اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

سمینار تخصصی آشنایی مدیران با قانون مالیات های مستقیم با رویکرد مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، به مناسبت هفته جهانی حسابدار، سه شنبه 25 آذر 93 توسط شکت حساب رایان پارس در سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی شهر مراغه برگزار گردید.
 

در این سمینار تخصصی، مهندس قاسم پور مدیر عامل شرکت حساب رایان پارس همراه با جمعی از کارشناسان شرکت و نماینده مراغه، ضمن تبیین ابعاد مختلف موضوع سمینار و تطابق کامل نرم افزارهای شرکت با آن، به پرسش های حاضرین در سمینار پاسخ داده و راهکاری های مرتبط با آنها را معرفی کردند.
در این سمینار از وجود جناب آقای امجد، رئیس گروه مالیاتی اداره امور مالیاتی مراغه، به عنوان یکی از سخنرانان خبره در این زمینه استفاده شد و حاضرین از رهنمودهای ایشان استفاده کرده و مسائل مورد نظر خود را در قالب پرسش و پاسخ، تحلیل و شفاف سازی نمودند.

درخواست دمو   درخواست دمو