اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری سازمان حسابرسی، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34): ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ را با هدف کسب نظرات و پیشنهادهای افراد ذینفع و علاقه‌مند در جامعه منتشر کرد.
 

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری سازمان حسابرسی پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظرشده شماره‎های (1)، (2)، و (34) را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد
بر اساس گزارش های منتشره، در متن پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظر شده فوق آمده است: انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و علاقه‌مند در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد.

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری سازمان حسابرسی ضمن انتشار پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34): ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ از تمام افراد صاحب‌نظر خواسته است ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس این استانداردها، پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان آذر 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی: تهران، خیابان بیهقى، نبش خیابان 12، شماره 12 یا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی www.audit.org.ir ارسال نمایند.

متن کامل پیش‎نویس استانداردهای تجدید نظر شده فوق در وبگاه سازمان حسابرسی، منوی «تدوین استانداردها»، در بخش مربوط به پیش‎نویس استانداردهای حسابداری در دسترس علاقه‎مندان می باشد.

درخواست دمو   درخواست دمو