اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی همزمان با گردهمایی مدیران عامل سازمان های همیاری شهرداری های کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مشارکت شرکت حساب رایان پارس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراک برگزار گردید.
 

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی با مشارکت شرکت حساب رایان در اراک برگزار گردید
 

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراک با حضور زمانی قمی استاندار مرکزی، معاونین استاندار، عباسی شهردار کلان شهر اراک، شهردار ساوه، مدیران عامل سازمان های همیاری شهرداری های کشور ، اعضای شورای اسلامی شهر اراک و ساوه و جمعی از مدیران و مسئولین ارشد استان افتتاح شد.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت 7000 متر مربع و با حضور بیش از 40 شرکت کننده از جمله شرکت حساب رایان پارس، همزمان با سمینار های تخصصی مدیران عامل سازمان همیاری شهرداری های کشور برگزار گردید. این نمایشگاه از 6 تا 9 بهمن 1394 در اراک برگزار گردید.
 

اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی با مشارکت شرکت حساب رایان در اراک برگزار گردید
اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی با مشارکت شرکت حساب رایان در اراک برگزار گردید
اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی با مشارکت شرکت حساب رایان در اراک برگزار گردید
اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی با مشارکت شرکت حساب رایان در اراک برگزار گردید
درخواست دمو   درخواست دمو