اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

اعضای «انجمن حسابداران رسمی آمریکا» (AICPA) و «انجمن حسابداران مدیریت خبره» (CIMA) در حمایت از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد یک انجمن جدید بین‎المللی حسابداری که فعالیت این دو انجمن را تلفیق خواهد کرد و نماینده کل حرفه حسابداری به شمار خواهد آمد، و در عین حال، حقوق اعضای هر دو انجمن را محفوظ می‎دارد، رأی قاطع دادند.

 

اعضای «انجمن حسابداران رسمی آمریکا» (AICPA) و «انجمن حسابداران مدیریت خبره» (CIMA) با طرح تاسیس یک انجمن بین‎المللی جدید متشکل از اعضای هر دو انجمن موافقت کردند


براساس نتایج رای‎گیری انجام شده برای ایجاد این انجمن بین المللی جدید متشکل از اعضای دو انجمن حرفه ای AICPA و CIMA در حدود ۸۶٫۵ درصد از اعضای AICPA و ۸۹٫۷ درصد از اعضای CIMA به این طرح رای موافق دادند.

 

مطابق اطلاعیه صادره از سوی AICPA ،در نتیجه این اقدام، این انجمن ها می‎توانند قدرت حمایتی خود را تقویت کنند، اقدامات خود را در راستای افزایش قابلیت استخدام اعضاء شتاب ببخشند و برای افزایش کیفیت و صلاحیت حسابدارانُ منابع بیشتری فراهم کنند.


اعضای AICPA و CIMA همچنان تمام مزایای فعلی به اضافه محاسن عضویت خودکار در انجمن جدید را که به پرداخت حق عضویت اضافی نیاز ندارد، دریافت خواهند کرد. AICPA همچنان به تعهدش در ارتقاء و رشد اعتبار حسابداران رسمی، صیانت از این اعتبار و بهبود خدمات حسابرسی، مالیاتی و سایر خدمات اصلی پایبند خواهد بود.

 

گفتنی است این تلفیق و به نوعی اتحاد بین دو انجمن رقیب در یک حوزه تخصصی در این سطح و با این کیفیت، برای اولین بار است که اتفاق می افتد و می تواند تبدیل به یک الگوی بسیار مناسب برای سایر انجمن ها و سازمان های نظام صنفی موجود در کشور باشد.

 
درخواست دمو   درخواست دمو