اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر ارزش افزوده اطلاعات ایجاد شده بر طبق دو سیستم اصلی حسابداری جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری , با اثر مستقیم روی بازار سرمایه شرکتهای ذکر شده می باشد. برای بدست آوردن نتایج تحقیق , اطلاعات مالی خاصی در مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده , بعنوان مثال مجموعه ای از 65 شرکت رومانیای مذکور در بورس سهام بخارست بین سالهای 2011 و 2013. تحلیل داده ها ی بکار گرفته شده در مدلهای اقتصاد سنجی از نوشتجات , بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفته و و با اهداف مقاله منطبق داده شده است. 
 


در سطح این مطالعه , تاثیر اطلاعات بدست آمده بر اساس استفاده از حسابدارسی نقدی ( تعیین کمی و کیفی از طریق جریان وجوه نقدی از عملیات, جریان وجوه نقدی سرمایه گذاری , جریان وجوه نقدی از تامین مالی )تخمین و مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس استفاده از حسابداری تعهدی ( تعیین کمی وکیفی از طریق انواع عملیات گوناگون و درآمد خالص) روی سرمایه های حاصل از شرکت های مذکور.نتایج تحقیق , رشد ارزش مرتبط بااطلاعات عایده بر اساس استفاده از حسابداری تعهدی در مقایسه با آن عده که بعنوان نتیجه ی استفاده از حسابداری نقدی در مورد شرکت های مذکور رومانیای عاید شده است را نشان میدهد.

 

مقدمه

نوسانات مالی بازار نگرانی های عمیقی را برای سرمایه گذاران در رابطه با بهبودی دائمی کارائی در روند تصمیم گیری مربوط به استقرار سرمایه دردسترس را ایجاد می کند . برای اثبات تصمیماتشان , سرمایه گذاران باید ازآن اطلاعات مالی که شاخص کیفیت را در تحلیل تاثیرتعیین کننده برای برگشت سرمایه بازگو میکند , استفاده نمایند .صورتهای مالی منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی , حمایت اطلاعاتی با شکوهی را فراهم می نماید که برای عامل های محیطی اقتصادی مکمل بوده و و درمحدود ساختن عدم اطمینان به پروسه انتقال سرمایه مساعدت می نماید.

اطلاعات بدست آمده از صورت مالی سالانه بایستی دربردارنده درخواست ارائه خالصانه وضعیت مالی و اجرا برای نهادگزارش دهنده باشد . در این معنی , اطلاعات مالی بایستی با شاخص کیفیتی مشخصی مواجه شده باشد. گرچه بطور قابل توجهی بنظر موجه میاید , با این حال حسابداری چشم اندازهای گوناگونی را در نمایش واقعیت اقتصادی با ساختارهای خاصی ( حسابداری تعهدی , حسابداری نقدی ) فراهم میاورد, بنابرین بحث در رابطه بااستفاده از بازده اطلاعاتی را بطور عملی حفظ مینماید.

با این وجود در فرایند سیر تکاملی آن , بازار سرمایه رومانی بطور قابل توجهی سرمایه گذاران را در رابطه با شایستگی دستیابی به اطلاعات نگران میسازد . در این متن , بحث راجع به ارتباط اطلاعات واصولی که بر پایه آن تشریح شده اند سودمند بودنشان را تایید میکند. این مقاله تحلیلی از تاثیر اطلاعات برگرفته از اعمال اصول حسابداری تعهدی (که از طریق نشانگر اجرا – نتیجه محض محقق شده) و اطلاعاتی که برای حسابداری نقدی ( ترکیب شده از جریان وجوه نقد) روی تصمیمات سرمایه گذاری صاحبان سرمایه در دسترس (توصیف شده از طریق سیر تکاملی رسیدن به سود سرمایه) خاص می باشد.

 

مشخصه های بنیادی، مربوطه اطلاعات مالی
طبق شماره 1 IAS " ارائه صورتهای مالی" , ارائه صادقانه طالب گزارش دقیق تاثیرات معاملات , از حوادث و شرایط دیگر , بنا به تعریف و ملاحظه شاخص برای دارایی ها , بدهی , دارامد ها و مخارج ایجاد شده در طول چارچوب کلی ( IASB, 2011 ) . مقررات حسابداری مالزی, ارائه شده توسط OMFP 1802/2014 طالب این نیز میباشد که اطلاعات مالی مفید بایستی مرتبط بوده باشد و موقعیت های مالی تابع و اجرا را به نمایش بگذارد. از این منظر , آن نشانی از هماهنگی مشخصه های کیفی فراهم شده از طریق مقررات حسابداری بین المللی و استانداردهای حسابداری رومانی ( RAS ) می باشد.

تخصص IASB مدعی است که اطلاعات مالی مفید با دو مشخصه کیفی اساسی روبرو می باشد : ارائه مرتبط و صادقانه از واقعیت اقتصادی .اطلاعات مالی مرتبط آن اطلاعاتی است که میتواند برای ذینفع ها در اتخاذ تصمیم کمک نماید. ( OMFP 1802/2014 ) ما از آن اطلاعاتی که مرتبط هستند استقبال و قدردانی می نماییم اگر آن ارزش پیشگویی , ارزش تایید یا هردو ارزش زا داشته باشد . اطلاعات مالی ارزش پیشگویی دارد اگر آن بتواند بعنوان یک تزریق کننده در داخل پروسه که توسط کاربران اعمال میشود برای پیش بینی نتایج آتی مورد استفاده قرار بگیرد. ارزش تاییدیه شامل اطلاعات گنجایشی در جهت کمک به ذینفعان برای تایید یا تغییر ارزیابی های قبلی می باشد.

در وضعیت های خاصی , ممکن است نوعی از عدم ارتباط بین اعتبار و مرتبط بودن ظاهر شود . بنابرین , اگر تاخیر زیادی در ارائه اطلاعات , اعتبار آن ممکن است از دست رفته باشد. از طرف دیگر اگر گزارش اطلاعات مالی بتاخیر بیافتد , تا لحظه ای تمام معضل ها شناخته گردد, اعتبار آن به چالش کشیده نمی شود, اما مفید بودن آن برای ذینفعانی که در طول پروژه تصمیماتی گرفته بودند, کاهش می یابد.

صورتهای مالی سالانه , پدیده اقتصادی را در امار و ارقام توصیف میکنند . برای یک نماینده وفادار بودن , صورتهای مالی بایستی کامل , بی طرف و بدون اشتباه باشد . IASB خودش می پذیرد که دسترسی به کامل بودن به ندرت اتفاق می افتد و یا اصلا وجود ندارد , علی رغم این حقیقت که هدف اصلی بزرگ کردن این مشخصه های اطلاعاتی مالی تا حدی که امکان دارد، می باشد. ( Toma 2012 )

بنابه چارچوب مفهومی از IASB به RAS در کنار مشخصه های کیفی بنیادی , ارتباط و نمایندگی وفادار , اطلاعات مالی می تواند با یک سری مشخصه های کیفی در حال افزایش را مواجه شود تا سودمندی پروسه تصمیم گیری را افزایش دهد. مشخصه های افزایش کیفی عبارتند از : مقایسه، اثبات پذیری، بهنگام و قابل فهم بودن که می تواند موقع کاربرد در انتخاب یکی از دو گزینه هنگامیکه برای توصیف یک پدیده هر دو در ارتباط و وفاداری بطورمساوی یکسان به نظر برسند حمایت نماید.

مقررات حسابداری, روشهای معرفی سطح کیفی اطلاعات مالی را فراهم نمی نماید . گرچه , دکترین و داوری حرفه ای , از طریق گزارش خود به تاثیر اطلاعات مالی درباره تصمیم های ذینفعان , رابطه قطعی تحت مفهوم رابطه ارزش را تفهیم کرده است . تعریف اولیه در مقاله های فرانسیس و شیپر (1999) و بارث (2001) مفهوم ارتباط ارزش , توانایی آمار و ارقام حسابداری را ارائه مینماید تا اطلاعاتی که به قیمت سهم تاثیر میگذارد را فراهم نماید.

 

تفاوت بین حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی
بر مبنا تکامل حسابداری , ما می بینیم که این علم بصورت سنتی نقد-محور بوده است . در اصالت خودش حسابداری نقدی بر پایه این حقیقت که مخارجج در لحظه پرداخت آن مورد توجه قرار میگیرد , و درامد ها در لحظه بدست آمدن ثبت میگردد .بعنوان یک نتیجه مالی بعنوان یک اختلاف بین ارزش های فروش و ارزش های هزینه ها تعیین نمی شوند , اما بعنوان یک تفاوت بین نقد و پرداخت تعیین می گردند. عملا حسابداری نقدی اختلاف بین مفاهیم مخارج و پرداخت , به ترتیب درآمدها و نقدینگی را سبب نمی شود. گرچه در شرایط خاصی مفاهیم اشاره شده با هم همپوشانی دارند, حالت های قابل قبولی وجود دارد که آنها باهم تماماً متفاوت هستند. بنابرین , نه همه پرداخت ها یک هزینه بنظر برسند و نه همه مخارج یک پرداختی را ارائه نمایند . در صورت مقررات سهام و دارایی های ثابت , مفاهیم پرداخت ها و مخارج با هم همپوشانی نمی کنند.

همچنین، نه همه وجوه درآمد را نشان دهد و نه همه درامدها نقدینگی را متصور کند. اکثر ثبت درامدهای مکرر نقدینگی نقد را عهده دار نیست . آنها به شکل کالا یا خدمات فروش با اعتبار تجاری هستند . از طرف دیگر نقد بدون دال درامدی در حالت تجاری اجاره اطمینانی است که که دوره کنونی را مورد ملاحظه قرار نمیدهد تا دوره های بعدی را .عملا در حالت حسابداری نقدی یک اختلاف محضی بین دو مداری که در یک نهاد میافتد وجود دارد : چرخه های پولی و چرخه های واقعی.

مدارهای واقعی از طریق کالاها و خدماتی که از مقررات تزریق شده , از تحول احتمالی در نهاد آن و فروش کالا و خدمات به مشتری های گوناگون تعیین میگردد . بعنوان یک نتیجه ,ورودی , تحول و فروش اساسا از طریق درامدها و مخارج تولید شده, باعث تغییراتی در اندازه و ساختار ثروت میگردد. چرخه های پولی شامل مجموعه ای از نقدینگی و عملیات پرداخت می باشد که از طریق مطالبات , ثبت دیون یک نهاد در رابطه اش با دیگر بخشها بوجود میاید میباشد .این اعمال تماما مقدار نقدینگی در یک لحظه خاص را ایجاب میکند.

جایگزینی حسابداری نقدی بجای حسابداری تعهدی بتدریج صورت گرفته است , بعنوان پروسه اعتباری پیشرفته , تعیین شدن اساسی از طریق گذشتن از تحویل نقدی به تحویل اعتباری تجاری .با پرداختن به این حقیقت که رابطه خرید و فروش با وجه نقد انجام میشده و لحظه پرداخت و معامله و در اکثر موارد با ثبت درامد و مخارج یکی بوده, بنابرین نتیجه بدست آمده از طریق نهاد بعنوان تراز نقدینگی تصاحب شده تلقی می شده است.

شرایط تحمیلی اقتصاد معاصر , هنگامیکه اکثر معاملات تجاری از طریق اعتبارات انجام می پذیرد , حسابداری نقدی کمتر قابل استفاده است. یک تحلیل مناسب از تامین – تغییر – بازرگانی , بهره برداری - سرمایه – تامین سرمایه ,پروسه های پرداخت بصورت نقد تفاوت های بسیار بارزی را بین اندازه های نتایج مالی و تراز نقدینگی در یک لحظه خاصی را آشکار میسازد . با شروع از این یافته و از هدف کلی صورتهای مالی تهیه یک تصویر دقیق برای وضعیت مالی , تغییراتی در وضعیت مالی و عملکرد یک نهاد , امروزه از طرف حسابداری تعهدی گزینه حسابداری رومانیایی ارائه میگردد.

اجرا حسابداری تعهدی بنا به نگرانی فراهم کردن اطلاعات مفید در رابطه با هم جریانات خلق نتیجه و هم جریانات خلق نقدینگی بوجود آمد . از آنجا که آن اطلاعاتی را در رابطه با هر دو مقوله ارائه می نماید بنابرین حسابداری تعهدی کاملتر است , و همچنین از گزینه های خاص حسابداری نقدی برخوردار است.

 

توسعه فرضیه
هویت اکثر شاخص های نماینده ,با در نظر گرفتن گنجایش اطلاعاتی , مباحث علمی گسترده ای را ارائه می نمایند . در این بافت , اصول بازتاب حسابداری خاصی از معامله و رویدادهای اقتصادی عنصر متمایزی را عرضه می کند , اطلاعات بدست آمده طبق حسابداری تعهدی , بترتیب حسابداری نقدی , به سطح ارتباطی متفاوتی ارتقا داده می شود.

اکثر چارچوب های منظم حسابداری و همچنین محققان در این زمینه , برتریت حسابداری نقدی را ( بر اساس نتایج مالی ), با مقایسه حسابداری نقدی و با ملاحظه تخمین اعتبار شرکت ارزش گذاری میکنند. گرچه , نتایج حاصله از مطالعات بر روی موضوع تماما همسو با این نتیجه نیست . مشخصه های محیط اقتصادی بر روی تحقیقی که انجام شده , ما را به روابط علیت که گاها حتی همسو هستند,و همچنین نیاز در جهت حفظ اصول بازتابی اجزاء حسابداری نقدی مجموعه صورتهای مالی رهنمون نمیکند.

در تحلیلی انجام شده بر روی نشانگرهای اجرائی خاصی , بدست آمده بنا به حسابداری تعهدی , عناصر ساختاری جریانات –نقد (عامل , سرمایه گذاری و جریانات نقدی ) حبیب آ . (2010) ال سید عباد (2010) متوجه یک سطح پایینی از ارتباط جریان نقدی مقایسه شده با نشانگر ها شد از قبیل : درامدها قبل از مالیات بهره کاهش قیمت استهلاک، با مطالعه پدیده در یک سطح بین المللی , بارتن ات ال .(2010) متوجه حقیقتی شد که هیچ شاخصی وجود ندارد که عملکردی را که ارتباطش برجسته باشد مورد ملاحظه قراردهد.

با گزارش همان مجبوریتهای نهادها برای فراهم آوری اطلاعاتی دال بر جریان –نقدی بعنوان بخشی از گزارش مالی , مالون ات ال (2011) ارزش ارتباط اطلاعات بدست آمده ازطریق استفاده اصول حسابداری نقدی در استرالیا و نیوزلند را,با طبقه بندی سه گانه تعریف بخش ها , عملیات جریانهای – نقدی , جریانهای – نقدی سرمایه گذاری و جریانهای- نقدی مالی مطالعه میکند. نتایج کارایی حسابداری اصلاح را با ملاحظه مقدمه مجبوریتهای گزارش موقعیت جریانات – نقدی در دو کشور را تایید می نماید. از نقطه نظر نویسنده انتشار اطلاعات اعلام شده و با تسهیل دسترسی سرمایه گذاران به بالاترین ارزش داده های مربوطه , به توسعه و یکپارچگی بازارهای مالی در منطقه کمک می نماید.

با در نظر گرفتن ارزش درجه ارتباط نشانگرهای عملکرد و جریانهای –نقدی ,یک تحلیلی مقایسه ای توسط میراندا و نیکلز (2012) در ایالات متحده و مکزیک انجام شد .مطالعه اشتیاق سرمایه گذاران امریکایی برای اطلاعاتی که نتایج مالی را شامل می شوند نشان می دهد در حالیکه سرمایه گذاران مکزیکی به بورس اوراق بهادار در جریانات – نقدی اهمیت می دهند.

روش شناسی تحقیق
برای تشخیص و ارزیابی ارزش مربوطه منتج از استفاده از اصول حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی , این مطالعه یک رفتار قیاسی – القایی در فرمول بندی و آزمایشی فرضیه های پیشنهادی را پیشنهاد می کند.


جمعیت مورد مطالعه و نمونه انتخابی
جمعیت مورد مطالعه توسط شرکتهای رومانیایی امده در لیست بورس اوراق بهادار بخارست در زمره BSE ارائه میگردد. در پایان تمرین مالی سال 2014 , 79 شرکت در لیست BSE (22 کشور در رده اعلاء و 57 شرکت در رده استاندارد ). برای اطمینان از قابل مقایسه ای بودن داده های تحلیلی , از کل آنها شماره 14 بیرون آورده شد , که واسطه های مالی , واسطه های پولی , صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر نهاد های مالی مشابه را ارائه می داد و همچنین شرکتهایی که برایشان هیچ اطلاعاتی برای دوره تحلیل پیدا نگردید.آزمایش فرضیه پیشنهادی برای یک نمونه نهایی که دربردارنده 65 شرکت وارده در لیست BSE بود, بین سالهای 2011 و 2013 ( بعد از اجرا استانداردهای گزارش مالی بین المللی – IFRS ) که 195 مشاهده را مطمئن می ساخت انجام گرفت.

مدل های پیشنهادی و روش های تحلیلی داده ها
برای رسیدن به نتایج تحقیق و برای ارزش گذاری فرضیه پیشنهادی آزمایشی , این مطالعه مدل های خطی کلی را ( فیلد 2005) بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی (جابا 2002 ) مورد استفاده قرار می دهد . مدل های پیشنهادی برای ارزیابی ارتباط ارزشی اطلاعات مالی متخذه از بکار بردن اصول حسابداری نقدی و تعهدی بقرار ذیل می باشد :

 

1) Pi = β0 + β1ΔrOIi + β2ΔrNIi + ε 
2) ΔrPi = δ0 + δ1CFOi + δ2CFIi + δ3CFFi + ε 
3) ΔrPi = θ0 + θ1ΔrOIi + θ2CFOi + ε 

که
ΔrPi = (قیمت سهام در پایان Mayn - قیمت سهام در پایان Mayn-1 ) / قیمت سهام در پایان Mayn-1 و ارزش مستقل را ارائه میکند . این مطالعه تغییرات را در پایان May فقط برای نشان دادن دقیق تاثیر اطلاعات از صورتهای مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران مورد ملاحظه قرار می دهد . ( فیایپ و رافورنیر 2010) و
βj, δj, θj, with j = 0 ,..., 3 , پارامترهای مدلهای رگرسیون هستند , همراه با عامل های تاثیر
ΔrOIi = (عملیات درآمدیN - عملیات درآمدی N-1 ) / عملیات درآمدی N-1
ΔrNIi =(درآمد خالصN – درآمد خالصN-1 ) / درآمد خالص N-1
CFO =جریان نقدی ز عامل
CFI = جریان نقدی از سرمایه گذاری
CFF =جریان نقدی از تامین مالی
Ε =جزء خطا , یک تغییر تصادفی ε ~N(0,1)
ارزشهای جریانهای نقدی برای ازبین بردن تفاوتهای مقیاسی با ارزش تمام دارایی ها مقیاس شد. برای متغیرهای شامل در سه مدل , داده های برای استفاده از دیتااستریم پیشرفته 4 جمع آوری گردید , و تجزیه و تحلیل هایی برای استفاده SPSS 20 انجام شد.

 

نتیجه
بر پایه نتایج بدست آمده بعد از تجزیه و تحلیل سه مدل همگرای پیشنهادی , فرضیه های پیشنهادی برای آزمایش , ارزش گذاری شده اند , و به اهداف تحقیق نائل شده اند. از نتایج بدست آمده , ما می توانیم درک کنیم که سطح شرکت های آورده شده در لیست BSE رومانی ها , بین سالهای 2011 و 2013 , در مقایسه با آن اطلاعاتی که بعد از استفاده از حسابداری نقدی بدست آمده افزایشی در ارزش ارتباط اطلاعات جمع شده بعد از استفاده حسابداری تعهدی وجود دارد . هدف از بکارگیری حسابداری تعهدی در گزارش مالی فراهم آوری اطلاعات مفید هم جریانهای خلق نتیجه و هم جریانهای خلق نقدینگی , کامل تر و همچنین در بردارنده عناصری هستند که در حسابداری نقدی خاص می باشند.

محدودیتهای مطالعه اساسا با گنجانده شدن در تجزیه و تحلیل سه روند مالی تعیین میگردد , بعبارتی همانهایی که شرکتها در گزارش های مالی خود از IFRS استفاده می کنند . این برای اطمینان سازی از قابل قیاس بودن داده های بکار رفته در آنالیزهاست, اما سمت و سوهای آتی پیشنهاد گسترده تر ساختن نمونه های تحلیلی بمنظور مطالعه تاثیر ارجاع حساب ( پس و پیش IFRS ) بر روی ارتباط اطلاعات منتج از استفاده از اصول دو نوع حسابداری می باشد . سمت دیگر تحقیق مشمولیت در تجزیه و تحلیل کنترل متغیرهای دیگر از قبیل زمینه فعالیتی شرکتها را صرفا برای تسخیر دقیق تر تاثیر اشکال دو نوع حسابداری براساس فعالیتهای خاص شرکتها مورد ملاحظه قرار میدهد.
  
 

 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو