اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

زمانی بود كه مفهوم خلاقیت تنها با نویسندگان، نقاشان، نوازندگان و افراد مشابه در حرفه های هنری در ارتباط بود. اما با افزایش نیاز به توسعه شخصیت نام تجاری منحصر به فرد، نیاز به تفكر خلاق از هنر به كسب و كار روزانه  انتقال یافت. علاوه بر اینكه، عملیات تولید یك محصول كه خود را در بازاری كه تفاوت هابه سختی شناسایی می‌شوند رقابتی تر جلوه دهد نیازمند درجه بالایی از خلاقیت در هر دو جنبه نوآوری و بازاریابی است. درنتیجه در حال حاضر این یك اصل عمومی برای شركت ها(بزرگ و كوچك) برای پذیرفتن این سیاست شده است كه خلاقیت را ترویج می‌كند و به وسیله ان نوآوری را رواج می‌دهد. اما معنای خلاقیت چیست؟ و چگونه می‌توان ان را به طور موثر مورد استفاده قرار داد؟

تعریف محیط خلاق:

خلاقیت فرآیند ذهنی و اجتماعی است كه برای تولید ایده ها، مفاهیم و انجمن هایی كه منجر به بهره گیری از ایده های جدید می‌شوند، استفاده می‌شود. یا به طور ساده: نوآوری. از طریق فرآیند خلاقیت، كاركنان بدنبال كشف وظایف با نتیجه سودآور از یك تلاش موجود یا بالقوه هستند معمولا شامل تولید و درخواست گزینه های جایگزین برای محصولات، خدمات و روش های شركت توسط استفاده از یك بینش خودآگاه یا ناخوداگاه است. این بینش خلاقانه نتیجه مستقیم از تنوع تیم به طور خاص است، افرادی كه دارای ویژگی‌ها و دیدگاه های مختلف هستند. نكته حائز اهمیت این است كه نوآوری معمولا یك پدیده طبیعی نیست. مانند یك گیاه نیاز به مواد مغذی مناسب برای رشد دارد. شامل استراتژی‌های موثر و چارچوب هایی كه سطوح مختلف تفكر را رواج می دهند. به طور مثال، با حمایت از مبادله باز ایده ها در میان كاركنان در تمام سطوح، سازمان ها قادر به الهام بخش بودن پرسنل و محیط كار نوآورانه هستند. بنابراین ناظران باید فرآیند خلاقیت را مدیریت كنند و برای مدیریت خود خلاقیت تلاش نكنند. چون خلاقیت معمولا به طور انحصاری در سر یك فرد اتفاق نمی افتد بلكه نتیجه فعل و انفعال  با زمینه اجتماعی است كه تدوین، تفسیر و همگون شده با یك چیز جدید است. با این سیستم انگیزه ها اعم از  پاداش‌های مادی مانند بیمه های تكمیلی و یا انگیزه های غیر مادی نظیر رضایت شخصی و كارآفرینی اجتماعی مهم هستند.

چگونه یك محیط كار خلاق برای ترویج نوآوری بسازیم:

ایجاد یك محیط خلاقانه بیش از اینكه به كاركنانتان آزادی دهد به آنها پادشاهی آزادانه می‌دهد با امید به اینكه آنها چیز ارزشمندی را كشف كنند. همانطور كه با هر سیستم دیگر، فرآیند خلاقیت نیازمند چارچوب مناسب برای كاركردن به طور موثر است كه همچنین مدیریت را قادر می‌سازد تا سودآوری نتایج را ارزیابی كنند.

رویكردهای عمومی برای ترویج نوآوری از طریق خلاقیت عبارتند از:

  • ایجاد یك محیط ترغیب كننده- محیط های كاری كه شامل اشیا ترغیب كننده مانند نشریات، هنر، بازی ها و موارد دیگر هستند كه برخی از آنها ممكن است با كسب و كار شما حتی به طور مستقیم مرتبط نباشند، ولی به عنوان منبع الهام بخش می‌باشند. علاوه بر این ساختن محل كار با از بین بردن موانع بین افراد، ارتباطات را بهبود می‌بخشد و تعاملات خلاقانه را رواج می‌دهد.
  • پاداش تلاش ها از طریق تقویت مثبت روانشناسی- كاركنانتان را تشویق كنید تا ریسك كنند، به انها به خاطر ایده های خلاقانه پاداش دهید و زمانیكه شكست می‌خورند انها را جریمه نكنید. با انجام این كار، شما افراد را قادر می‌سازید تا با میل خود كارهایی كه توان بالقوه شان(و سازمانتان) را گسترش می دهد، انجام دهند. پیش از هرگونه پیش بینی های ریسك و ایجاد طرح احتمالی ضروری بحث كنند. كاركنان را در همه سطوح تشویق كنید تا در پیشنهادات برای بهبود عملیات كسب و كار فعلی دخیل باشند.
  • رواج دیدگاه های مختلف از طریق چشم اندازهای بیرونی- نوآوری اغلب می‌تواند از بازنگری اینكه چگونه مشتریانتان می‌بینند و از محصولات و خدمات استفاده می كنند، سرچشمه می‌گیرد. جذب نظراتشان می‌تواند بینش ارزشمندی در زمینه های بالقوه برای بهبود و همچنین زمینه هایی كه شما در ان موفق می‌باشید(دانش ضروری برای جایگیری در مقابل رقبا) را فراهم می كند. چشم انداز دیگر ممكن است شامل: فروشندگان، سخنرانان صنایع دیگر یا مصرف كنندگان با استفاده از محصولات یا خدمات رقبا باشد.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو