اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

مطابق این اصلاحات، موسسه‎های مالی خارجی از جمله موسسه‎های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند با ایران یا اشخاص ساکن در ایران معاملات دلاری انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری نگهداری کنند، مشروط بر این که، این معاملات یا حساب‎های بانکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب اشخاص آمریکایی نشود. همچنین، این معاملات یا حساب‎های بانکی مرتبط با افراد مندرج در فهرست اتباع خاص تعیین شده (SDN‌) نباشد.
 

خزانه داری آمریکا به موسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت‎های وابسته به مراکز مالی آمریکایی اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند
به گزارش ایرنا، «اداره کنترل دارایی‎های خارجی وزارت خزانه‎داری آمریکا (اوفک - OFAC)» در آخرین به‎روزرسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم‎های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پاسخ به این پرسش که پس از روز اجرای برجام (۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) آیا موسسه های مالی خارجی (غیرآمریکایی) از جمله موسسه مالی وابسته به نهادهای مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده اند، می توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی) یا بانک مرکزی ایران (سی بی آی) را انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری داشته باشند؟ اعلام کرد: بله؛ موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند.

اوفک تاکید کرد: آنها همچنین می توانند حساب هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد که دارای بیش متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۵۶۰٫۲۱۱ مقررات معاملات و تحریم های ایران (ای تی اس ار) مسدود شده است، از جمله شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی)، بانک مرکزی (سی بی آی) و دیگر اشخاص و نهادهایی دولتی ایران.

اوفک اضافه کرد: به شرطی که این معاملات یا حساب های بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب آمریکایی ها نشود و همچنین مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص تعیین شده (اس دی ان) نباشد. اس دی ان، فهرستی شامل افرادی است که دارایی هایشان مسدود شده و معامله با آنها برای آمریکایی ها ممنوع است.

اوفک همچنین تاکید کرده است؛ حتی پس از روز اجرا نیز موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند باید همچنان اطمینان یابند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا (یا به عبارت دیگر از طریق موسسه های مالی آمریکا و شعب خارجی آنها) انجام نمی دهند، زیرا صادر کردن کالا و خدمات (از جمله خدمات مالی) یا فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران توسط آمریکایی ها ممنوع است به جز معاملاتی که از طریق مجوزهای عام یا خاص معاف یا مجاز شناخته شده اند. اوفک اضافه کرد، آمریکایی ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ایران نیستند و این شامل معاملات غیردلاری نیز می شود، به استثنای معاملاتی که اوفک آنها را معاف یا مجاز شناخته است.

همچنین دیگر پرسش هایی که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین بروز رسانی سوال و جواب های متداول در مورد لغو تحریم های آمریکا در چارچوب اجرای برجام پاسخ داد به شرح زیر است:

پرسش: آیا موسسه های مالی آمریکا می توانند با موسسه های مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که روابط کارگزاری بانکی با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست «اس دی ان» دارند، با اقداماتی از جمله با افتتاح یا نگه داری حساب های کارگزاری تعامل داشته باشند؟

بله؛ موسسه های مالی آمریکا می توانند از جمله با افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری، با موسسه های مالی غیرایرانی و غیرآمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده، روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند. اگرچه همچنان برای موسسه های مالی آمریکایی انجام معاملات مرتبط با ایران یا وارد کردن این معاملات به سیستم مالی آمریکا یا دخیل کردن آمریکایی ها در چنین معاملاتی ممنوع است، مگر معاملاتی که براساس مجوزهای اوفک، معاف از این مقررات هستند. موسسه های مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی باید سیستم ها و کنترل های مناسبی داشته باشند که اطمینان حاصل کنند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا انجام نمی دهند، مگر معاملاتی که اوفک آنها را از شمول این مقررات مستثنی کرده است.

پرسش: آیا مجوز عمومی «جی ال اچ» به یک شخص آمریکایی اجازه می دهد سیاست ها و فرایندهای اجرایی یک نهاد آمریکایی یا یک نهادی که متعلق به آمریکاست یا نهاد خارجی زیرنظر آمریکا را بیش از یک بار تغییر دهد؟

بله؛ یک فرد آمریکایی می تواند تغییرات دیگری را در چنین سیاست ها و فرایندهای اجرایی اعمال کند تا مادامی که این تغییرات به قصد تسهیل معاملات خاص مرتبط با ایران از طریق شرکت های آمریکایی یا نهادهای خارجی زیر نظر این کشور نباشد.

پرسش: آیا تحریم اشخاص غیرآمریکایی به دلیل وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست «اس دی ان» نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیرنظر آنهاست، امکان پذیر است؟

لزوما نه، گرچه اوفک توصیه می کند در تعامل با چنین نهادهایی اقدامات احتیاطی را به عمل آید که اطمینان حاصل شود این معاملات مرتبط با ایران یا شخص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارند، نیست.

پرسش: از نظر اوفک آیا برای اشخاص غیرآمریکایی مجری بررسی های ویژه در ارتباط با احتمال ایرانی بودن پیمانکاران، فقط جست وجوی نام آنها در فهرست «اس دی ان» کافی است؟
بررسی نام پیمانکاران ایرانی در فهرست «اس دی ان» گامی است که معمولا مورد انتظار است، اما لزوما کافی نیست. علاوه بر آن، اشخاص غیرآمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود در این باره مشورت کند.

درخواست دمو   درخواست دمو