اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جدول مقایسه ای «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن» با «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31» اشخاص غیر مشمول را جهت مشاهده تغییرات و توضیحات مربوطه ارائه کرد. علاقه مندان می توانند این جدول را بصورت فایل PDF از این لینک در سایت شرکت حساب رایان پارس دریافت نمایند.

درخواست دمو   درخواست دمو