اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
حجم افزاینده داده ها و تنوع فرمت آنها، اپلیکیشن های پیشرفته ای برای تحلیل داده نیاز دارد تا داده ها را به اطلاعات مناسبی تبدیل کند که پایه تصمیمات مدیریتی است، که معمول ترین آنها اپلیکیشن های هوش تجاری هستند. هوش تجاری اصطلاحی است برای تعریف یک سری از اپلیکیشن های کامپیوتری با زمینه اقتصادی که در شرکتها برای تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعاتی که پایه تصمیمات مدیریتی هستند بکار می رود. ( ایرینی دی و برتا دی ای، سال 2012)


ادبیات موضوع

در حال حاضر، در ادبیات موضوع اجماعی در مورد پذیرش مفهوم هوش تجاری وجود ندارد، با در نظر گرفتن این موضوع که متخصصان هوش تجاری از سوابق آکادمیک و تکنولوژیک متفاوتی برخوردارند و آموزش های حرفه ای مختلفی دیده اند که بر دیدگاه آنها در مورد این اپلیکیشن ها اثر میگذارد. تحلیل ادبیات موضوع نشان می دهد اکثر مقالات درک تئوریسین ها (حوزه آکادمیک) از مفهوم هوش تجاری را نشان می دهد و فقط تعداد خیلی کمی از مقالات مربوط به متخصصانی است که در شرکتها با این اپلیکیشن ها کار می کنند.
نتیجه این مطالعه دانش موجود در مورد هوش تجاری و دانش عملی در مورد این موضوع را شرح خواهد داد.


 

متودولوژی

این مقاله سعی دارد درک متخصصان تولید کننده اپلیکیشن های هوش تجاری را تعیین کند. ابزار متدولوژیک به کار گرفته شده ، مصاحبه های عمیقی با در نظر گرفتن نمونه ای متشکل از کارمندان شرکتهای ارائه دهنده راه حل های هوش تجاری که در حوزه فناوری اطلاعات کار می کنند، بوده است.
مصاحبه تکنیکی است که بر اساس یک سری از سوالات فردی یا گروهی برای سنجش صحت و سقم فرضیات توصیف علمی یک پدیده، که به پاسخها منجر می شود. (چلسی اس، 2001) خصوصیت مهم اصلی مصاحبه عمیق فرصتی است که برای فرد مصاحبه شونده فراهم میشود تا جوابهایش را با کلمات خود بیان کند. (استیسی ام، 1980) زمان مصاحبه ها از تاریخ 15/11/2012 تا 12/12/2012 در کمپانی MIND SOFTWARE با 14 نفر از کارمندان بوده است. هر مصاحبه حدود 45-55 دقیقه طول کشید. دپارتمان گزارش دهی 23 نفر طراح دارد ولی آنهایی انتخاب شدند که مستقیما در زمینه هوش تجاری کارکرده اند.
دسته بندی کارمندان که در مصاحبه ها استفاده شده به این ترتیب است :

 • تحلیل گر کسب و کار
 • مدیران تولید
 • توسعه دهندگان و آزمایش کنندگان محصول

 

کمپانی MIND CIT یکی از رهبران بازار تولید کنندگان نرم افزار های خاص برای مشتریان تلفنی یا اینترنتی است که گستره وسیعی از بخشهای بازار را پوشش می دهد. این بخشها شامل اپراتورهای 3G موبایل،سرویسهای تلفن ویدیویی، اپراتورهای سرویس دهی صدای سنتی، اپراتورهای کابلی و تامین کنندگان خدمات اینترنتی با سرعت بالا می باشند.


اصول اصلی مصاحبه
مصاحبه های عمیق از مراحل زیر تشکیل شده اند:
 • تعیین موضوع
 • طراحی سوالات
 • مصاحبه
 • اعتبارسنجی
 • گزارش دهی

 

1) تعیین موضوع
این مرحله هدف مصاحبه را تعیین می کند. ما مصاحبه های عمیق را برای تکمیل سایر روشهای کمتر کاوشگرانه در دانش موجود به کار می گیریم.


2) طراحی
شامل توسعه راهنمای مصاحبه می شود که دررگیرنده موضوعات و سوالات کلیدی است که برای تحقیق یشنهاد می شود.نقش راهنمای مصاحبه حفظ ترتیب و هماهنگی موضوعات یشنهادی برای بحث با پاسخ دهندگان و تمرکز بر موضوع اصلی در حین فرآیند مصاحبه است.


3) مصاحبه
با تشریح اهداف آن برای پاسخ گو و رضایت طرف مقابل برای مصاحبه آغاز می گردد. سپس، هر کدام از پاسخ دهندگان برگه ای مبنی بر رضایت خود را امضا می کنند. نتایج از نسخه برداری پاسخها و تحلیل و ترکیب آنها بدست می آید.


4) اعتبارسنجی
اعتبارسنجی اطلاعات گردآوری شده اعتبار رویکرد پیشنهادی را تایید می کند. نوع اعتبارسنجی این رویکرد کیفی سه گوش سازی است. بطور تقریبی، سه گوش سازی به معنی استفاده از دیدگاههای مختلف برای تفسیر اطلاعات و نتایج یکسان است،یعنی زمانیکه پاسخ گویان جوابهای یکسان در یک مصاحبه می دهند. اگر پاسخ گویان جوابهای مشابهی در مصاحبه ارائه دهند، نتایج معتبر محسوب می شود.


5) گزارش دهی
به معنی به اشتراک گذاری نتایج در فرمت گزارش نوشتاری است.

 

نتایج بدست آمده

 

تحلیلگران
تحلیل و طراحی گزارشهای هوش تجاری مسئولیت مدیران پروژه و تولید است. مدیر پروژه مسئول بحث با مشتری و گردآوری اطلاعات مرتبط است. بر مبنای این مشخصات سندی توصیفی تهیه می شود که سند توصیف نام دارد و جزئیات چگونگی ارائه گزارشات را ارائه می دهد. سپس بر مبنای این سند، مدیر تولید سند فنی دیگری را تهیه می کند. این سند توصیف سطح بالا نام دارد و شامل جزئیات فنی در طراحی گزارش است.پس از اماده شدن خصوصیات مورد نظر اپلیکیشن، تیم متشکل از مشتریان و تهیه کنندگان هوش تجاری که باید هم از افراد فناوری اطلاعات و هم از مدیریت باشند، انتخاب می شوند.

 

برنامه نویسان
برای ساخت اپلیکیشن هوش تجاری، برنامه نویسان از سند سطح بالا که توسط مدیر تولید تهیه شده و سند دیگری به نام راه حل سطح بالا استفاده می کنند. سند دوم توسط برنامه نویسی با تجربه و یا رهبر گروه تهیه می شود و شامل جزئیات طراحی، منبع داده ها، الگوریتم های پیشنهادی برای اجرا و غیره است که نقطه اتکایی برای برنامه نویس می باشد. به این دلیل که برنامه نویسان در این مطالعه مهمترین گروه هستند، بیشترین زمان مصاحبه برای آنها اختصاص یافته است. پس از بحث، اطلاعات را به دسته های مختلفی که در زیر می آید تقسیم کردیم:

 • ابزارهای بکار رفته
 • اختصاص گزارشهای هوش تجاری
 • مستند سازی
 • رویه های بازار هوش تجاری

 

آزمایش کنندگان
همانند برنامه نویسان، آزمایش کنندگان نیز به سندی برای فهم اینکه اپلیکیشن چه کاری انجام می دهد تا قابلیتها و نیازمندیهای آن را چک کنند نیاز دارند.بر خلاف برنامه نویسان، آنها می توانند ازگزارشات کلاسیک برای آزمایش این برنامه ها استفاده کنند. چیزیکه آنها را متمایز می سازد این است که علاوه بر گزارشات سنتی می توانند از قابلیهای گرافیکی نیز بهره بگیرند. برنامه نویسان و آزمایندگانی که در این نمونه انتخاب شده اند، بخشی از تیم سازنده گزارشات اپلیکیشن هستند که به ما فرصت پرسش از آنها برای مقایسه گزارشات با گزارشات سنتی نیز داده می شود. در مجموع، اپلیکیشن های هوش تجاری از شرکت MIND CIT چیز خاصی نیستند ولی گزارشات مشخص تری با داده های بهتر و توانایی تفسیر گرافیکی راحتتری را فراهم می کنند.

 

نتایج، محدودیتها و راهنمای تحقیقات آتی
واقعیت با آنچه در ادبیات آمده است متفاوت است. با در نظر گرفتن ساختار یک راه حل هوش تجاری اختلافات نمایان می شوند: اجزای اصلی ممکن است جایگزین شده و یا وجود نداشته باشند و یا برای استفاده مشکل بوده و توجیه نداشته باشد که مجموع آنها در هوش تجاری بتواند بر ثبات یا کاربری سیستم اثر گذار باشد.این بخش در ادبیات نشان می دهد که قابلیتهای هوش تجاری سنتی گردآوری اطلاعات در مورد رضیت مشتری را مد نظر قرار نداده است.

محدودیتی که می توان در این تحقیق به ان اشاره کرد، تعداد کوچک متخصصان هوش تجاری است که مورد مصاحبه قرار گرفته اند، با اینکه در ادبیات در مورد هوش تجاری بطور ضمنی اشاره شده، متاسفانه در عمل شرکتها کاملا به خرید و استفاده از اپلیکیشن های هوش تجاری بی میل هستند که این موضوع تعداد کم متخصص در این بازار کوچک را توجیه می کند. هدف تحقیقات آینده برای گسترش این مطالعات، بخش انسانی می تواند باشد. متاسفانه ادراک کاربرنهایی از کار با اپلیکیشن های هوش تجاری تحلیل نشده است. ما معتقدی که برای این هدف، پرسشنامه مناسب است. همچنین، تحقیقی با نمونه مدیران و هدف یافتن میزان تاثیر این اپلیکیشن ها در فرآیند تصمیم گیری آنها باید انجام شود. نهایتا اینکه نقش هوش تجاری، حمایت تصمیمات است.
 

 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو