اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
بطور کلی سازمان‌ها، میزان قابل توجهی از منابع را در اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی و هوش تجاری سرمایه‌گذاری می نمایند. در محیط رقابتی امروزی در حوزه پیچیده BI و ERP، این سیستم‌ها به ابزارهای راهبردی کارایی تبدیل شده‌اند که بطور مستقیم بر موفقیت اجرای هر پروژه اثرگذارند. اما متاسفانه توجه کمی به یکپارچه سازی سیستم‌های BI و ERP و ایجاد سیستم BIERP شده است. جالب اینجاست که در خصوص یکپارچه سازی این دو سیستم، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مطالعات فراوانی در کشورهای درحال توسعه انجام پذیرفته است.
 

علی رغم تلاش‌هایی که صرف توضیح یکپارچگی این سیستم‌ها شده است، اما ادبیات تحقیق هنوز به صورت متنوع و پراکنده تقسیم‌بندی شده است. این مقاله سعی بر بازنگری و ارزیابی مقالات منتشر شده بین سال‌های 2000 تا 2012 در حوزه یکپارچه سازی BI و ERP دارد. بطور کلی انتظار می‌رود بکارگیری هوش تجاری در برنامه ریزی منابع سازمانی، در تسهیم داده ها و اطلاعات برای تصمیم‌گیری و کنترل از انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردار است. لذا برای موفقیت در ERP، سازمان باید اطلاعات را در لیست ها و بیانیه های گوناگونی حول فرآیند BI به اشترام گذارد. در این مطالعه، نخست، موانع پیش روی سیستم‌های ERP و نیازهایشان برای یکپارچه سازی با BI بررسی می‌شود. سپس در بخش بعدی، مطالعات پیشین در یکپارچه سازی BIERP تشریح می‌شوند. در انتها به ارای نتایج حاصل از بررسی های انجام گرفته می‌پردازیم.

تعاریف اصطلاحات کلیدی:

 • هوش تجاری (BI)
  هوش تجاری، سیستم هایی هستند که داده های ساختاریافته را جمع آوری، انتقال و ارایه می نماید. سیستم‌های BI این پتانسیل را برای سازمان‌ها فراهم می سازند که اطلاعات مرتبط و مفید را در مدت زمان کوتاه‌تری کسب کرده و از آنها به طور بهره‌ور استفاده شود.
   
 • برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
  سیستم ERP عبارت است از مجموعه ابزارهای مدیریتی در سراسر سازمان که میان تقاضا و تامین نعادل ایجاد کرده و قادر به برقراری ارتباط میان مشتریان و تامین‌کنندگان در سراسر زنجیره تامین می باشد. این سیستم، فرآیندهای کسب و کار ثابت شده ای را برای امر تصمیم‌گیری به کار می بندد و میان حوزه های فروش، بازاریابی، تولید، عملیات، حمل و نقل، خرید، مالی، توسعه محصول جدید و منابع انسانی یکپارچگی ایجاد کرده و افراد سازمان را قادر می سازد تا با بهره‌وری بالاتری کارها را انجام داده و همچنین هزینه ها و موجودی کالای کمتری در سازمان وجود داشته و بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی اثربخش در سازمان فرآهم شود.

 

ارزش های سیستم ERPBI
اصولا ارزش سیستم صحیح ERPBI از یکپارچگی بین مدول‌ها و کسب اهدافی چون کاهش کاغذ بازی، بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه ها و عملکرد مطلوب‌تر منتج می‌شود. ارزش دیگری که بسیار حایز اهمیت است اما به راحتی برحسب ملاک مالی قابل وصف نیست عبارت است از ایجاد اعتمادپذیری در فرآیندها. ERPBI هزینه های زیرساخت IT را از طریق یکپارچه سازی اطلاعات و حذف فرآیندهای استخراج داده های زائد و کپی داده ها در مخزن داده های مستقل سازمانی، کاهش می‌دهد. بعلاوه ERPBI به منظور تحویل داده‌های کاراتر، زمان را برای کاربران و تامین کنندگان داده ها حفط می نماید.

مزایای یکپارچه سازی BI و ERP
اصولا یکپارچه سازی سیستم‌های هوش تجاری و فرآیند منابع سازمانی مزایای زیر را برای سازمان‌ها به ارمغان می آورد:

 • امکان کنترل تشخیص جریان نقدینگی سازمان در زمان واقعی
 • تسهیل همکاری و مشارکت در فعالیت های سازمانی بین دپارتمان‌ها
 • کاهش زمان موردنیاز برای ارایه گزارشات منظم
 • بهبود در سودآوری با تحلیل داده های انتقالی و پیش‌بینی روند‌های کسب و کار
 • ایجاد و امکان ساخت فوری گزارشات مالی درخصوص درآمد و هزینه برای کارمندان واحد مالی
 • بهبود حساب‌های پرداختنی و مدیریت روابط فروشندگان
 • قابلیت مدیریت نیروهای فروش
 • فرآهم سازی دسترسی آنلاین به داده ها
 • بهبود روابط با مشتریان از طریق فروش های مبتنی بر داده کاوی
 • به اشتراک‌گذاری اطلاعات با دپارتمان فروش

 

ملاحظات یکپارچه سازی ERPBI
اگرچه یکپارچه سازی سیستم های BI و ERP مزایای فرآوانی دارد اما موضوعات مهمی وجود دارد که در اجرا و بکارگیری چنین سیستم های یکپارچه‌ای باید مدنظر قرار داد. این موارد عبارتند از: نوآوری تکنولوژیکی، اندازه سازمان، قابلیت اعتماد و دسترسی، کارایی و انعطاف‌پذیری سیستم.

دام‌های پیش روی سیستم های ERP و BI
به طورکلی سیستم های ERPBI می توانند ابزار مناسبی برای هر سازمانی که رویه های مرکزی آن با نرم افزار پشتیبانی مب شود، محسوب شود. اما دام‌های فراوانی در مسیر پیاده سازی و بکارگیری این سیستم ها وجود دارد که توجه و دقت به آنها می تواند کارایی بکارگیری این سیستم ها را ارتقاء ببخشد. به عنوان نمونه محرک‌های نادرست برای سیستم های ERP و همچنین پایبندی به قواعد و اصول قدیمی، از جمله دام‌های این سیستم محسوب می شود. در زمینه سیستم‌های BI، شخصی سازی بیش از اندازه ماژول‌های سیستم، عدم توجه مدیران ارشد سازمانی به موضوع آموزش پیش و حین کار به کارمندان درخصوص استفاده از سیستم، و فقدان ارتباط بین مشاوران ازجمله مهم‌ترین دام‌های پیش‌روی این سیستم می‌باشد.

مروری بر کارها و مطالعات مرتبط پیشین درخصوص یکپارچه سازی سیستم های BI و ERP
جدول زیر برخی از مهم‌ترین مطالعات مرتبط با موضوع یکپارچه سازی سیستم های BI و ERP را تشریح می‌نماید:

نویسنده

هدف

متدلوژی

یکپارچه سازی

یافته ها

[1]

ارایه چارچوب پیشنهادی یکپارچه از سیستم‌های ERPو BIکه برای سیستم های سازمانی خلق ارزش نماید.

رویکرد مفهومی

 ERPو BI

سیستم‌ها ERPتمام جنبه های کسب و کار را یکپارچه ساخته و داده ها را در زمان واقعی در دسترس قرار می دهد. ابزارهای BIقابلیت دسترسی داده ها را مستقیما از مدول‌های ERPفرآهم می‌سازند.

[21]

 

پیمایشی

کاربرد ERPBI

کاربرد سیستم ERPBIدر سازمان بطور مستقیم با DMPدر ارتباط بوده. ثانیا سازمان‌هایی که از سیستم‌های ERPBIاستفاده می‌کنند در مقایسه با سازمان‌هایی که صرفا از ERPاستفاده می‌کنند از عملکرد تصمیم‌گیری بهتری برخوردار هستند.

[33]

ارزیابی دلایل اصلی که سازمان‌ها را به اجرا و ارتقاء نسخه سیستم‌های ERPو BISترغیب می‌کند.

مطالعه موردی قیاسی

ERP/BIS

نتایج این پژوهش بیانگر دو رویکرد متفاوت در اجرا و ارتقاء نسخه ERPو BISمی باشد.

[34]

یکپارچه‌سازی داده‌ها و فرآیندهای همه حوزه‌های سازمان و تجمیع و یکپارچه‌سازی آن برای سهولت دسترسی به آنها و همچنین ایجاد جریان کاری کاراتر

 

 ERPو BI

نتایج نشان داده است که نیاز به برخی از فرم‌ها و اشکال پایگاه داده‌ها در هر محیط مجازی وجود دارد.

 

پیشنهادات و نتیجه گیری
درحالیکه نقش سیستم‌های ERPBI به عنوان منبع مناسب در بهبود عملکرد تصمیم گیری از سوی پژوهشگران سیستم های اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است اما اغلب مطالعات انجام شده در این حوزه، توصیفی و مفهومی بوده اند و کمتر به مطالعات کاربردی پرداخته شده است. نتایج بررسی های این پژوهش نشان می‌دهد که اولا خلأ مطالعات کاربردی در حوزه یکپارچه سازی سیستم‌های ERP و BI دیده می شود و ثانیا پیشنهاد می شود که بین چارچوب‌ها و روش ‌های پیشنهادی در مطالعات در حوزه یکپارچه سازی ERP و BI ارتباط برقرار شده و مدل‌های جامع‌تر و قیق‌تری استخراج گردد.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو