اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
این مقاله هوش اجتماعی کسب و کار را معرفی می کند و با مثالی تجربی، از این روش نظری حمایت می کند. موضوع مباحثه پیش رو ارائه قالبی برای تعریف یک منظر اجتماعی است که در آن داده های اجتماعی در شمای انبار داده ها مدل سازی می شود، واضح است که داده های اجتماعی تنها منبع داده های زنجیره ارزش هوش اجتماعی نیست؛ اما منظری جدید برای تصمیم گیرندگان به شمار می آید.
 

هوش کسب و کار در خدمت پشتیبانی از تصمیم
هوش کسب و کار اصطلاحی جامع برای فرآیندهای متنوع مدیریت کسب و کار مبتنی بر تصمیمات آگاهانه است که منجر به عملکرد بالای سازمان می شود. موضوع کسب مزیت رقابتی با استفاده از راه های مختلف را در نظر بگیرید: هوش کسب و کار، مسائلی از قبیل «تحلیل کسب و کار»، «گزارشات سازمانی» و «مدیریت عملکرد» را پوشش می دهد. متناسب با اصطلاحات زنجیره ارزش، می توان هوش اجتماعی را یک پیشنهاد ارزشی (value proposition) قلمداد کرد که سازمان را در فعالیت‌ های تصمیم گیری یاری می دهد.

اقدامات هوش کسب و کار فعالیت هایی چالشی هستند، لذا می بایست در این زمینه با احتیاط گام برداشت؛ امروزه مفهوم حاکمیت هوش کسب و کار به این صورت تعریف می شود: «فرآیندی که به منظور اولویت بندی الزامات هوش کسب و کار در کنار سایر معیارها نظیر: بازگشت سرمایه پروژه، بودجه سازمانی، تجربه و تخصص تیم، در دسترس بودن افراد، ظرفیت زیر ساختارها و سیاست های سازمانی انجام می شود». فعالیت های هوش کسب و کار رصد می شوند؛ عملکرد اندازه گیری می شود و جهت فعالیت ها مطابق با اهداف هوش کسب و کار ارائه می شوند. تصمیمات توسط کمیته حاکمیت هوش کسب و کار اتخاذ می شوند که این کمیته مسئول همسو سازی اقدامات و فرآیندهای استراتژیک سازمان با سرمایه گذاری، کاربردها و نحوه استفاده از هوش کسب و کار است.

همان طور که پیشتر ذکر شد، داده یک دارایی ارزشمند و کاملا ضروری برای تصمیم گیرندگان است. به طور سنتی، برنامه های هوش اجتماعی به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از تکنولوژی های مختلف از داده های درون سازمانی کسب دانش کنند. «انفجار داده ها» به حجم، تنوع و سرعت داده های موجود باز می گرددکه منجر به گذار به داده های عظیم و اَشکال جدید هوش کسب و کار شده است.

هوش اجتماعی کسب و کار
امروزه افراد در تبادل داده ها و نقطه نظرات از طریق محیط های اجتماعی نسبت به گذشته احساس راحتی بیشتری می کنند. طبق گفته هریسون و همکاران، شرکت ها می توانند بر مبنای اطلاعات و ایده های به دست آمده از طریق شبکه های اجتماعی کارمندان، مشتریان و گاهی سایر کنش گران خارجی، «هوش اجتماعی» به وجود آورند. فرهنگ مثبت سازمانی که در آن افراد به خلاقیت و نوآوری ترغیب می شوند، منجر به تشکیل اجتماعات مجازی شبیه «اتاق های بحث» می شود اعضا شرکت را تحریک می کند تا در چنین اجتماعاتی حضوری سازنده داشته باشند. «اتاق های بحث» به وجود آمده تمام دامنه فعالیت ها و منابع شرکت را پوشش می دهد و توسط طیف وسیعی از ابزار، سیستم ها و تکنولوژی های اجتماعی پایدار می شود. به منظور رسیدن به دانشی ارزشمند که بصیرت شرکت را غنی تر سازد، محتوای جمع آوری شده این رسانه اجتماعی تحلیل و پردازش می شود. در همین حین و به طور ضمنی، تصمیمات بهبود خواهند یافت. فرآیند جمع آوری داده های اجتماعی و تحلیل آن ها به منظور رسیدن به تصمیمات بهتر، هوش اجتماعی کسب و کار (SBI) نام دارد.

