اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
امروزه باتوجه به جایگاه رویکرد محاسباتی Cloud، سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان یک مدل نرم افزاری خدماتی (SaaS) مورد توجه فروشندگان بسیاری قرار گرفته است. فروشندگان سیستم ERP برای چندین سال است که ERP را به عنوان یک نرم افزار استانداردی که با نیازهای متعددی از شرکت‌ها سازگار است توسعه بخشیدند اما امروزه ERP در قالب سیستم نرم افزاری خدماتی (SaaS) دیده می شود. در این مطالعه به جایگاه و ارزش نگاه به ERP در قالب مدل SaaS پرداخته می شود. بدین صورت که با مصاحبه ساختار یافته با تعداد 20 نفر از کارکنان شرکت Microsoft، مشخص خواهد شد که از SaaS چه مزایایی دریافت می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مزایای سیستم ERP از طریق مدل SaaS می تواند به 10 عامل زیر گروه‌بندی شوند :

هزینه ها، امنیت، قابلیت دسترسی، قابلیت استفاده، اجرا، دسترسی در هر مکان، انعطاف‌پذیری، سازگاری، تحلیلی بودن، و به روش‌ها (Best Practices)
در بین این عوامل، هزینه ها، امنیت داده ها و قابلیت دسترسی سیستم، مهم‌ترین عوامل محسوب می شوند.


1) مقدمه
به طورکلی می توان گفت SaaS، مدلی از محاسبات Cloud است و به عنوان مدل جدیدی برای تحویل خدمات محسوب می شود که اخیرا توجه زیادی را در مجامع علمی و بازار کسب و کار به خود متوجه ساخته است. SaaS نه تنها فرصت‌ها و جریان‌های درآمدی جدیدی را خلق می نماید بلکه چالش‌هایی را نیز برای فروشندگان نرم افزار چون Microsoft به وجود می آورد. در مدل SaaS، سیستم ERP از طریق سرویس دهنده Cloud فرآهم می شود. بنابراین می توان دریافت که نقش سرویس دهنده Cloud و فروشنده ERP با یکدیگر ممتزج می باشد. همان‌طورکه عنوان شد این مقاله در صدد ارایه ارزش تحویل سیستم‌های ERP به واسطه SaaS می باشد. از این‌رو هدف از این مقاله، بررسی دیدگاه فروشندگان در مورد این موضوع است که چه عواملی بر پذیرش ERP به عنوان مدل SaaS تاثیرگذار است.

2) پیشینه
ERP در مدل SaaS به معنای تحویل سیستم ERP به عنوان یک خدمت می باشد. سیستم‌های ERP اولیه نه براساس نیاز و تقاضای مشتری بلکه براساس یک اصول و قاعده مشخص، اجرا می شدند. اصلی‌ترین شکاف بین SaaS ERP و برنامه های کاربردی و نصب شده ERP در داخل سازمان، این است که ERP در SaaS از طریق اینترنت قابل دسترسی است و داده ها و برنامه های کاربردی تحت کنترلِ ارائه کننده خدمت است درحالیکه برنامه های کاربردیِ نصب شده اصولا به عنوان یک محصول فرآهم می شوند و در محل مشتری قابل دسترسی و کنترل است. پژوهش‌های جدید نشان داده است سیستم ERP ای که از طریق مدل SaaS ارایه شود نسبت به فناوری های اطلاعاتی ابتدایی بهتر عمل کرده و منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. اصولا عموم متخصصان بر این باورند که ERP مبتنی بر برنامه های کاربردیِ SaaS، نسبت به سایر برنامه های کاربردی با سرعت کمتری درحال پیشرفت است. در بازار سیستم ERP مبتنی بر مدل SaaS، چهار شرکت SAP، Oracle، Sage و Microsoft در حال فعالیت هستند که هریک از این شرکت‌ها مدل‌ها و کانال‌های خاصی برای فروش پکیج‌های خود دارند.
اگرچه به نظر می رسد که محاسبات Cloud، انقلابی در بازار IT است که روز به روز درحال گسترش و تکامل است اما خیلی از صاحب‌نظران این نوآوری را انقلابی در IT نمی دانند. اما می توان آن را نتیجه تکامل فرآیندهای توسعه فناوری های گوناگون دانست. بخش خلاقانه و نوآورانه انقلاب محاسبات Cloud را می توان در استفاده از IT به عنوان خدمتی که تغییرات مهمی برای مصرف کنندگان و فرشندگان در پی دارد دانست.

3) متدلوژی و نتایج
بخشی از پیشنهادات ارزشمند در حوزه ERP را می توان از طریق مرور بر ادبیات و یا مصاحبه‌های اکتشافی یافت. این پژوهش بر مصاحبه های اکتشافی متمرکز است. این مصاحبه از 20 نفر از متخصصان ( متشکل از : مشاوران، معماران، مهندسان، مدیران برنامه و فروشندگان فنی ) در حوزه ERP و SaaS در شرکت Microsoft انجام پذیرفت.
بعلاوه در این پژوهش از رویکرد استنتاجی استفاده شده و روش تحلیل داده های آن برگرفته از تکنیک « تحلیل ماتریسی محتوا » می باشد. راهنمای مصاحبه دارای چندین سوال می باشد که این سوالات از ادبیات و منابع اطلاعاتی ثانویه ای چون Gartner استخراج و تدوین شده بودند.

به طور خلاصه برای تحلیل مصاحبه ها، 5 گام اصلی ذیل انجام پذیرفته است :

  1. پس از آن‌که همه مصاحبه ها به اتمام رسید، هریک از مصاحبه ها به طور گزینشی رونویسی شده و اطلاعات نامرتبط آن کنار گذاشته می شود.
  2. سپس زمینه هریک از مصاحبه ها مشخص می شود.
  3. سپس زمینه های مشخص شده برای هریک از رونوشت‌ها برای تمامی مصاحبه ها بایکدیگر مقایسه می شوند.
  4. سپس مصاحبه با کمک زمینه های مشخص شده به فهرستی از اظهارات خلاصه می شوند.
  5. در انتها این اظهارات اعتبارسنجی می شوند تا این اطمینان حاصل شود که نظر شرکت‌کنندگان در مصاحبه به درستی منعکس شده باشد و سوء برداشتی شکل نگرفته باشد.


پس از انجام مراحل فوق، نظرات مصاحبه شوندگان درخصوص 10 فاکتور جمع آوری می شود. شکل زیر این نظرات را به صورت شماتیک نشان می دهد.

مقاله تخصصی حساب رایان : کاوش عوامل موثر بر پذیرش ERP در قالب مدل SaaS

شکل (1)


4) تفسیر نتایج
همان‌طورکه در شکل فوق ملاحظه می شود، تمامی 20 خبره بر این باورند که ارایه سیستم ERP از طریق مدل SaaS هزینه های سازمان را کاهش، امنیت کاربران و قابلیت دسترسی را افزایش می دهد. لذا ارزش‌های اصلی ارایه سیستم ERP از طریق SaaS از نقطه نظر این کارشناسان در این سه فاکتور دیده می‌شود. از سوی دیگر، تنها نیمی از مصاحبه شوندگان براین باورند که مدل SaaS بکارگیری ابزارهای تحلیلی یکپارچه را برای طراحی، ساخت و برنامه ریزی تقویت بخشیده است. بعلاوه تنها نیمی از مصاحبه شوندگان معتقدند که بِه روش‌ها بطور مثبت بر پذیرش ERP در SaaS اثر می گذارد.

5) نتیجه گیری و محدودیت‌ ها
امروزه مدل SaaS به طور قابل توجهی مورد پذیرش قرارگرفته و روش تحویل و استفاده از سیستم‌های ERP را تغییر داده است. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهند که فقدان مطالعات عملی درخصوص سیستم‌های ERP و SaaS به شدت احساس می شود. در این مقاله 10 عامل موثر بر پذیرش SaaS ERP ارائه شد. نتایج کلی نشان می دهد که پیشنهادات ارزشمند درخصوص ارایه سیستم‌های ERP از طریق مدل SaaS، تنها بر روش بکارگیری کاراتر، منعطف‌تر و ساده‌تر سیستم‌های ERP تاثیر می‌گذارد. به علاوه از جایگاه این سیستم در کاهش و حذف کنترل دستی امور، می توان به عنوان یکی دیگر از نقش‌های اصلی آن اشاره کرد. علی رغم مزایای ارایه سیتم ERP مبتنی بر SaaS، ارایه دهندگان این سیستم باید بر این امر واقف باشند که برای ایجاد یک بازار جذاب و موفقیت آمیز نباید صرفا به محصولی که عرضه می شود، بسنده کرد بلکه نوع خدمات و پشتیبانی‌هایی که می توان به مشتریان و کاربران جهت افزایش تجارب آنها ارایه کرد نیز بسیار حایز اهمیت می باشد.


منابع ( Refrences )

 

[1] W. E. Forum, "Exploring the Future of Cloud Computing: Riding the Next Wave of Technology-Driven Transformation," presented at the World Economic Forum and Accenture, Davos, Switzerland, 2010.
[2] D. M. Smith, "Hype Cycle for Cloud Computing," in Gartner Research, ed, 2010.
[3] P. Ruivo, et al., "ERP use and value: Portuguese and Spanish SMEs," Industrial Management & Data Systems, vol. 112, pp. 1008-1025, 2012.
[4] A. Dubey and D. Wagle. (2007, Delivering Software as a Service. Available: http://www.mckinsey.de/downloads/publikation/mck_on_bt/2007/mobt_12_Delivering_Software_as_a_Service.pdf
[5] IDC, "IDC Predictions: An economic pressure cooker will accelerate the IT industry " 2009.
[6] A. Group. (2009, Trends and Observations. Available: www.abeerdeen.com
[7] N. Montgomery. (2012, Magic Quadrant for ERP for Product-centric midmarket companies. Available: http://sme.newssap.com/files/2011/01/SAP-vol2art5.pdf
[8] M. Antero and P. H. Riis, "Strategic Management of Network Resources: A Case Study of an ERP Ecosystem," International Journal of Enterprise Information Systems, vol. 7, pp. 18-33, 2011.
[9] A. T. Velte, et al., Cloud Computing: A Practical Approach. New York: McGraw-Hill, 2010.
[10] R. Munoz, et al., "Cloud Evolution: Laying the Foundation " Computer Sciences Corporation., vol. 1, 2009.
[11] J. McCarthy, "Recursive Functions of Symbolic Expressions and their Computation by Machine," vol. Comm. ACM, pp. 184-195,1960.
[12] M. Campbell-Kelly, "The Rise, Fall, and Resurrection of Software as a Service," Communications of the ACM, vol. 52, pp. 28-30,2009.
[13] B. Iyer and J. C. Henderson, "Preparing for the Future: Understanding the Seven Capabilities of Cloud Computing, MIS Quarterly Executive," MIS Quarterly Executive, vol. 9, pp. 117-131, 2012.
[14] C. M. Christensen, The innovator’s dilemma. New York: Harper Business, 2000.
[15] N. Malhotra and D. Birks, Marketing Research: An Applied Approach, 3rd ed. Edinburg: Financial Times Press, 2007.
[16] Gartner, "Forecast: Enterprise Software Markets, Worldwide, 2008-2015," Gartner Group, 2011.
[17] Gartner. (2010, Gartner says worldwide SaaS revenue within the enterprise application software market to surpass. Available: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1739214
[18] IDC, "Worldwide ERP Applications 2009-2013 Forecast and Vendor Shares," 2009.
[19] G. Clair. (2008, Software-as-a-Service (SaaS). Put the Focus on the KM/Knowledge Services Core Function. Available: http://smrknowledge.com/wpcontent/uploads/2010/01/EOS-SaaS-White-Paper-2008.pdf
[20] P. Helo, et al., "Expectations and reality in ERP implementation: consultant and solution provider perspective," Industrial Management & Data Systems, vol. 108, pp. 1045-1059, 2008.
[21] J. Ross and C. M. Beath, "Sustainable It Outsourcing Success: Let Enterprise Architecture Be Your Guide," MIS Quarterly Executive,vol. 5, pp. 181-192., 2006.
[22] J. Whitaker, et al., "Organizational Learning and Capabilities for Onshore and Offshore Business Process Outsourcing," Journal of Management Information Systems, vol. 27, pp. 11-42, 2011.
[23] M. Cusumano, "Cloud Computing and SaaS as New Computing Platforms," Communications of the ACM, vol. 53, pp. 27-29, 2010.
[24] C. Barnatt, A Brief Guide to Cloud Computing: An Essential Introduction to the Next Revolution in Computing. London: Robinson, 2010.
[25] T. H. Davenport and J. G. Harris, Competing on Analytics: The New Science of Winning: Harvard Business School Press, 2007.
[26] A. Mcafee, "What every CEO needs to know about the cloud," Harvard business review, vol. 89, pp. 124-132, 2011.
[27] S. Mithas, et al., "How Information Management Capability Influences Firm Performance," MIS Quarterly, vol. 35, pp. 237-256,2011.
[28] E. Brynjolfsson, et al., "Cloud Computing and Electricity: Beyond the Utility Model," Communications of the ACM, vol. 53, pp. 32-34, 2012.
 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو