اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
سیستم‌های مدیریت اطلاعات بخش كنترل كننده سیستم‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده برای تصمیم گیری‌های حیاتی كسب و كار در سازمان است. سیستم‌های مدیریت اطلاعات ایده‌ای است كه با انسان، ماشین، بازاریابی و روش‌های جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و پردازش این اطلاعات به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری كسب و كار مرتبط است.
سیستم‌های مدیریت اطلاعات دارای بیش از یك تعریف است كه برخی از آنها در زیر آمده است:

 1. سیستم‌های مدیریت اطلاعات به عنوان یك سیستم تعریف شده است كه پشتیبانی اطلاعات برای تصمیم‌گیری در سازمان را فراهم می‌كند.
 2. سیستم‌های مدیریت اطلاعات یكپارچه از انسان و ماشین برای ارائه اطلاعات برای پشتیبانی عملیات، مدیریت و عملكرد تصمیم گیری در سازمان تعریف شده است.
 3. سیستم‌های مدیریت اطلاعات به عنوان یك سیستم مبتنی بر پایگاه داده از سازمان تكامل یافته، به منظور ارائه اطلاعات به افراد در سازمان تعریف شده است.
 4. سیستم‌های مدیریت اطلاعات به عنوان یك سیستم اطلاعات وابسته به كامپیوتر تعریف شده است.

سیستم‌های مدیریت اطلاعات در مقابل مدیریت فناوری اطلاعات:

در دهه 1990، ظهور برنامه های كاربردی سازمانی مجموعه جدیدی از وظایف سیستم‌های اطلاعاتی را به وجود آوردند. شركت‌ها با ارائه خدمات بهتر به مصرف كننده نسبت به رقبا، از طریق یك تركیب مناسب از برنامه های سازمانی و تولیدات خانگی موفق شدند.
برنامه های كاربردی طیف گسترده ای از توابع از بخش  اصلی سیستم‌های مدیریت اطلاعات را مدیریت می‌كردند: سفارش ورودی، حسابداری و بودجه، همچنین برنامه ریزی منابع  سازمان، مدیریت زنجیره تامین و قدرت اتوماسیون فروش. بسیاری از این وظایف صرفا" متعلق به بخش‌ سیستم‌های اطلاعاتی سازمان نبودند، بلكه فروشندگان خارجی، برونسپاری كنندگان  و خطوط بخش‌های محاسبات كسب و كار همه مدعی سهمی از محاسبات سازمانی بودند.سیستم‌های اطلاعاتی بیشتر از یك مدیریت استراتژیك از نرم‌افزار و فناوری ‌های اساسی سخت افزار در معماری سازمان و كمتر از یك واحد كنترل مركزی شدند. دوباره، نام تغییر كرده بود تا نقش‌ جدیدی را بازی كند. فناوری اطلاعات به جای سیستم‌های اطلاعاتی. بخش اصلی سیستم‌های مدیریت اطلاعات بخش كوچكی از یك كل شد. امروزه سیستم‌های مدیریت اطلاعات به طور گسترده‌ای در زمینه ‌های مختلف استفاده می‌شوند.

این شامل موارد زیر اما محدود به آنها نیست:
 1. سیستم‌های پشتیبانی تصمیم
 2. برنامه‌های مدیریت منابع و افراد
 3. مدیریت پروژه
 4. برنامه های بازیابی پایگاه داده

اگرچه مرز بین سیستم‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات در طول سال‌ها فازی شده است، معمولا"، سیستم‌های مدیریت هنوز سیستم‌هایی را پوشش می‌دهد كه برای توانایی زنده ماندن شركت‌ها، از جمله حسابداری و ورود سفارش، حیاتی هستند. مدیریت عالی باید سیستم‌های مدیریت اطلاعات را در زمینه سرمایه گذاری سازمانی درك كند. در بسیاری از كسب و كارها، سیستم‌های مدیریت اطلاعات وظیفه مدیریت نرم افزار و سخت افزارهای موروثی، و كدهایی كه توسط برنامه نویسانی كه بازنشسته شدند و هیچ مستنداتی را به جا نگذاشتند، تهیه شده بود را به عهده داشتند. این همان نقش مدیریت فناوری اطلاعات و هماهنگی كسب و كار است. سازمان ارتقا یا مدرن‌سازی این سیستم‌ها را بسیار با دقت و با ارزیابی بالای ریسك‌های درگیر انجام می‌دهد. بنابراین اهمیت سیستم‌های مدیریت اطلاعات و افرادی كه از آن پشتیبانی می‌كنند و معایب آن را می‌دانند، بالا باقی‌ می‌ماند. حتی اگر بخش كوچكی از سازمان فناوری اطلاعات را مورد بحث قرار دهد.

