اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

شرایط کار و اشتغال زنان کارگر در ماهها و سالهای اخیر محل مناقشات بسیاری بوده است. از بخشنامه‌ها و توصیه نامه‌هایی مبنی بر افزایش مرخصی بارداری و زایمان گرفته تا تلاش‌ها برای کاهش ساعات کار زنان متاهل، همه و همه به این بحث و جدل‌ها دامن زده است. حال، دولت در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده، تغییراتی در مواد قانونی مربوط به اشتغال زنان کارگر به وجود آورده است که این تغییرات بر نگرانی فعالان کارگری و حقوق زنان دامن زده است.
 

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییراتی در مواد ۷۷ و ۷۸ این قانون اعمال شده است که موجب ابهام بیشتر در شرایط شغلی زنان کارگر خواهد شد
در این لایحه، در مواد ۷۷ و ۷۸ که متن کنونی آن به شرح ذیل است، تغییراتی اعمال شده که بر ابهام در شرایط شغلی زنان کارگر می‌افزایند:

  • ماده ۷۷: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برا ی کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.
  • ماده ۷۸: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ...) ایجاد نماید.
  • تبصره: آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی، به مرحله اجراء گذاشته می شود.


در حالی که در متن لایحه اصلاحیه قانون کار، در ماده ۷۷ یک تبصره به شرح زیر افزوده شده است:
در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.
و در ماده ۷۸ نیز متن زیر اضافه شده است و این ماده را مکرر کرده است:
ماده ۷۸ مکرر: زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.

بدیهی است، ممنوعیت اخراج کارگر در شرایطی که ۹۵ درصد قراردادها موقت است، هیچ ضمانت اجرایی و وجه الزامی پیدا نمی‌کند، چرا که اتمام قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و تسویه حساب‌های متعدد بعد از خاتمه این قراردادها، مدتهاست که لفظ محکمه پسند و کارفرماپسند «تعدیل» را به جای لفظ نامیمون «اخراج» قرار داده است. در عین حال، این ممنوعیت اخراج می‌تواند در زمینه استخدام زنان مشکل ایجاد کند.

از طرف دیگر آن چه بیش از این مورد نگرانی است، قراردادن امکان دورکاری برای زنان سرپرست خانوار است. قراردادن امکان دورکاری به معنای ایجاد فرصت برای کارفرماست تا از بسیاری از تعهدات قانونی خود فرار کند. در تبصره ماده 78، کارفرما موظف به ایجاد و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک در شرایط خاص شده است و اگر قرار باشد امکان دورکاری فراهم شود، بعید است که این الزامات قانونی و تکالیف کارفرما اجرایی شود.

از طرف دیگر، اگر این تغییرات را در محور روح کلی این لایحه، کنار تغییراتی که در لایحه پیشنهادی در ماده ۴۵ اعمال شده است، قرار دهیم، این دورکاری می‌تواند براساس یک توافقنامه کتبی میان کارگر و کارفرما انجام شود و درنهایت، به کسر از دستمزد کارگران زن بیانجامد. همه اینها مواردی است که در شرایط فعلی به طور یقین، به فضای ضد اشتغال زنان دامن خواهد زد و کارگران زن و علی الخصوص زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در تنگناهای معیشتی قرار خواهد داد.

درخواست دمو   درخواست دمو