اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

به گزارش پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه‌ ای بخشودگی بدهی‌ های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 1394/4/31 را ابلاغ کرد.
 

اعلام بخشودگی بدهی مالیاتی تا سقف ده میلیون ریال توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این بخشنامه آمده است: به‌منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود:

  1. مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می‌باشد.
  2. مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.
 
درخواست دمو   درخواست دمو