مزایا:

موارد زیر برخی از مزایایی هستند كه با استفاده از آن می‌توانید بدست آورید:

 1. شركت‌ها می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را با توجه به وجود گزارش‌های درآمد، ركود عملكرد كاركنان و غیره شناسایی كنند. شناسایی این جنبه ها می‌تواند به شركت كمك كند كه فرآیندهای كسب و كار و عملیات‌هایش را بهبود بخشد.
 2. ارائه یك تصویر كلی از شركت.
 3. عمل به عنوان یك ابزار ارتباطی و برنامه ریزی.
 4. در دسترس بودن اطلاعات مشتری و بازخورد می‌تواند به شركت كمك كند تا فرآیندهای كسب و كار خود را با توجه به نیاز مشتریانش هماهنگ كند. مدیریت موثر اطلاعات مشتری می‌تواند به شركت كمك كند تا فرآیندهای بازاریابی و تبلیغاتی مستقیم را انجام دهد.
 5. سیستم‌های مدیریت اطلاعات به شركت برای بدست آوردن مزیت رقابتی كمك می‌كند. مزیت رقابتی توانایی شركت در انجام كارها، به صورت بهتر، سریعتر، ارزانتر و یا منحصر به فرد، هنگامیكه در مقایسه با شركت‌های رقیب در بازار است، می‌باشد.
 6. گزارش سیستم‌های مدیریت اطلاعات به تصمیم‌گیری و اقدام بر روی یك مورد خاص در زمان سریع كمك می‌كند.

مسیرارتقا سیستم‌های مدیریت اطلاعات:

موارد زیر برخی از مزایایی هستند كه با استفاده از آن می‌توانید بدست آورید:

 1. شركت‌ها می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را با توجه به وجود گزارش‌های درآمد، ركود عملكرد كاركنان و غیره شناسایی كنند. شناسایی این جنبه ها می‌تواند به شركت كمك كند كه فرآیندهای كسب و كار و عملیات‌هایش را بهبود بخشد.
 2. ارائه یك تصویر كلی از شركت.
 3. عمل به عنوان یك ابزار ارتباطی و برنامه ریزی.
 4. در دسترس بودن اطلاعات مشتری و بازخورد می‌تواند به شركت كمك كند تا فرآیندهای كسب و كار خود را با توجه به نیاز مشتریانش هماهنگ كند. مدیریت موثر اطلاعات مشتری می‌تواند به شركت كمك كند تا فرآیندهای بازاریابی و تبلیغاتی مستقیم را انجام دهد.
 5. سیستم‌های مدیریت اطلاعات به شركت برای بدست آوردن مزیت رقابتی كمك می‌كند. مزیت رقابتی توانایی شركت در انجام كارها، به صورت بهتر، سریعتر، ارزانتر و یا منحصر به فرد، هنگامیكه در مقایسه با شركت‌های رقیب در بازار است، می‌باشد.
 6. گزارش سیستم‌های مدیریت اطلاعات به تصمیم‌گیری و اقدام بر روی یك مورد خاص در زمان سریع كمك می‌كند.

نتیجه گیری:

سیستم‌های مدیریت اطلاعات مجموعه‌ای از رویه های مرتبط با استفاده از زیرساخت های سیستم‌ اطلاعاتی در یك سازمان تجاری برای تولید و انتشار اطلاعات درخواست شده است. چنین سیستم‌هایی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری توسط افراد مرتبط با سازمان در فرآیند دستیابی به اهدافش طراحی شده است. سیستم‌های مدیریت اطلاعات داده‌ها و سایر منابع زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان ورودی از محیط دریافت كرده و آنها را پردازش می‌كند تا نیازهای اطلاعاتی، اشخاص مختلف مرتبط با كسب و كار سازمان را برآورده سازد. سیستم‌های مدیریت اطلاعات زیرسیستم‌های سیستم كسب و كار هستند و توسط خودشان عملكرد بازخورد و كنترل در سیستم كسب و كار را انجام می‌دهند.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو