اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

افتخاری دیگر در فهرست افتخارات شرکت حساب رایان پارس رقم خورد و این شرکت موفق شد علاوه بر تمدید رتبه دو شورای عالی انفورماتیک در شاخه تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری ، در شاخه های آموزش و پژوهش ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا ، خدمات و پشتیبانی ، شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی ، و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک ، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز رتبه چهار را کسب نماید.

درخواست دمو   درخواست دمو