اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

سامانه نیمه مکانیزه ارزیابی معابر به سبد محصولات شرکت حساب رایان اضافه شد. این سامانه ، یک سیستم نظارتی جهت استفاده کلیه متولیان و دستگاه های مرتبط با مدیریت معابر است که هم در حوزه شهری و هم در حوزه روستایی کاربرد داشته و امر پایش و آمایش را برای متولیان مربوطه بسیار ساده و کاربردی می نماید.

درخواست دمو   درخواست دمو