اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

استقرار ERP در سازمان ها بصورت صحیح به نحوی که نتیجه دلخواه داشته و پس از استقرار، رشد و بالندگی سازمان را به همراه داشته باشد، یکی از دغدغه های بزرگ و مهم مدیریتی است که ناشی از مشاهده شکست مجموعه های مختلف در پیاده سازی سیستم ERP بوده و ترس و دودلی برای مدیران تصمیم گیر را به همراه دارد. در این اینفوگرافیک تخصصی بصورت ساده و گویا فاکتورهای کلیدی در پیاده سازی و استقرار موفق ERP را شرح داده ایم تا نقشه راهی برای اجرای موفقیت آمیز ERP باشد.
 

اینفوگرافیک تخصصی حساب رایان : فاکتورهای کلیدی در پیاده سازی و استقرار موفق ERP

 

چرا پیاده سازی ERP با شکست مواجه می شود؟

هنگامی که یک پروژه پیاده سازی ERP در یک شرکت شکست می خورد، معمولا به این علت است که از همان ابتدای پروژه، بیم عوامل شرکت و اهداف آن، ارتباط صحیحی وجود نداشته است. به این صورت که غالباً اهداف به صورت شفاف تعریف نشده اند. شرکت ها با مشکلاتی در طی پباده سازی ERP مواجه می شوند که بطور معمول شامل موارد زیر می شود:

 • 53 درصد شرکت ها در مرحله تعریف نیازمندی های پروژه ضعیف عمل می کنند
 • 41 درصد شرکت ها در اواسط پروژه، در خصوص موارد مهم تغییر نظر می دهند
 • 21 درصد شرکت ها در پروژه ها به صورت صحیح و به اندازه، منابع انسانی تامین نمی کنند
 • 19 درصد زمان صرفه شده در پروژه ها معطل تصمیم گیری ها و ارتباطات می شود

 

نتایج چه خواهد بود؟

انتخاب یکی سیستم ERP برای پیاده سازی در شرکت، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ زمانی، اصلی ترین سرمایه گذاری می باشد. زمانیکه یک پروژه بصورت مناسبی برنامه ریزی نمی شود، شرکت با مسائل زیر مواجه می شود:

 • ضرب العجل ها از دست می روند
 • شرکت با کسری بودجه مواجه می شود
 • شرکت با مقاومت در برابر تغییرات مواجه می شود

 

فاکتور های کلیدی موفقیت چه هستند؟

پیاده سازی یک سیستم ERP پروژه ای است که کل شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. برای جلوگیری و اجتناب از اتلاف منابع در این تغییر بزرگ ، باید مطمئن شوید که قدم های زیر را به درستی برداشته اید:

 • داشتن دید بسیار واضح و شفاف از اهداف مدیریتی
 • تعریف دقیق، صحیح و مناسب فرایندها
 • انتخاب یک فرد مشخص و دارای اختیار جهت کمک به مدیریت تغییرات
 • آموزش در جهت افزایش نرخ تطبیق پذیری
 • تقسیم بندی پروژه به فازهای کوچک تر

 

دستیابی به موفقیت کامل

یک سیستم ERP که بصورت مناسبی پیاده سازی شده باشد و خود را با نیازهای سازمان تطبیق داده باشد:

 • سطح همکاری های درون سازمانی و برون سازمانی را بهبود می بخشد
 • وظایف را ساده تر و شفاف تر می نماید
 • هزینه های مربوط به IT را کاهش می دهد
 • هزینه های مدیران میانی در جهت نیل به بازده سزمایه گذاری بیشتر را کاهش می دهد
 • سازمان را خود بخود به سوی موفقیت و بالندگی بیشتر سوق می دهد

 

61 درصد از شرکت های تراز اول صنایع مختلف، دید روشنی از مجموعه توانمندی ها، مهارت ها و منابع سازمانی خود دارند، بنابراین این شرکت ها می توانند افراد مناسب را در جایگاه های درست قرار داده و ارزش برند و فعالیت های خود را به حداکثر برسانند.

 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو