اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

سازمان تأمین ‌اجتماعی اعلام کرد: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود. هرگونه تغییراتی که پس از بیمه شدن در شناسنامه بیمه شده روی دهد برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این قانون هستند.
 

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تامین ‌اجتماعی، شناسنامه ارائه شده در بدو بیمه شدن است
مطابق این اطلاعیه، از آن جا که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان مؤثر است، قانون مزبور در تاریخ ۱۳۷۹٫۸٫۸ به قانون تأمین ‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد. بنابراین، تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه ای که بیمه شدگان اصلی یا تبعی در بدو بیمه شدن به شعب تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه شدگان انجام شود، سازمان تأمین اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.

در حال حاضر کلیه علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی، از کلیه سوابق خود مطلع شده و تمامی سوابق را با جزئیات کامل دریافت نمایند. این سامانه با آماده سازی سیستم جدید، در حال ثبت نام از متقاضیان می باشد. علاقه مندان می توانند به سایت سازمان به آدرس http://www.tamin.ir مراجعه نمایند.

درخواست دمو   درخواست دمو