«اتاق های بحث»، اجتماعات مشارکتی آنلاین هستند – مثلا در آن ها بعضی از مسائل مطرح و پست می شوند و سایرین پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می دهند و اقداماتی در این جهت مطرح می کنند. تصمیم گیرندگان، متخصصین و کلا همه اعضا جامعه سازمانی می توانند به راحتی و به لطف پتانسیل ابزار اجتماعی در مشارکت دادن افراد در چنین فضاهایی مشارکت داشته باشند.

اصلاحات اولیه امکان پذیرند ولی ممکن است روی تصمیمات نهایی تاثیر بگذراند. جهت گیری SBI به سمت «حل مشکلات و مسائل» فراتر از فرآیندهای طول و دراز تصمیم گیری، به کار گیری سناریوهای پیش بینی را تسهیل می سازد و لذا «فرهنگ سازمانی‌ای به وجود می آورد که دارای قابلیت پیش بینی است و نسبت به عملیات، محصولات و مشتریان جدید فرصت طلب است». با یکپارچه کردن داده های اجتماعی با داده های داخلی و خارجی سنتی، می توان بعد جدیدی در چهارچوب های تصمیم گیری ایجاد کند.
مدیران ارشد بازاریابی به مزایای توجه به رسانه های جمعی، یعنی ابزار، سیستم ها و تکنولوژی هایی که به آن ها کمک می کند تا «یک سیگنال واقعی را از پارازیت ها جدا کنند»، پی برده اند.

اطلاعات در مورد مشتریان، علائق آن ها و تصمیماتی که در مورد خرید می گیرند، می تواند به دانش تبدیل شود و به سطح دانش سازمانی و کیفیت تصمیمات اصلی بیافزاید. برای ارزیابی عینی داده ها، شایستگی های تحلیلی built in و شاخص های اصلی عملکرد (KPI ها) در دسترس تصمیم گیران قرار می گیرد. مدیران ارشد از ارزش ایجاد شده توسط داده های اجتماعی در دامنه هایی نظیر مدیریت زنجیره تامین، توسعه محصول، مدیریت اعتبار و مدیریت ریسک آگاه می شوند. لذا با آوردن شبکه های اجتماعی به داخل سازمان، مدیران ارشد، کارشناسان و تمامی اعضا سازمان به کنش گرانی فعال تبدیل می شوند و داده های اجتماعی تولید می کنند. واضح است که داده های اجتماعی، تنها منبع داده زنجیره ارزش هوش اجتماعی نیست، ولی بُعد جدیدی را برای تصمیم گیران به وجود می آورد.

یکپارچه کردن بُعد اجتماعی با شِمای سنتی هوش کسب و کار
مدیریت داده های اجتماعی فرآیندی چالشی است و مستلزم شِمای متناسبی از انبار داده هاست. این طرح چهارچوبی روش شناسانه برای تطابق هر نوع شِمای سنتی کسب و کار با رویکردهای اجتماعی ارائه می دهد. با توجه به سنجه ها و ابعاد SBI، مهندسی مجدد تکمیل خواهد شد.

  • جدول واقعیت های آغازین به یک بُعد تبدیل خواهد شد: old_fact_now_dimension، در نتیجه سنجه های مدل سنتی هوش کسب و کار به ویژگی های بُعد دار تبدیل خواهند شد. Am_1، Am_2 و ...؛ بر اساس این تبدیل، وجه اجتماعی این کل این رویکرد را می توان به امکانی جنبی و مضاعف بر شمای کلاسیک هوش کسب و کار تعبیر کرد
     
  • مسائل تعیین شده به همراه پیشنهاداتی برای حل آن ها به ویژگی بُعد دار دو بُعد اضافی دیگر یعنی problems و actions تبدیل خواهد شد
     
  • افرادی که در شبکه های اجتماعی «کنش گر» نام دارند، به عنوان یک بُعد متمایز مدلسازی خواهند شد: definitions . این بُعد بر اساس نقش افراد در محیط های اجتماعی و کارکرد/نقش آن ها در سازمان مدل سازی خواهد شد
     
  • سنجه های داده های هوش اجتماعی کسب و کار ایجاد خواهد شد: MS_1، MS_2 و ... . این سنجه ها با توجه به ابعاد جدید معرفی شده، یعنی old_fact_now_dimension، action و definitions جمع خواهد شد.


می توان تعدیلاتی در شمای SBI پیشنهادی در برخی از پیاده سازی های عینی و مستحکم ایجاد کرد، یعنی actions و problems را به یک سلسله مراتب بعد دار سازماندهی کرد و یا زمان را به عنوان یک بعد تکمیلی به آن اضافه نمود.

طرح پیشنهادی SBI شبکه محور برای اجتماعات SAP
شبکه اجتماعات SAP یک اجتماع مجازی مشارکتی است که در آن کاربران نرم افزار SAP، ایجاد کنندگان نرم افزار، مشاوران، ارشدان و دانش آموزان ایده ها را به اشتراک می گذارند، یاد می گیرند، نوآوری می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند. «اتاق های بحث» محصول، راه حل و یا تکنولوژی محور هستند؛ ابزار شبکه سازی های اجتماعی نظیر فروم ها، وبلاگ ها و یا فضاهای سایت ویکی، اشاعه اطلاعات را تسهیل می سازد و از تشریک دانش حمایت می کند. اعضای این اجتماعات به فعالیت مداوم و پیوسته تشویق می شوند. از استراتژی های بازی سازی برای تشویق افراد به ایجاد یک محیط دانش بنیان استفاده می شود. افراد مطابق با میزان مشارکتشان در SCN امتیاز جمع می کنند و سطح خود را از «شیشه» به «الماس» می رسانند.

داده های اجتماعی از یک فروم مباحثه ای جمع آوری می شوند و مسائلی از قبیل «برنامه ریزی منابع کسب و کار»، «توسعه ABAP»، «Sap Business One Application»، «مدیریت سرمایه انسانی SAP ERP»، «SAP Landscape Transformation»، «حاکمیت، ریسک و توافق» و «امنیت» پوشش داده می شوند. مشکلات و مسائل تعیین شده ("threads") به صورت پست های جدید فرموله می شوند و به زیرمجموعه مربوطه اضافه می شوند، که این زیر مجموعه ها بخشی از مجموعه های اصلی فوق الذکر هستند. هر پست دارای یکی از حالات زیر است: «پاسخ داده شده»، «پاسخ فرضی» و «بدون پاسخ».

شمای مفهومی کلی با SCN واقعی تطابق داده شده تا 3 بعد ضروری منظر اجتماعی مدلسازی شود. طرح پیشنهادی SBI مجزاست و به راه حل سنتی هوش کسب و کار اضافه نمی شود. در نتیجه Old_Facts_Now_Dimensions از اجرای آن حذف شده است. پس از به کار گیری مکعب OLAP، شاخص های کلیدی عملکرد به مدل اضافه می شوند. طبق گفته نورتون و کاپلان، شاخص های کلیدی عملکرد می بایست خاص، قابل اندازه گیری، قابل دسترسی، مبتنی بر نتیجه و دارای محدودیت زمانی باشند. از KPIها برای ارزیابی یا اندازه گیری وجوه معینی از عملیات کسب و کار استفاده می شود که در غیر این صورت دادن ارزشی کیفی به آنها مشکل خواهد بود. برای پیاده سازی KPIها همان گام های توضیح داده شده در (Muntean & Cabau, 2011) تکرار شده است.

چند مثال برای KPI ها در ذیل آمده است. مضاف بر آن میتوان به طور اتوماتیک از وضعیت پاسخ دهی گزارش گیری کرد. تکنیک های داده کاوی و تحلیلی پیشرفته امکان تولید تمامی انواع گزارشات کسب و کار را که شامل دانش و اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیران فراهم کرده اند.

نتیجه گیری
بر اساس مرور ادبیات منتخب و برخی از پژوهش های اخیر محققان، مفهوم جدیدی به نام هوش اجتماعی کسب و کار معرفی شده و چهارچوبی نظری برای مدلسازی این وجه اجتماعی پیشنهاد شده است. این وجه را می توان به عنوان وجهی اضافی برای شمای انبار داده های هوش کسب و کار سنتی در نظر گرفت. این روش علمی با یک مثال عملی مبنی بر داده های اجتماعی به دست آمده اثبات شده و در داخل اجتماع SCN منتشر شده است.

واضح است که داده های اجتماعی به تنهایی برای تصمیمات مهم کافی نیستند، اما بینش و بصیرت سازمان را تحکیم می بخشند. شرکتها با ترغیب شبکه سازی اجتماعی می توانند از ارزش افزوده ایجاد شده توسط «هوش اجتماعی» بهره مند شوند. بحث بر سر مشخص کردن وجوه جدید SBI برای تصمیم گیران است. تحقیقات آتی از اجرائیات مفصل تری از کل زنجیره ارزش SBI پرده بر خواهند داشت.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو