریت فرآیند كسب و كار یك رشته شامل تركیبی از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، كنترل، اندازه‌گیری و بهینه‌سازی جریان فعالیت كسب و كار برای پشتیبانی اهداف سازمان، سیستم‌های پوشاننده، كاركنان، مشتریان و همكاران داخل و خارج از مرزهای سازمان است.

نقش نرم‌افزار مديريت فرآيند كسب و كار:

همه ما بیشتر وقت و پول می‌خواهیم. كسب و كارها متفاوت نیستند.

راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت فرآیند كسب و كار ابتدا به مقداری سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما در نهایت، مزایای نرم‌افزار مدیریت فرآیند كسب و كار بسیار زیاد است. بدون اشاره به اندازه‌گیری، تنظیم مدیریت فرآیند كسب و كار مناسب سازمان به شما برتری‌های ذیل را خواهد داد:

  1. حذف اضافات
  2. كم كردن خطاها
  3. انجام سريع‌تر كارها
  4. كوتاه كردن تايم‌لاين پروژه
  5. ساده‌تر كردن تصميم‌گيري
  6. انجام دادن درست الزامات
  7. كاهش مصرف كاغذ
  8. اتوماتيك كردن فرآيندها و كم كردن ميزان كار

چرخه عمر

فعالیت‌های مدیریت فرآیند كسب و كار می‌تواند به صورت دلخواه به دسته‌بندی‌هایی مانند، طراحی، مدلسازی، اجرا، پایش و بهینه‌سازی گروه‌ بندی شود.

طراحی

طراحی فرآیندها شامل شناسایی فرآیندهای موجود می‌شود. محدوده‌های تمركز عبارتند از: نمایش جریان فرآیند، عوامل درون آن، هشدارها و اعلان‌ها، اكتشافات، روش‌‌‌‌‌‌های عملیاتی استاندارد، موافقت نامه های سطح خدمات و مكانیزم تحویل كار.

مدل سازی

مدلسازی طرح نظری را در بر می‌گیرد و تركیبی از متغیرها را معرفی می‌كند(به عنوان مثال تغییر در اجاره یا هزینه‌های مواد، تعیین اینكه چگونه فرآیند ممكن است تحت شرایط متفاوت عمل كند.)

اجرا

یكی از راه‌های اتوماتیك كردن فرآیند‌ها، توسعه یا خرید برنامه‌ای هست كه مراحل مورد نیاز فرآیند را اجرا می‌كند اگرچه، در عمل این برنامه ها به ندرت تمام مراحل فرآیند را دقیق و به طور كامل اجرا می‌كنند. رویكرد دیگر این است كه تركیبی از نرم‌افزار و دخالت انسان را استفاده كنید. اگرچه این رویكرد پیچیده‌تر است و فرآیند مستندسازی را سخت می‌كند.

پایش

پایش شامل ردیابی فرآیندهای مستقل است، بنابراین اطلاعات مربوط به وضعیت آنها به راحتی قابل مشاهده است و آمارهای مربوط به عملكرد یك یا چند فرآیند را می‌تواند ارائه دهد.

بهینه سازی

بهینه‌سازی فرآیندشامل بازیابی اطلاعات عملكرد فرآیند از مرحله مدلسازی یا پایش، شناسایی تنگناهایی حقیقی و بالقوه و فرصت‌های بالقوه برای صرفه‌جویی در هزینه ها یا پیشرفت‌های دیگر، و سپس درخواست این پیشرفت‌ها در طراحی فرآیند می‌باشد. ابزار استخراج فرآیند قادر به كشف فعالیت‌های بحرانی و تنگناها، ایجاد ارزش بیشتر در كسب و كار است.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو