اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
اهداف یک موسسه مستقل اقتصادی خیلی گوناگون است. بطور کل با دنبال کردن برخی از اهداف با جنبه های گوناگون فعالیتی که انجام میدهد , مایل است نتایج خود را به حداکثر برساند. سازمان ها برای اینکه قادر باشند به این اهدافشان دست پیدا کنند, با سپردن وظایف به مراکز مسئولیتی گوناگون که بایستی به انجام برسد ساختار های گوناگونی را مدیریت می نمایند.
 

در این زمینه حسابداری مدیریتی، یک منبع اطلاعاتی بسیار اساسی و مهمی را برای مدیریت موسسه بنا می نهند، از آنجا که ، فعالیت ها بطور اجتناب ناپذیری هزینه بوجود می آورد، تعیین هزینه ها قادر است کارآمدی یک فعالیت اقتصادی را توضیح دهد و انحراف را از مقصود پیشنهادی معین نماید. هر چند که اطلاعات فراهم آمده از طریق محاسبه کردن هزینه ها. یک اطلاعات استراتژیک برای هدایت شرکت می باشد با این حال برای اتخاذ تصمیم، کلمه کلیدی عبارت است از ارتباط!

ویژگی اطلاعاتی مربوطه از حوزه هزینه به فرد اجازه می دهد تا آن فعالیت های اقتصادی را که می تواند در سطح ساختار و پیامد های تکاملی سازمان اقتصادی تاثیر بگذارد را بشناسد به طوریکه هر مدیری ممکن است اطلاعات مهمی را برای تحقق تصمیم هایش مطابق با مهارت و مسئولیتش با آن دریافت نماید. در طول یک دوره زمانی که در آن سیستم های محاسبه ای مدیریت و درخواست های اقتصادی، در سازمان ها پیش پا افتاده می شوند، براورد هزینه با استفاده از سیستم های مدرن نه تنها مدیریت تمام شرکت را شکل می دهد، بلکه مدیریت هر بخش کارگاه آموزشی را با کمک به افزایش مسئولیت های هر مکان هزینه زا را نیز به عهده دارد.

۱) مقدمه
نقش حسابداری مدیریت ، همچنانکه اختیاری بنظر می رسد، در حال رشد می باشد، بعنوان بیانی از یک شرکت ترفیع یافته مستقل، آن هم اکنون به سمت پیگیری یک واحد مدیریتی داخلی تحلیلی شامل : محاسبه دفاتر دارایی بعنوان مذاکرات قیمت فروش با مشتری های بالقوه، تثبیت سودمندی محصولات ,کار, خدمات ، بودجه را با انواع فعالیت ها, هزینه ها , زیر مجموعه ها , کنترل مخارج (موثرترین روش پیگیری هزینه ها) اطلاعات ضروری در اتخاذ تصمیم و غیره... هدف گیری شده است . بنابراین بیشتر حسابداری مدیریتی را تشکیل می دهد( شامل قابلیت حفظ راز تجاری).

۲) حسابداری مدیریت، قیاس منطقی یک مدیریت کارآمد
نقش حسابداری مدیریت بطور مستمری در حال رشد می باشد و هدف آن هم اکنون عبارت است از ، موشکافی و تشریح تحلیلی مدیریت داخلی شرکت، محاسبه هزینه موجودی کالا، به عنوان یک اصل اساسی مذاکرات قیمت فروش با مشتری های بالقوه، تعیین وضع محصولات کار یا خدمات عودتی، بودجه بندی کردن انواع فعالیت ها, مخارج زیر مجموعه ها و کنترل هزینه ؛ با تهیه کردن اطلاعات مفید در پروسه تصمیم گیری ها.

عملکرد یک مفهوم کلیدی در رویه های اقتصاد عملی و تئوریکی ، شامل نظریه های گوناگونی می باشد که مهمترین آنها عبارت اند از: توسعه فعالیت، سودمندی، عودت، قابلیت تولید و کمال مفهوم عملکرد نمی تواند تنها به نتایج انتفاعی یا افزایش اعتباری حسابداری خالص تقلیل یابد (2008 nadia ). سود , نتیجه توالی تمام حوادثی است که منتهی به آن می شود. اگر فردی راجع به عملکرد صحبت کند، مجبور است تمام رابط های این زنجیره حوادث را مورد ملاحظه قرار دهد. یک شرکت کارآمد، شرکتی است که تولیدات خود را از آنچه که مشتری در خواست می کند، در دراز مدت ادامه دهد.

عملکرد اندازه گیری نمی شود، بلکه لازم است بطور فعالانه ای خلق شود تا حسابداری مدیریت نیازمند استفاده از استعداد آن برای کمک به خلق پیش بینی شده از مفادی که اجازه خواهد داد، بیشینه سازی احتمالی رضایت عملی نتیجه را بدست آورد. در این حالت جمله ذیل که "حسابداری، قضاوتی بیطرفانه از گذشته است , یک راهنمایی ضروری از حال حاضر و مشاوره ای لازم الاجرا از آینده در هر بنگاه اقتصادی " کاملاً با آنچه که ما در بالا گفتیم مطابقت دارد.

در متن حاضر، حسابداری مدیریت هم برای متخصصین و هم مخصوصا برای مدیران بنگاه های تجاری کوچک و متوسط یک حسابداری جالب و خیلی عملی بنیاد می نهد. آنها مجبورند دانش اولیه حسابداری مدیریت را شامل واژگان مخصوص و تکنیک های اساسی این حوزه در رابطه با استفاده بهینه و مدیریتی اطلاعات قابل دسترس در راستای اتخاذ تصمیم و خصوصاً فهم محدودیت این اطلاعات را یکسان سازی نماید.

حسابداری مدیریت از یک چشم انداز تاریخی بیرون آمده است، آن هنگام که تولید کالا و اقتصاد بازار انحصاراً به تولید کننده تعلق داشت، بنابه کمبود کالا، امکان داشت با اجازه دادن به تولید کننده که قیمت هایش را با هزینه پروسه حرکتی وفق دهد نقش حسابداری مدیریت به محاسبه کل هزینه ها محدود می شود. تدریجاً بنابه رقابت سخت و فشرده , مدل های مدیریتی نوین حضور پیدا کردند که بر تکامل سیستم های حسابداری مدیریت با کمک به سطح هزینه ها و ساختار و کنترل عملیاتی آن تاثیر می گذاشت.

در رومانی ، فعالیت حسابداری مدیریت از طریق ماخذ های قانونی در رابطه با در خواست اعمال قانون جوابگویی شماره 82/1991 وارد مقررات می شود، همانجایی که (Art) اصل 105 اشاره می شود: "حسابداری مدیریت اساساً به ثبت و یا ضبط عملیاتی در باره مجموعه و توزیع مخارج مقاصد، بترتیب بر روی فعالیت ها , بخش ها , مراحل ساخت ، استقرار تولید و برآورد هزینه تولیدات ساخته شده، هزینه کار های انجام شده و هم چنین هزینه خدمات رسانی معنی می دهد. "

حسابداری مدیریت که نخستین هدفش براورد هزینه های محصولات بود، بطور قابل ملاحظه ای نقش خود را با فراهم آوردن اطلاعات منسجم بر پویایی چرخه تهیه و تولید محصولات و فروش آن در بدو زمانی که آنها اتفاق می افتند، شامل بازتاب آنها در رابطه با هزینه ها و نتایج ، برای سیستم مدیریت و رهبری گسترده نمود. اطلاعاتی که تولید می کند، محرمانه بوده و بصورت اسناد سیستم بندی شده برای استفاده داخلی رهبریت بوجود میاید . ویژگی محرمانه بودن اطلاعات، ارائه کننده تصدیق استقلال تصمیم گیری نمایندگی های اقتصادی در یک اقتصاد بازاری میباشد که در آن حسابداری تحلیلی اطلاعات، حسابداری عمومی را نسبتاً سخت انعطاف پذیر می سازد و آن را بر اساس وجوه ممیزه‌ی خاص تجاری و ساختار های داخلی هر یک از نمایندگی های اقتصادی عمق می بخشد. (1992 Dragan) 

۳) محاسبه هزینه، مبنایی برای تصمیم مدیریت
حسابداری مدیریت، از طریق سیستم محاسبه ای هزینه اش، یک منبع اطلاعاتی اساسی را برای مدیریت موسسه تشکیل می دهد چرا که: هزینه ها در همه جای شرکت آشکار است، و محاسبه آنها کارآمدی فعالیت اقتصادی را توضیح داده و انحراف را از اهداف پیشنهادی تصدیق می نماید.(2006- Deju)

مفهوم هزینه تازه است، با ظهور در رویه انقلاب صنعتی و در اوراق حسابداری از قرن نوزدهم و بدنبال افزایش توافق و رضایتمندی شرکت های صنعتی که به دست آوردن مزیت های رقابتی را از طریق مدیریت منبع سوخت ایجاب می کند. هزینه را اینگونه در نظر می گیرند. "گروه بندی دوباره مخارج مربوطه که در راستای اتخاذ تصمیم یا برای اطمینان بخشی به کنترل یک بخشی از سازمان و یا کل آن بایستی انجام شود ." (2002-Opera) 

حسابداری مالی کارایی یک شرکت را اندازه گیری می نماید، اما چگونگی درک این کارایی را نشان نمی دهد. برای حمایت آن، حسابداری مدیریت مدلهای تصمیم گیری را با اتکا بر تئوری تشریحی Simon به مدیران پیشنهاد می دهد. بنابراین، تصمیم حسابدارانه با شروعی واقعی ، واضح، کامل و آشکار از اطلاعات حسابداری، پروسه ی انتخاب منطقی خطی از چندین عمل ممکن را در یک طرف، و از پیش بینی هایی که بر اساس آن به منظور بدست آوردن بیشترین تاثیر و کمترین تلاش شکل گرفته ، ارائه می دهد.

اتخاذ تصمیم ، پرسش سوالاتی از قبیل "چه می شود اگر ... " که در آن کلمه کلیدی آشکار است را بطور ضمنی می فهماند. هزینه استفاده شده در پروسه اتخاذ تصمیم لازم است تنها از هزینه های مربوطه جبران شود . در این حالت ، یک هزینه مربوط عبارت است از: یک هزینه آتی، که قرار است از طریق یک تصمیم تغییر کند ، هزینه ای جایگزین با تاثیری بر روی موضوع انتخاب یک هزینه مناسب برای یک تصمیم خاص. (2010-Radu)

هزینه های مربوط ، در ارتباط با مقوله های دیگر هزینه ها مورد مطالعه قرار می گیرند و یک فرد تنها هزینه های حاشیه ای و قابل تغییر را مربوط خواهد دانست. این هزینه ها لازم است بدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، چرا که تحت شرایط خاصی (شروع یک پروژه جدید، تعیین تعرفه ساعتی) آنها ربط بودنشان را از دست می دهند.

۴) ارتباط اطلاعات حسابداری ایجاد شده توسط روشهای جدید محاسبه هزینه
حسابداری مدیریت به عنوان یک هدف , تعهداتی مبنی بر پاسخگویی به تقاضا های فرمول بندی شده توسط فاکتور های تصمیم گیرنده ای در خود دارد رضایت این تقاضاها به روش های محاسبه ای که انتخاب می شوند بستگی دارد، روشی که آیا آن روش در راستای اصول رهبری عملیاتی یک فعالیت می باشد یا نه؟ در مسیر تکامل آن ، تفکر اقتصادی، پاسخ دهی به تقاضاهای عملی، به تدریج روشهای محاسبه ای هزینه ها را با یک سری امکانات اطلاعاتی مختلف در راستای تقاضاهای گوناگون فاکتورهای ایجاد کرده و بهبود بخشیده است.

افزایش دائمی کارایی اقتصادی و تقاضاهای رهبریت شرکت ها ، دریافت اقتصاد بازار ، نیاز برای بهبود بخشیدن روش های محاسبه ای هزینه ها را تعیین می کند، تا موجب افزایش نقش آنان در تحقق تصمیم های کنونی و آتی در رابطه با استفاده منطقی از مفاهیم پر بار (مولد) و بهبودی پروسه های تکنولوژیکی افزایش یابد با در نظر گرفتن این , یکی برای افزایش حجم اطلاعاتی هزینه ها از منظر تعیین نشانگر های کارآمدی خاص مورد بهینه سازی توزیع مخارج غیر مستقیم از طریق استفاده از ضوابط مناسب ، نشانه میرود. بهینه سازی و گوناگونی روش های محاسبه ای هزینه لازم است از نیاز های واقعی مدیر شروع شود و هدفشان بهبود روش های محاسبه ای به منظور عملی تر و کارآمد تر ساختن آنها در فراهم نمودن اطلاعاتی باشد که آن رهبریت نیازمند است , با این حال بدون استفاده از یک سیستم اطلاعاتی با داده هایی دقیق، خوب زمانبندی شده برای مربوط و شکل های قابل دسترس ارائه با ارزش بالای ساختاری و دانش در حصول سطح تصمیم گیری که خطاب می کند برای استفاده کننده فراهم می گردد ممکن نیست!

در طول دهه گذشته ، روش های محاسباتی هزینه بسیار زیادی وجود داشته که سعی می کرده اند به درخواست های اقتصادی ذکر شده بالا پاسخ بدهند در این مقوله روش های محاسباتی هزینه ای نوین، روش ABC روش هدف خرج ، روش هزینه استاندارد، و هدفشان پذیرفتن بودجه هزینه ، نظارت و تکنیکهای محاسباتی، سادگی، موثر بودن کم کردن هزینه و افزایش کیفیت نتایج بدست آمده , موجود هستند .(2009-Sgardar)

۵) نتیجه
هزینه های یک فعالیت ، به عنوان نشانگر مدیریتی ، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی را که توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری تهیه شده، تشکیل می دهد. سطح هزینه فشار سنجی است که اطلاعاتی را در شرایطی فراهم می کند که در آن شرایط یک فعالیت خاص پرباری , اتفاق می افتد، که به رهبری اجازه می دهد، پروسه ها را نظاره کرده و تجزیه تحلیل نموده و در راستای استفاده منطقی مفاهیم و منابع اقتصادی راهبری نماید.

ادبیات مخصوصی بطور شدیدی مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و شک و تردید هایی را در رابطه با مفید بودن روشهای محاسباتی هزینه را بیان کرده. با توجه به اینکه روش ها، دیر زمانی است به جهت متکی بودن آنها به اطلاعاتی که توسط سیستم های طرح ریزی شده برای دوره تکنولوژیکی و رقابت های محلی و نه جهانی فراهم شده بوده، مزایایی را خلق نمی کند , زمانیکه سازمانها فهمیدند محصولات و خدمات استاندارد شده و سرعت توزیع محصولات، کیفیت یا اجرا، اصول اساسی برای موفقیت یک سازمان را ارائه نمی کنند.

به منظور از بین بردن مقررات روش های سنتی، روش های حسابداری نوین خود را بصورت تطبیق داده با شرایط بازار جدید آراسته کرده که در کنار اطلاعات مالی در رابطه با هزینه های محصولات، کار یا خدمات – اطلاعاتی را در رابطه با پروسه های داخلی فراهم می نماید ,که به یکپارچگی تجزیه و تحلیل هزینه در رویه های استراتژیک شرکت انجامیده و هم به تصمیم گیری در رابطه با محصولات و خدمات سهام کمک کرده و هم به مجموعه تصمیماتی که به تفسیر و تبدیل(دگرگونی) استراتژی شرکت منتهی می شود.
در این بافت بسیاری از شرکت ها برای پذیرش سیستم محاسباتی هزینه بر اساس فعالیت ها یی(روش ABC) بعنوان یک راه حل ایده ال , بیرون کشیدن خود از از شرایط غیر متداولش و قرار دادن آن در راس آنعده ای که روشهای مدرن را اجراء نموده اند , برگزیده شدند.

در رومانی اکثر SME ها روش های حسابداری سنتی ، عمدتا سیستم حسابداری بر اساس دستورات یا سیستمی مراحلی را اعمال می کنند (2006-mihai) .در مسیر اجرا سیستم حسابداری نوین یک سری فاکتور های داخلی و خارجی وجود داشت که ما می توانیم به آنها اشاره کنیم: وسایل و تجهیزات قدیمی بازسازی شده که هم به صورت فیزیکی و هم به صورت اخلاقی ، مورد استفاده قرار می گرفت و جایگزین قدیمی ها شده به این مفهوم که کارایی پروسه ای مولد را در یک حالت سفت و سخت افزایش دهد: اخذ یک سیستم انفورماتیک که به مدیریت پردازش و روند ذخیره اطلاعاتی بهتر کمک کند: و در نهایت ولی نه حداقل اتخاذ و پذیرش حسابداری هزینه و سیستم حسابداری که به فعالیت خاصی وفق داده شده، و برای مطمئن ساختن و حفظ نگهداری موفقیت های شرکت در یک محیط رو به آشفته و پر تکاپویی کمک نماید.

هیچ سیستم حسابداری معتبر جهانی نمی تواند وجود داشته باشد چرا که آن بایستی چنان طراحی و اجرا شده باشد که تمام واقعیت های محیطی که در آن سازمان فعالیت خود را به انجام می رساند و مخصوصاً شرایط داخلی و درخواست های سیستم مدیریتی را مورد ملاحظه خود قرار دهد بهترین سیستم حسابداری با کنار آمدن تعادل هزینه های خطاهای ناشی از اشتباهات پیش بینی شده و هزینه اندازه گیری های دقیق بیشتر می باشد.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو