اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

داده كاوی فرآیند مرتب كردن مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی الگوها و برقراری روابط برای برطرف كردن مشكلات از طریق تجزیه و تحلیل داده ها می‌باشدو ایزارهای داده كاوی به سازمان ها اجازه می‌دهد تا روند آینده را پیش بینی كنند.

پارامترهای داده كاوی:

در داده كاوی قوانین مشاركت با تجزیه و تحلیل داده ها برای الگوهای مكرر ایجاد شده است، سپس با استفاده از معیارهای پشتیبانی و اعتماد به منظور تعیین كردن روابط مهم درون داده ها می‌باشد.پشتیبانی این است كه چگونه موارد دائما" در پایگاه داده ها ظاهر می‌شوند، درحالیكه اعتماد تعداد دفعاتی است كه اظهارات بدون خطا و عاری از اشتباه  هستند. سایر پارامترهای داده كاوی شامل ترتیب یا تجزیه و تحلیل مسیر، طبقه بندی، دسته بندی یا پیش بینی می‌باشد. پارامترهای ترتیب یا تجزیه و تحلیل مسیر به دنبال الگوها، جایی كه یك رویداد منجر به رویداد بعدی دیگری می‌باشد، هستند. ترتیب یك فهرست مرتب از مجموعه موارد و یك نوع رایج از ساختار داده ها ی موجود در بسیاری از پایگاه های داده است. یك پارامتر طبقه بندی به دنبال الگوهای جدید است و ممكن است منجر در تغییر نحوه سازماندهی داده ها شود.

الگوریتم های طبقه بندی متغییرها را بر اساس عوامل درون پایگاه داده ها پیش بینی می‌كند. پارامترهای دسته بندی، گروه هایی از اطلاعات را كه قبلا" ناشناخته بوده اند را به صورت بصری كشف و مستندسازی می‌كنند. دسته بندی گروهها مجموعه ای از اشیا و جمع آوری آنها براساس اینكه چقدر آنها به هم شبیه هستند، می‌باشد. روش های مختلف برای اینكه كاربر بتواند دسته بندی را پیاده سازی كند وجود دارد كه بین هر مدل دسته متفاوت است. پارامترهای رواج دادن در داده كاوی می‌تواند الگوها را در داده ها كشف كند كه منجر به پیش بینی‌های منطقی درباره آینده شود و همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل پیشگویانه شناخته می‌شود.

ابزارها و تكنیك داده كاوی:

تكنیك های داده كاوی در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی، از جمله ریاضیات، سایبرنتیك، ژنتیك و بازاریابی استفاده می‌شود. درحالیكه تكنیك های داده كاوی اگر بدرستی شناخته شوند راهی برای رسیدن به كارایی و پیش بینی رفتار مشتری هستند، یك كسب و كار می‌تواند خود را از رقابت با استفاده از تجزیه و تحلیل پیش گویانه جدا كند.

هدف وب كاوی (web mining)درك رفتار مشتری و ارزیابی اینكه چگونه یك وب سایت خاص اثر بخش است، می‌باشد. سایر تكنیك های داده كاوی شامل دستیابی شبكه مبتنی بر یادگیری چند منظوره برای طبقه بندی الگوها، اطمینان از اجرای الگوریتم های داده كاوی موازی و مقیاس پذیر، استخراج پایگاه داده های بزرگ، مدیریت پیچیده و ارتباطی انواع داده ها و فراگیری ماشین، می‌شود. فراگیری ماشین نوعی از ابزار داده كاوی است كه الگوریتم های خاص را كه یادگیری و پیش بینی می‌كنند را طراحی می‌كند.

مزایای داده كاوی:

بطور كلی، مزایای استفاده از داده كاوی از توانایی كشف الگوهای پنهان و روابط در داده ها است كه می‌تواند برای پیش بینی ‌هایی كه بر روی كسب و كار تاثیر می‌گذارد، استفاده شود. مزایای خاص داده كاوی بسته به هدف و وضعیت متغیر است، قسمت‌های فروش و بازاریابی می‌توانند داده های مشتری را برای تبدیل نرخ پیشرو یا ایجاد كمپین های بازاریابی یك به یك استخراج كنند. اطلاعات داده كاوی در مورد الگوهای فروش تاریخی و رفتارهای مشتریان می‌تواند برای ساخت مدل‌های پیش بینی برای فروش آینده و محصولات و خدمات جدید استفاده شود. شركت‌ها در صنعت مالی از ابزارهای داده كاوی برای ساخت مدل‌های ریسك و تشخیص تقلب و فریبكاری استفاده می‌كنند. صنعت تولید از ابزارهای داده كاوی برای بهبود ایمنی محصول، شناسایی مسائل مربوط به كیفیت، مدیریت زنجیره تامین و بهبود عملیات استفاده می‌كند.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو