اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می‌شود و تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم نرم‌افزاری و در قالب یک بانک اطلاعاتی بصورت پیوسته، منظم و دقیق مدیریت می‌نماید..ERP به معنای مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان یا (Man, Material, Machine, Money: 4M) (مواد، ماشین آلات، پول و نیروی انسانی) می‌باشد و به سازمانها و شرکتها کمک می‌نماید تا فرایند دقیق برنامه‌ریزی کلیه منابع سازمان را در جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد مدیریت نمایند.

ویژگی‌های یك سامانه ERP

Enterprise

باشد یعنی بتواند بصورت یکپارچه کلیه فرایندها و داده‌های چند شرکت را در قالب یک هولدینگ (ممکن است برخی از شرکتها در کشورهای دیگر باشند) پشتیبانی نماید لذا باید بتواند زبانها، ارزها، تقویم و… بدون محدودیت پوشش دهد

Resource

 فرایندهای مربوط به کلیه منابع سازمان (منابع مالی، منابع تولیدی ماشین آلات، مواد، منابع انسانی) را داشته باشد.

Planning

 قابلیت برنامه‌ریزی منابع سازمان (منابع مالی، منابع تولیدی ماشین آلات، مواد، منابع انسانی) را داشته باشد. برنامه‌ریزی به معنی:

برنامه‌ریزی احتیاجات مواد MRP I

برنامه‌ریزی تولید MRP II

برنامه‌ریزی تأمین منابع مالی FSCM

برنامه‌ریزی منابع انسانی شامل برنامه جذب، و حفظ نیروی انسانی و Carrier Plan

برنامه‌ریزی فروش SOP

برنامه‌ریزی تقاضا DP

برنامه‌ریزی پروژه MPS

برنامه‌ریزی حمل و نقل TM

سامانه یکپارچه‌ای که حداقل دو بخش مختلف یک شرکت و یا سازمان را بصورت یکنواخت و بدون نیاز به ارتباط چند نرم‌افزار پاسخ دهد.

سامانه یکپارچه‌ای که به صورت برخط، بدون تکیه بر به روزرسانی دوره‌ای و همانندسازی، اطلاعات را نگهداری می‌کند.

سامانه‌ای با یک پایگاه داده مشترک، که تمام اطلاعات برنامه‌ها و پیمانه‌های کاربردی در آن ذخیره شده و قابل استفاده در تمامی بخشهای سامانه می‌باشند.

Image

سامانه‌ای با نگاه مداوم و احساس یکنواخت در طول تمامی ماژولها

مزايای استفاده از ERP

تسریع زمان پاسخ دهی اطلاعاتی

افزایش تعامل در سراسر سازمان

بهبود مدیریت چرخه سفارش

کاهش سیکل بستن حساب‌های مالی

بهبود تعامل با مشتریان

بهبود ارسال به موقع

بهبود تعامل با تأمین کنندگان

کاهش هزینه‌های مستقیم عملیات

کاهش سطح موجودی

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو